คุมประพฤติ พบ ‘ทักษิณ’ แล้ว แจ้งเงื่อนไข ข้อห้าม นัดวันรายงานตัว


คุมประพฤติ พบ ‘ทักษิณ’ แล้ว แจ้งเงื่อนไข ข้อห้าม นัดวันรายงานตัว


คุมประพฤติ พบ ‘ทักษิณ' แจ้ง 5 เงื่อนไข ข้อห้าม นัดวันรายงานตัว อีกครั้งเดือนมีนาคม ไม่มีข้อห้าม ทักษิณนั่งบอร์ดกรรมการ-ที่ปรึกษาทางการเมือง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงกรณีที่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีต​นายก​รัฐมนตรี​ ได้รับการพักโทษว่า ในประเด็นดังกล่าว อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพักการลงโทษ โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติผ่านเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ และเข้าพักอาศัยยังสถานที่พักโทษที่ได้มีการแจ้งไว้ (บ้านจันทร์ส่องหล้า)

โดยเมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่เขตดังกล่าว ได้เดินทางเข้าพบนายทักษิณและผู้อุปการะ พร้อมกับแจ้งเงื่อนไข ข้อกำหนดการพักโทษและนัดหมายรายงานตัวในครั้งถัดไป และสำหรับการนัดหมายรายงานตัวในเดือน มี.ค.

กรณีหากนายทักษิณ ยังคงอยู่ระหว่างการพักฟื้นรักษาตัว หรือการตรวจรักษากับแพทย์ ทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะต้องประสานติดต่อกับผู้อุปการะว่าสะดวกให้เข้าพบยังบ้านจันทร์ส่องหล้าในวันเวลาใด หรือถ้ายังไม่สะดวกในเดือนนั้นๆ ก็สามารถแจ้งเลื่อนได้ แต่ถ้าอดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการดีขึ้น สะดวกในการเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติด้วยตัวเอง ก็สามารถเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ จึงขึ้นอยู่กับอาการเจ็บป่วยในช่วงเวลานั้นๆ

อย่างไรก็ตาม หลักการโดยรวมของการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ คือ ต้องรายงานตัวทุกเดือน โดยในแต่ละเดือนสามารถขยับวันเวลาบวกลบได้ เช่น ขยับวันเวลาการรายงานตัวเข้ามาเร็วขึ้น เพียงแค่ต้องไม่เกินปฏิทินในเดือนนั้น และถ้ารายงานตัวครบ 4 เดือน ครั้งถัดไปก็สามารถลดหย่อนได้ เป็น 2 เดือนค่อยรายงานตัว ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์ที่ถูกใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติรายอื่นๆ

ส่วนคุณสมบัติของผู้อุปการะผู้ได้รับการพักโทษ พ.ต.ท.มนตรีระบุว่า ผู้อุปการะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ครอบครองทะเบียนบ้านของสถานพักโทษ แต่ต้องเป็นบุคคลที่สามารถให้หลักประกันแก่กรมคุมประพฤติได้ เช่น มีสถานะ มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในพื้นที่ กทม. เจ้าหน้าที่คุมประพฤติสามารถติดต่อได้สะดวก เพราะผู้อุปการะก็เหมือนผู้ปกครอง เวลาผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดปัญหาใด เจ้าหน้าที่คุมประพฤติจะต้องประสานติดต่อได้

พ.ต.ท.มนตรีกล่าวอีกว่า สำหรับข้อกำหนด ข้อห้าม หรือเงื่อนไขต่างๆ ระหว่างการพักโทษ คือ "5 ให้ 5 ห้าม" ซึ่งถูกระบุในหนังสือสำคัญแจ้งการพักการลงโทษ หรือใบ พ.8 ซึ่งเป็นเอกสารของกรมราชทัณฑ์ สำหรับผู้ได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษฯ ประกอบด้วย 5 ให้ คือ 1.ให้รายงานตัวกับกรมคุมประพฤติภายใน 3 วัน 2.ให้อยู่ในความดูแลของผู้อุปการะ 3.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผน หากฝ่าฝืนหรือมีปัญหาใดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติรายงานให้ผู้คุมประพฤติรับทราบ ส่วนการจะผิดเงื่อนไขหรือไม่ ผู้คุมประพฤติจะตรวจสอบและวินิจฉัย หากผิดเงื่อนไขก็ต้องส่งตัวกลับเข้าเรือนจำฯ 4.ให้ประกอบอาชีพสุจริต ถ้าเปลี่ยนอาชีพก็ต้องแจ้งผู้คุมประพฤติรับทราบ และ 5.ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานคุมประพฤติ

