คาด‘ทักษิณ ชินวัตร’จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่ เหตุเข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ


คาด‘ทักษิณ ชินวัตร’จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่ เหตุเข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ


ส่องหลักเกณฑ์ พักโทษ ‘ทักษิณ ชินวัตร' เข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่

ภายหลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ เหลือโทษจำคุก 1 ปี หลังจากนี้ นายทักษิณ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนตามปกติของนักโทษทั่วไป ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรมว.ยุติธรรม ได้ออกมาระบุว่า

ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดำเนินการตามปกติกับนักโทษทั่วไป เมื่อนายทักษิณ หายป่วยก็กลับเข้าเรือนจำ ถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้น ก็ต้องรักษาตัวต่อไป เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็บังคับใช้ได้ทันที ตั้งแต่วันที่มีการโปรดเกล้าฯลงมา และไม่สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีก ถือว่าเพราะเป็นพระราชอำนาจเด็ดขาดแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้มีแนวโน้มที่ นายทักษิณ จะเข้าสู่กระบวนการพักโทษกรณีพิเศษของกรมราชทัณฑ์ สำหรับ พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์

โดยมีคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ และมีการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีโครงการเกี่ยวกับการพักโทษ กรณีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้การพักการลงโทษกรณีพิเศษนั้น นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย จะได้รับการพักการลงโทษมากกว่าการพักการลงโทษกรณีปกติ

โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีอีกชั้นหนึ่ง 3 โครงการ ที่เกี่ยวกับโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ

 (1) โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

(2) โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร "การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง" ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

(3) โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม"

ทั้งนี้ โครงการตาม (2)อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

หากดูความเป็นไปได้ทั้ง3 โครงการแล้ว นายทักษิณ น่าจะเข้าสู่หลักเกณฑ์ โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นนักโทษเด็ดขาด ต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ใน 3 ของกำหนดโทษตามหมายแจ้ง เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป ไม่มีโทษกักขัง หรือไม่ถูกคุมขัง ตามหมายขังในคดีอื่น ต้องมีผู้อุปการะและยินดีรับอุปการะ ในกรณีที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับนักโทษเด็ดขาด

จะมีการอุปการะดูแลทดแทนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ บ้านกึ่งวิถี(Halfway House) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยออกเป็นหนังสือรับรองว่าจะให้การช่วยเหลือดูแลระหว่างคุมประพฤติ หรือตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร

ดังนั้น นายทักษิณมีโทษจำคุก 1 ปี จะต้องรับโทษ1 ใน 3 ก็คือ จำคุก 3 เดือน ซึ่งตรงกับช่วงเดือนธันวาคม 2566 จากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษกรณีพิเศษ นำตัวออกจากเรือนจำ คล้ายกับอดีตผู้ต้องขังชื่อดังหลายคนก่อนหน้านี้ที่ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ

ซึ่งไม่ใช่นายทักษิณ เพียงคนเดียว แต่จะมีชื่อนักโทษ รายอื่นอีกจำนวนมาที่เข้าโครงการ และเหลือโทษจำคุกไม่เกินหลักเกณฑ์ ก็เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ การรายงานตัวตามกำหนดเวลาของสำนักงานคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่ของบ้านที่นายทักษิณ แจ้งที่อยู่ส่วนประเด็นการติดกำไลอีเอ็มหรือไม่ หรือมีเงื่อนไข แบบใด นั้นขึ้นอยุ่กลับดุลยพินิจ ของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ

อย่างไรก็ตามหากในช่วงเวลาหลังจากนี้มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ประกาศออกมาลดน้อยลง ออกจากเรือนจำ เป็นอิสรภาพได้เร็วขึ้นตามขั้นตอน ได้กลับออกจากเรือนจำกลับไปฉลองปีใหม่ ที่บ้านแน่น้อยคาด‘ทักษิณ ชินวัตร’จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่ เหตุเข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ


