โพลชี้ความพอเพียงปัจจัยทำให้มีความสุขยั่งยืน

ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต


โพลชี้ความพอเพียงปัจจัยทำให้มีความสุขยั่งยืน


วันนี้ (3 ..) ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเอแบคเรียลไทม์โพลล์
 
 เรื่อง ประมวลผลวิจัยแนวโน้มความสุขของประชาชน และการพยากรณ์ทางสถิติความสุขมวลรวมของประชาชนในปีใหม่นี้ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนระดับครัวเรือนใน 17 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 1,320 ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 20 .. 52 – 2 ..53 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ติดตามข่าวสารเป็นประจำทุกสัปดาห์

 
โดยผลวิจัยพบว่า ในช่วงปลายปี 52 ที่ผ่านมา คนไทยมีความสุขต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากที่สุดคือ มีค่าความสุขเฉลี่ยอยู่ที่ 8.96 เมื่อค่าความสุขเต็ม 10 คะแนน รองลงมาคือ สุขภาพใจอยู่ที่ 7.96 สุขภาพกายอยู่ที่ 7.72 รองๆ ลงไปคือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ / บรรยากาศความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่พักอาศัย / และความสุขต่อหน้าที่การงานอยู่ที่ 7.58 เท่ากัน

นอกจากนี้ ยังมีค่าความสุขของประชาชนที่ได้เกินกว่า 7.00 ขึ้นไปได้แก่ การบริการทางการแพทย์ที่ดี ที่ได้รับ / สภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน / ความเป็นธรรมทางสังคม / สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ สภาพน้ำ เป็นต้น ที่น่าสนใจคือ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ความสุขของประชาชนต่อบรรยากาศทางการเมืองสูงถึง 5.58 หลังจากที่เคยค้นพบความสุขของประชาชนต่อบรรยากาศทางการเมืองเคยตกต่ำเลวร้ายเหลือประมาณ 2.00 ในการวิจัยช่วงวิกฤตความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมาเมื่อพิจารณาค่าความสุขมวลรวมของประชาชนช่วงปลายปีที่ผ่านมา พบว่า อยู่ที่ 7.26 ในทางสถิติถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี กล่าวได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงความสุขต้นเดือนธันวาคมพบว่า ค่าความสุขของประชาชนลดลงจาก 9.86 มาอยู่ที่ 7.26 ดังกล่าว

ที่น่าสนใจคือ ล่าสุด พบปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืนคือ การที่คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การนำหลักชีวิตแห่งความพอเพียงมาประยุกต์ใช้ การมีสุขภาพใจ นอนหลับพักผ่อนได้สนิท พักผ่อนได้เต็มที่ ได้ผ่อนคลาย ไม่เครียด มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ความเป็นธรรมในสังคม ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว บรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในชุมชน ความพอใจในหน้าที่การงาน สภาวะเศรษฐกิจครัวเรือน และความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น.
 

เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/tnews/www/LIB/database.php on line 23

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tnews/www/LIB/topic.php on line 46

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tnews/www/LIB/database.php on line 36