พบ ส.ว.สรรหาขาดคุณสมบัติเพียบ

พบ ส.ว.สรรหาขาดคุณสมบัติเพียบ


พบ ส.ว.สรรหาขาดคุณสมบัติเพียบ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา ส.ว.ภาคองค์กรภาควิชาชีพ ให้สัมภาษณ์ว่าคณะอนุกรรมการฯประชุมมาแล้ว 6 ครั้ง โดยได้แบ่งกลุ่มสาขาอาชีพออกเป็น 12 กลุ่มอาชีพ แยกเป็นแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ครู ผู้สอบบัญชี นักการบัญชี นักจัดรายการ สื่อสารมวลชน ทั้ง 12 กลุ่มอาชีพนี้มีจำนวน 68 คน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น นักเขียน นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร 76 คนรวม 144 คน โดยที่ต้องจำแนกออกเป็นเช่นนี้ เพราะรายชื่อที่ถูกเสนอเข้ามามีความหลากหลายและเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณา ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าหลายคนขาดคุณสมบัติ เพราะลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองไม่ถึง 5 ปี บางคนถูกฟ้องล้มละลาย บางคนอยู่ระหว่างดำเนินคดีบางคนมีความสัมพันธ์กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คณะอนุกรรมการฯจะสรุปแผนงานเพื่อเสนอรายชื่อและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอในวันที่ 4 ก.พ. และจะเสนอคณะกรรมการสรรหาฯชุดใหญ่ได้วันที่ 6 ก.พ.
 

ไม่ประกาศเป็นผู้สมัคร 34 คน
  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไปแล้ว มีผู้มาสมัครทั่วประเทศจำนวน 505 คน ซึ่ง ผอ.กต.จว. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏว่า ผอ.กต.จว.ไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครจำนวน 34 คน ใน 23 จังหวัด ได้แก่ 1. จ.กำแพงเพชร น.ส.วรรณวิไล ฤกษ์อัตถการ 2. จ.สงขลา นายพิพัฒน์ ข้อมงคลอุดม 3. จ.พิจิตร น.ส.ชาลิสา อยู่แก้ว 4. จ.นครศรีธรรมราช นายพศิน ชำนาญกิจ นายตรีพล เจาะจิตต์ 5. จ.พระนครศรีอยุธยา นายเกรียงศักดิ์ การลมเจตน์ 6 จ.เพชรบูรณ์ นางสุมนา จันทร์แสงศรี 7. จ.อุตรดิตถ์ นายโปรย สมบัติ 8. จ.สระบุรี นายวัชเดช อดิเรกสาร นายวัชรินทร์ เอกประเสริฐ 9. จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.บวรไชย ไชยสัตย์ 10. จ.ยโสธร นายสุน เสน่หา 11. จ.เชียงราย นายเดชาวัต บุญมีนา น.ท.สุนทร บุปผาพิบูลย์ 12. จ.แม่ฮ่องสอน นายจำลอง รุ่งเรือง ว่าที่ ร.ต.โชติปฐมพนต สังข์ภิรมย์ นายนรินทร์ศร รัตนไพฑูรย์
 

ชี้เครือญาติ-พ้นการเมืองไม่เกิน 5 ปี
 

13. จ.ขอนแก่น นายเหรียญทอง ชำนาญรบ 14. จ.พิษณุโลก นายสมคิด คำหลง นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง 15. จ.มุกดาหาร นายธวัชชัย พงศ์ธนากุล นายภมร เชาว์ศิริกุล 16. จ.นครสวรรค์ นายธรรมรัฐ เนียมณรงค์ 17.จ.ชัยนาท นายพงษ์เทพ เลิศสุวรรณสิทธิ์ 18. จ.สุรินทร์ นายเฉลิมขวัญ วชิรรัตนาปรัชญ์ 19.จ.นครนายก นายธีรภัทร งามสอาด 20. จ.อุบลราชธานี น.ส.นิทรา เทียมสุวรรณ นายวรวิทย์ ตางาม นางนิภานันท์ ทยุติธร นางเพชร เตชะถานลท์ 21.จ.สมุทรปราการ นายสมพงศ์ ประสพดี นายคณาวัฒน์ จันตระกูลวัฒน์ นายยงยุทธ ฉัตรวรโสภณ น.ส.ภควิศลย์ ขำค้า 22.จ.ตรัง นายเรวัตตะ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 23.จ.สุโขทัย นายจินดา เรืองฤทธิ์ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ขาดคุณสมบัติข้อที่พ้นจากการเมืองไม่เกิน 5 ปี และเป็นเครือญาติของนักการเมือง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ ผอ.กต.จว.ไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน 7 วัน 


เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้