คาด‘ทักษิณ ชินวัตร’จ่อพ้นคุก ก่อนปีใหม่ เหตุเข้าข่ายกรณีเหตุพิเศษ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. อุ๊งอิ๊ง ให้พ่อตัดสินใจยื่นพักโทษ รับเรื่องดีแน่นอน ถ้าได้กลับบ้าน
 2. เตือนเรียกร้องเปิดอาการป่วยทักษิณ ระวังผิดกฎหมาย
 3. ชมคลิปนาที เศรษฐา ฉุนสื่อถามปม ทักษิณ ถูกตีความไปไกล
 4. โฆษกกรมราชทัณฑ์ แจงแล้ว หลังว่อนข่าวทักษิณ ขอพักการลงโทษ
 5. ชี้เรื่องโทษทักษิณ ต้องเสมอภาค ไม่โปร่งใส รบ.งานเข้าแน่
 6. ทนายเผย ทักษิณ ยังอ่อนเพลีย ไม่มีแนวโน้มทุเลา
 7. ขอให้พี่ชายผมโชคดี ฮุน เซน ยินดี ทักษิณ ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ
 8. วิษณุ ย้ำ ทักษิณ โทษ 1 ปี เป็นพระราชอำนาจเด็ดขาด ลดโทษอีกไม่ได้
 9. ด่วน! พระราชทานอภัยลดโทษทักษิณ เหลือจำคุก1ปี
 10. ด่วน! ทักษิณยื่นขอพระราชทานอภัยโทษส่วนตัว ถึงมือรัฐบาลแล้ว
 11. อุ๊งอิ๊ง เผยอาการล่าสุดทักษิณยังน่าหวง ไม่เสียใจคนมองป่วยทิพย์
 12. เปิดภาพ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เข้าเยี่ยม พ่อทักษิณ
 13. ราชทัณฑ์เปิดเยี่ยม ‘ทักษิณ’ วันแรกพรุ่งนี้
 14. อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ขยายความบอก ‘พ่อเป็นเทวดา’ ที่แท้แบบนี้
 15. อัปเดตอาการล่าสุดทักษิณ วิษณุยันยื่นขออภัยโทษได้ทันทีแม้อยู่รพ.
 16. ครอบครัวทักษิณ แจ้ง 10 รายชื่อ เข้าเยี่ยม ผบ.เรือนจำอนุญาต
 17. ห้องพัก “ทักษิณ” แอร์เสีย หมอไฟเขียวย้ายไป รพ.เอกชนได้
 18. ราชทัณฑ์แถลงด่วน! เผยสาเหตุส่งตัวทักษิณแอดมิทรพ.ตำรวจ
 19. ป่วยกำเริบ! เรือนจำหามทักษิณ ส่งรพ.กลางดึก
 20. ราชทัณฑ์รับทักษิณเข้าแดน7 ช็อกป่วยหลายโรคเป็นกลุ่มเปราะบาง
 21. อุ๊งอิ๊งอวดภาพครอบครัวพร้อมหน้าครั้งแรก หลังทักษิณถึงแผ่นดินไทย
 22. วินาทีประวัติศาสตร์ ทักษิณ เหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้ง
 23. เปิดภาพและความในใจยิ่งลักษณ์ ส่งทักษิณกลับไทยในรอบ17ปี
 24. คาดทักษิณกลับไทยได้แยกขัง เพราะเป็นบุคคลสำคัญ
 25. เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทยพรุ่งนี้ !
 26. อุ๊งอิ๊งโพสต์ไม่รู้คืนนี้จะนอนหลับไหม ย้อนภาพซึ้งกับพ่อทักษิณ
 27. เพจดังเผยไร้ชื่อทักษิณบินกลับไทย ล่าสุดเจ้าตัวประกาศชัดว่า...
 28. เปิดไทม์ไลน์ ทักษิณ กลับบ้าน ลูกพร้อมหน้าต้อนรับ ยกเว้นคนนี้?