ส่วน 5 ห้าม คือ 1.ห้ามออกนอกเขตจังหวัด หากมีกิจธุระจำเป็นต้องแจ้งผู้คุมประพฤติเพื่อขออนุญาต และต้องแจ้งกำหนดเวลาการไป-กลับ อยู่ยาวเป็นเดือนไม่ได้ 2.ห้ามประพฤติเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาจนก่อให้เกิดความเสียหาย

ส่วนจะดื่มไวน์หรือไปสังสรรค์เล็กน้อยไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคมสามารถทำได้ 3.ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยหรือยาเสพติด 4.ห้ามไปเยี่ยมผู้ต้องขังอื่นที่ถูกคุมขังภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และ 5.ห้ามคบค้าสมาคมกับผู้ที่จะนำไปสู่การกระทำความผิดซ้ำ

เมื่อถามว่าการไปดำรงตำแหน่งนั่งบอร์ดกรรมการหรือไปเป็นที่ปรึกษาในทางการเมืองสามารถทำได้ในระหว่างการพักโทษหรือไม่ พ.ต.ท.มนตรีกล่าวว่า ตนมองว่าในฐานะผู้ได้รับการพักโทษที่เตรียมจะกลับเข้าสู่สังคมเมื่อได้รับการพ้นโทษนั้น ระหว่างนี้ก็สามารถทำหน้าที่ต่างๆได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องไปดูว่าบอร์ดกรรมการนั้นๆ หรือตำแหน่งที่ปรึกษาในทางการเมืองนั้นๆ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งโดยมีข้อยกเว้นประการใดหรือไม่

เช่น มีข้อห้ามไม่ให้ผู้ที่เป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดมาดำรงตำแหน่งหรือไม่ เป็นต้น คล้ายลักษณะของกรณีที่บุคคลใดจะไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะมีข้อห้ามกำหนดไว้ว่าต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลมาก่อน ดังนั้น ในระหว่างการพักโทษจึงยังไม่มีการห้ามในเรื่องของงานทางการเมือง เพราะอย่างไรแล้วผู้ได้รับการพักโทษ เมื่อพ้นโทษก็จะได้ใช้ชีวิตปกติและมีสิทธิในฐานะคนไทยตามรัฐธรรมนูญทุกประการ

พ.ต.ท.มนตรียังกล่าวว่า ส่วนเรื่องการติดกำไล EM ในส่วนของผู้ได้รับการพักโทษแบบปกติ จะต้องติดกำไล EM เกือบทุกราย ยกเว้นมีอาการเจ็บป่วยหนัก หรือต้องเอกซเรย์จากการประสบอุบัติเหตุ หรือมีความจำเป็นต้องถอดออกเพื่อการรักษาพยาบาล กรมคุมประพฤติก็จะทำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการพักการลงโทษเพื่อถอดกำไล EM ให้ได้

ส่วนผู้ได้รับการพักโทษแบบกรณีมีเหตุพิเศษฯ ถ้าเจ็บป่วยและสูงอายุจะเข้าเงื่อนไขยกเว้นให้ไม่ต้องติดกำไล EM ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพักการลงโทษได้กำหนดไว้ โดยสอดรับกับกฎกระทรวง ว่าด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสั่ง พ.ศ.2560


