อานันท์ชี้ปฏิรูปประเทศไทยต้องไม่กำหนดเวลา

ผู้สื่อข่าว"มติชนออนไลน์" รายงานจากห้องประชุมสัมมนาวิชาการหัวข้อเรื่อง "การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ" ที่ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมตรี และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย บรรยายพิเศษหัวข้อ"แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย"


นายอานันท์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนเรามีอำนาจมาก มีกฎหมายข้อบังคับมากขึ้น แต่ไม่ใช่อำนาจที่ดีอย่างเดียว ยังมีโอกาสที่ใช้ในทางที่ผิดมีมากขึ้น ที่ผ่านมามีการกระจายอำนาจของหน่วยงานรัฐ กระจายสู่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจที่ดี ไม่ได้กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ไม่ได้กระจายอำนาจไปที่คนท้องถิ่นโดยตรง  แต่เป็นการจัดการของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลางในจังหวัด การกระจายอำนาจไปอยู่ที่ใคร แล้วสุดท้ายสิ่งที่เราอยากจะทำอยากเห็น 


นายอานันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม เกิดจากการที่คนขาดโอกาสมีความยากจน มีความด้อยโอกาสด้านการได้รับบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ โอกาสที่จะได้รับบริการของรัฐในการศึกษา การรักษาพยาบาล ที่พักอาศัย โอกาสที่ควรจะได้รับจากรัฐในเรื่องของข่าวสารข้อมูล โอกาสในการเข้าถึงกฎหมายและความยุติธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและที่เป็นธรรม โดยโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน และหลายอย่างในสังคมไทย


"ความเหลื่อมล้ำปัจจุบันคือความยุติธรรมไม่มี ถ้าคนไม่มีความยุติธรรม เราจะแก้ความเหลื่อมล้ำไม่ได้ แต่ถ้าเราแก้ความยุติธรรมได้ ก็จะนำไปสู่ความเป็นธรรม ได้งานที่ดีกว่าจากการได้รับโอกาสรายได้ก็จะมากขึ้น ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมองจากจุดต้นเหตุและทำอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พอเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานผลที่ได้จะมา" อดีตนายกฯ กล่าว


นายอานันท์ กล่าวย้ำว่า การปฏิรูปที่เราคิดอยู่คือการที่จะปรับเปลี่ยนสังคม ปฏิรูประบบกฎเกณฑ์และโครงสร้างต่างๆ มุ่งไปสู่ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์และการตัดสินใจ เพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสุขและมีศักดิ์ศรี อันจะนำไปสู่ความสมานฉันท์ สันติสุขในความเจริญของชาติบ้านเมืองไม่มีกำหนดเวลา


"ทุกคนรู้ว่ากระบวนการการทำปฏิรูป ไม่ขึ้นอยู่ในยุคของคณะกรรมการ 3 ปี 3 เดือน 8 ปี ไม่ขึ้นอยู่กับวาระอายุใด เราต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ในประเทศไทย ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทั่วโลกส่งมาในการปฏิรูปมีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วถึงแม้ปฏิรูปแล้วไม่สำเร็จ แต่บทเรียนที่ได้รับทำให้พื้นฐานของสังคมในประเทศนั้น มีความมั่นคงยิ่งขึ้น นึกถึงการปฏิรูปก็นึกถึงความยุติธรรมในสังคม เราต้องถามตัวเอง ว่าเราจะมีส่วนในการปฏิรูปอย่างไร คงไม่ใช่ 20 คนที่นั่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแล แต่อาจจะเป็น100 เพราะทุกคนอยากมีส่วนร่วม มีได้ สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเปลี่ยนต้องทำด้วยความเข้าใจว่า สังคมความยุติธรรมอยู่ที่ไหน และความยุติธรรมอยู่ที่ใดเพื่อนที่จะแก้ไขให้ความไม่ยุติธรรมลดลง" นายอานันท์ กล่าว 


อดีตนายกฯ กล่าเพิ่มเติมว่า หลายคนยังบอกว่าการปฏิรูปไม่มีทาง ตราบใดยังไม่ปฏิรูปคนไทย ตนอยากถามคนที่คิดตั้งคำถามนี้ว่าแล้วคุณคิดจะปฏิรูปคนไทยอย่างไร เพราะคุณแค่พูดเปรยๆ คนไทย 64 ล้าน คนดีก็มีมาก ไม่ดีก็มีมาก กลางๆก็มีมาก วิธีคิดก็แตกต่างกันมาก คนส่วนใหญ่ในสังคมจะเป็นคนชั้นกลาง สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า มีความจำเป็นมาก ปฏิรูปรัฐบาลคนเดียวไม่ได้ ไม่มีใครหาทางออกได้ พวกเราช่วยกันปรับความเข้าใจ ว่านี่คือชีวิตประจำวัน มันไม่เหมือนการปฏิวัติ การปฏิวัติ ถือเป็นของแปลกมันผิดธรรมชาติควรจะหลีกเลี่ยง แต่ปฏิรูปเป็นของประจำวัน ปฏิรูปในครอบครัว นิสัยตัวเอง ความสัมพันธ์ที่มีต่อคนอื่น จุดหมายปลายทางคือ ความสบายใจ เราต้องมีเป้าหมาย เมืองไทยเอง จุดอ่อนคือมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น ประชาชนไม่มีอำนาจต่อรองใดๆ ไม่ว่าจะต่อรองกับอำนาจของรัฐหรือว่าท้องถิ่น ไม่ว่าต่อรองกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติ ไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ประกอบธุรกิจ นายทุนที่มีอำนาจและมีอธิพล ผู้ประกอบธุรกิจ กิจการรายย่อยตกเป็นเบี้ยล่างทั้งนั้น ทุกแขนงของสังคมไทยความเบี่ยงเบนมีอยู่เสมอจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจการเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ ส่งเหล่านี้ถ้าปล่อยวางนานเกินไปและไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมสังคมไทยจะมีปัญหามากขึ้น เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้