เปิดชื่อพยานปากเอก ก่อนศาลชี้คดีพรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครอง


เปิดชื่อพยานปากเอก ก่อนศาลชี้คดีพรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครอง


เปิดชื่อพยานปากเอก ก่อนศาลชี้คดีพรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครอง

แจงรายชื่อพยาน ก่อนอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน กรณีการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นนโยบายหาเสียง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วานนี้ (31 มกราคม 2567) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คนออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย ก่อนลงมติเอกฉันท์ 9-0 ให้การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ในการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ใช้เป็นนโยบายหาเสียง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และสั่งให้เลิกการกระทำ เลิกการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบในอนาคต

ที่มาคดีล้มล้างการปกครอง-ยกเลิก ม.112

นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ก.ก. (ขณะนั้น) ผู้ถูกร้องที่ 1 และพรรค ก.ก. ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง"

เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง พร้อมสั่งให้เลิกการกระทำ การแสดงความคิดเห็น การพูด หรือการดำเนินการใด ๆ ในอนาคต"

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดตัวพยาน

เริ่มต้นการอ่านคำวินิจฉัย นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า การพิจารณามีการรับฟังความคิดเห็นจากพยานนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่มีความเป็นกลาง 4 คน และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่

ดร.รณกร บุญมี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
อัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม
ศาลอาญาอีก 4 แห่ง


โดยประธานศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย นายปัญญา อุดชาชน, นายจิรนิติ หะวานนท์, นายอุดม รัฐอมฤต และนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นผู้อ่านคำวินิจฉัย ก่อนลงมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง อ่านรายละเอียดคำวินิจฉัยและรายละเอียดการกระทำของพรรคก้าวไกล และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ในต่างกรรม ต่างวาระ

ในช่วงสุดท้าย นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัย ความว่า

"การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพการปกครองเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง จึงสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าว"

"การกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองฯ และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทำ เลิกการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น เพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย"เปิดชื่อพยานปากเอก ก่อนศาลชี้คดีพรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครอง


เครดิตแหล่งข้อมูล :
prachachat


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  1. ฉบับเต็ม คำวินิจฉัยศาล รธน.‘พิธา-ก้าวไกล’ล้มล้างการปกครอง
  2. พี่เต้ ยื่นหนังสือเอาผิดก้าวไกล ลั่น ยุบพรรคแน่100%
  3. ก้าวไกล ต้องลุ้นดาบ 2 จะมีนักร้องร้องต่อ หรือ กกต.วินิจฉัยเอง
  4. “เรืองไกร” เด้งรับ! จ่อร้อง กกต. ยุบก้าวไกลพรุ่งนี้!
  5. เปิดชื่อ 44 สส.พรรคก้าวไกล ลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ 112
  6. เปิดคำแถลง ก้าวไกล ยันไม่มีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลาย
  7. ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ พิธา-พรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครอง

  8. >> ดูทั้งหมด :ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ พิธา-พรรคก้าวไกล เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์