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. เช็กเรตติ้ง! ทักษิณ ย่องเงียบตัดผมสีลม FCออหน้าร้านขอถ่ายรูป
 2. เปิดเมนูอาหารเหนือ รับ ทักษิณ ปิ๊กบ้าน-เศรษฐาก็มา
 3. “ทักษิณ” สัมภาษณ์สื่อครั้งแรก ไม่บังคับลูกในสนามการเมือง!
 4. เปิดเมนูดินเนอร์บ้านชินวัตร สปาเกตตี (สูตรพ่อฝีมือแม่)-ไข่คว่ำ-ไอศกรีม
 5. ครอบครัวชินวัตร ดินเนอร์อบอุ่นบ้านจันทร์ส่องหล้า อุ๊งอิ๊งเผยสภาพจิตใจทักษิณ
 6. ฮุนเซน เตรียมบินเยี่ยม ทักษิณ ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า
 7. สุทิน สงสาร ทักษิณ ใส่เฝือกคอ-แขน ยัน กระดูกหักจริง
 8. อัยการ ยืนยัน เท่าที่เห็น ‘ทักษิณ’ ป่วยขั้นวิกฤติ
 9. เศรษฐา ย้ำพักโทษ ‘ทักษิณ’ เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
 10. ‘เอม’ โพสต์ซึ้ง ‘นักสู้ของลูก’ ตอนมองพ่อนั่งอยู่เงียบๆ มันมีหมื่นล้านคำ
 11. ราชทัณฑ์ ร่ายยาวแจงปม พักโทษพิเศษ ‘ทักษิณ’ ย้ำทำตามกฎหมาย
 12. ก้าวไกล ประกาศจุดยืนปม ทักษิณพักโทษ ต้องไม่ย้ำสองมาตรฐาน
 13. วันชัย สวมบทโหร ชี้ดวงเศรษฐกิจและสังคม หลังทักษิณได้กลับบ้าน
 14. เปิดภาพแรกทักษิณ ได้พักโทษ มุ่งหน้ากลับบ้านจันทร์ส่องหล้า
 15. ครอบครัวชินวัตร ติดป้ายรับทักษิณ เข้าบ้านจันทร์ส่องหล้าพรุ่งนี้
 16. เงื่อนไข 8 ข้อ ทักษิณ ต้องปฏิบัติช่วงพักโทษ ฝ่าฝืนถูกส่งเข้าเรือนจำ
 17. ราชทัณฑ์ โต้สนธิ โยกย้ายขรก.ปกติ ไม่ใช่เห็นต่าง-เอื้อทักษิณ
 18. นพดล ทวงความเป็นธรรมให้ ทักษิณ ปมสิทธิพักโทษ
 19. อุ๊งอิ๊งค์ บอก พ่อ ก็โอเคค่ะ หลัง ทักษิณ เจาะหัวไหล่ 4 รู
 20. กรมราชทัณฑ์แจ้งข่าว ทักษิณ ชินวัตร ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัด
 21. เอาแล้ว! คปท.บุกรพ.ตำรวจ ขอเข้าเยี่ยม ทักษิณ พร้อมปักหลัก ค้างคืน
 22. ภาพทักษิณ ว่อนโซเชียล ถูกเข็นไปซีทีสแกน อธิบดีราชทัณฑ์ยันของจริง
 23. อุ๊งอิ๊ง ให้พ่อตัดสินใจยื่นพักโทษ รับเรื่องดีแน่นอน ถ้าได้กลับบ้าน
 24. เตือนเรียกร้องเปิดอาการป่วยทักษิณ ระวังผิดกฎหมาย
 25. ชมคลิปนาที เศรษฐา ฉุนสื่อถามปม ทักษิณ ถูกตีความไปไกล
 26. โฆษกกรมราชทัณฑ์ แจงแล้ว หลังว่อนข่าวทักษิณ ขอพักการลงโทษ
 27. ชี้เรื่องโทษทักษิณ ต้องเสมอภาค ไม่โปร่งใส รบ.งานเข้าแน่
 28. ทนายเผย ทักษิณ ยังอ่อนเพลีย ไม่มีแนวโน้มทุเลา
 29. คาด‘ทักษิณ ชินวัตร’จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่ เหตุเข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ
 30. ขอให้พี่ชายผมโชคดี ฮุน เซน ยินดี ทักษิณ ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ
 31. วิษณุ ย้ำ ทักษิณ โทษ 1 ปี เป็นพระราชอำนาจเด็ดขาด ลดโทษอีกไม่ได้
 32. ด่วน! พระราชทานอภัยลดโทษทักษิณ เหลือจำคุก1ปี
 33. ด่วน! ทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนตัว ถึงมือรัฐบาลแล้ว
 34. อุ๊งอิ๊ง เผยอาการล่าสุดทักษิณยังน่าหวง ไม่เสียใจคนมองป่วยทิพย์
 35. เปิดภาพ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เข้าเยี่ยม พ่อทักษิณ
 36. ราชทัณฑ์เปิดเยี่ยม ‘ทักษิณ’ วันแรกพรุ่งนี้
 37. อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ขยายความบอก ‘พ่อเป็นเทวดา’ ที่แท้แบบนี้
 38. อัปเดตอาการล่าสุดทักษิณ วิษณุยันยื่นขออภัยโทษได้ทันทีแม้อยู่รพ.
 39. ครอบครัวทักษิณ แจ้ง 10 รายชื่อ เข้าเยี่ยม ผบ.เรือนจำอนุญาต
 40. ห้องพัก “ทักษิณ” แอร์เสีย หมอไฟเขียวย้ายไป รพ.เอกชนได้