 29. อุ๊งอิ๊งโพสต์ภาพทำบุญวันเกิดขอพรให้พ่อกลับบ้านราบรื่น
 30. โหรชูวิทย์ ทักยับ!ทักษิณกลับไทย-เศรษฐานายกฯ ของเก๊ทั้งนั้น
 31. ด่วน! อุ๊งอิ๊งประกาศชวนไปรับทักษิณ ปักหมุดวันเวลาชัดแล้ว
 32. ผู้ช่วย ผบ.ตร. เรียกประชุมลับ เตรียมพร้อมรับ ทักษิณ กลับไทย
 33. อุ๊งอิ๊งพาทักษิณหาหมอตาที่ดูไบ โพสต์ย้อนความทรงจำครอบครัวชินวัตร
 34. อิ๊งโพสต์ประเทศต้องไปต่อ ให้รอดูวันทักษิณกลับไทยยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะ
 35. สื่อกัมพูชาเผย ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ โผล่HBD ฮุน เซน
 36. ทักษิณโพสต์เองเลื่อนกลับไทย พร้อมเผยสาเหตุที่แท้จริง
 37. ชูวิทย์โต้กลับอุ๊งอิ๊ง หลังถูกว่าเพ้อเจ้อ ปมทักษิณถอยไม่กลับไทย
 38. ยังไง?ชูวิทย์ โพสต์เกมพลิก ทักษิณถอย ยกเลิกกลับไทย
 39. OMG! ชูวิทย์ เเฉภาพดีลซุปเปอร์ลับ บินตรงหา ทักษิณ ถึงฮ่องกง
 40. เปิดระเบียบ ราชทัณฑ์ ใช้กับผู้ต้องขังสูงอายุ-ทักษิณอยู่สบายจริงหรือ?
 41. คุก VIP มีจริงหรือไม่? “ชูวิทย์” แฉ!มีออฟชั่นเพียบ
 42. ชูวิทย์ไขข้อข้องใจทำไมทักษิณกลับบ้านช่วงนี้ แฉซุปเปอร์ดีลสูตรข้ามขั้ว
 43. วิษณุ เผย3เรื่องเป็นพิเศษ กำชับราชทัณฑ์ดูแล ทักษิณ ชินวัตร
 44. ทักษิณรอด ป.ป.ช.ไม่พบมูล ปมจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัสปี 45-47
 45. อุ๊งอิ๊ง ตอบข่าวธนาธร บินพบทักษิณ ยืนยันพ่อกลับไทยแน่
 46. ย้อน8คดีดัง ทักษิณ ชินวัตร ก่อนบินกลับไทย 10 ส.ค.
 47. ราชทัณฑ์เปิดขั้นตอนรับทักษิณ คุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษหลังถึงไทย
 48. ทักษิณ วิดีโอคอลคุย ครอบครัวเพื่อไทย พร้อมย้ำในเรื่องนี้?
 49. ช่อตอบแล้วข่าวลือธนาธรบินฮ่องกงพบทักษิณ ย้ำชัดเจ้าตัวอยู่ที่ไหน?
 50. อุ๋งอิ๋ง แพทองธาร โพสต์อวยพรวันเกิดทักษิณ ปักหมุดวันที่พ่อกลับเมืองไทย
 51. หมอดูดังผ่าดวงทักษิณ หวั่นเหตุการณ์ซ้ำรอยการเมืองร้อนระอุ!
 52. ฟังคำทำนาย หมอปลาย ถึง ทักษิณ เตือนก่อนกลับไทย
 53. ตะลึงนาฬิกาหรู ทักษิณ ใส่กลับไทยราคาตาแตก9หลักจุกๆ
 54. มิว นิษฐา และ สามี โผล่ให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร รับทักษิณกลับบ้าน

 55. >> ดูทั้งหมด :เกาะติดข่าว ทักษิณ กลับประเทศไทยในรอบ17ปี


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์