 41. ราชทัณฑ์แถลงด่วน! เผยสาเหตุส่งตัวทักษิณแอดมิทรพ.ตำรวจ
 42. ป่วยกำเริบ! เรือนจำหามทักษิณ ส่งรพ.กลางดึก
 43. ราชทัณฑ์รับทักษิณเข้าแดน7 ช็อกป่วยหลายโรคเป็นกลุ่มเปราะบาง
 44. อุ๊งอิ๊งอวดภาพครอบครัวพร้อมหน้าครั้งแรก หลังทักษิณถึงแผ่นดินไทย
 45. วินาทีประวัติศาสตร์ ทักษิณ เหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้ง
 46. เปิดภาพและความในใจยิ่งลักษณ์ ส่งทักษิณกลับไทยในรอบ17ปี
 47. คาดทักษิณกลับไทยได้แยกขัง เพราะเป็นบุคคลสำคัญ
 48. เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทยพรุ่งนี้ !
 49. อุ๊งอิ๊งโพสต์ไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับไหม ย้อนภาพซึ้งกับพ่อทักษิณ
 50. เพจดังเผยไร้ชื่อทักษิณบินกลับไทย ล่าสุดเจ้าตัวประกาศชัดว่า...
 51. เปิดไทม์ไลน์ ทักษิณ กลับบ้าน ลูกพร้อมหน้าต้อนรับ ยกเว้นคนนี้?
 52. อุ๊งอิ๊งโพสต์ภาพทำบุญวันเกิดขอพรให้พ่อกลับบ้านราบรื่น
 53. โหรชูวิทย์ ทักยับ!ทักษิณกลับไทย-เศรษฐานายกฯ ของเก๊ทั้งนั้น
 54. ด่วน! อุ๊งอิ๊งประกาศชวนไปรับทักษิณ ปักหมุดวันเวลาชัดแล้ว
 55. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เรียกประชุมลับ เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทย
 56. อุ๊งอิ๊งพาทักษิณหาหมอตาที่ดูไบ โพสต์ย้อนความทรงจำครอบครัวชินวัตร
 57. อิ๊งโพสต์ประเทศต้องไปต่อ ให้รอดูวันทักษิณกลับไทยยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะ
 58. สื่อกัมพูชาเผย ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ โผล่HBD ฮุน เซน
 59. ทักษิณโพสต์เองเลื่อนกลับไทย พร้อมเผยสาเหตุที่แท้จริง
 60. ชูวิทย์โต้กลับอุ๊งอิ๊ง หลังถูกว่าเพ้อเจ้อ ปมทักษิณถอยไม่กลับไทย
 61. ยังไง?ชูวิทย์ โพสต์เกมพลิก ทักษิณถอย ยกเลิกกลับไทย
 62. OMG! ชูวิทย์ เเฉภาพดีลซุปเปอร์ลับ บินตรงหา ทักษิณ ถึงฮ่องกง
 63. เปิดระเบียบ ราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ-ทักษิณอยู่สบายจริงหรือ?
 64. คุก VIP มีจริงหรือไม่? “ชูวิทย์” แฉ!มีออฟชั่นเพียบ
 65. ชูวิทย์ไขข้อข้องใจทำไมทักษิณกลับบ้านช่วงนี้ แฉซุปเปอร์ดีลสูตรข้ามขั้ว
 66. วิษณุ เผย3เรื่องเป็นพิเศษ กำชับราชทัณฑ์ดูแล ทักษิณ ชินวัตร
 67. ทักษิณรอด ป.ป.ช.ไม่พบมูล ปมจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสปี 45-47
 68. อุ๊งอิ๊ง ตอบข่าวธนาธร บินพบทักษิณ ยืนยันพ่อกลับไทยแน่
 69. ย้อน8คดีดัง ทักษิณ ชินวัตร ก่อนบินกลับไทย 10 ส.ค.
 70. ราชทัณฑ์เปิดขั้นตอนรับทักษิณ คุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษหลังถึงไทย
 71. ทักษิณ วิดีโอคอลคุย ครอบครัวเพื่อไทย พร้อมย้ำในเรื่องนี้?
 72. ช่อตอบแล้วข่าวลือธนาธรบินฮ่องกงพบทักษิณ ย้ำชัดเจ้าตัวอยู่ที่ไหน?
 73. อุ๋งอิ๋ง แพทองธาร โพสต์อวยพรวันเกิดทักษิณ ปักหมุดวันที่พ่อกลับเมืองไทย
 74. หมอดูดังผ่าดวงทักษิณ หวั่นเหตุการณ์ซ้ำรอยการเมืองร้อนระอุ!
 75. ฟังคำทำนาย หมอปลาย ถึง ทักษิณ เตือนก่อนกลับไทย
 76. ตะลึงนาฬิกาหรู ทักษิณ ใส่กลับไทยราคาตาแตก9หลักจุกๆ
 77. มิว นิษฐา และ สามี โผล่ให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร รับทักษิณกลับบ้าน
 78. รู้จัก โรคกระดูกคอเสื่อม ภาวะเส้นเอ็นไหล่ เปื่อยยุ่ย อันตรายแค่ไหน เช็กปัจจัยเสี่ยง

 79. >> ดูทั้งหมด :เกาะติดข่าว ทักษิณ กลับประเทศไทยในรอบ17ปี


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์