ยกเลิกบัตรประกันสังคม แสดงบัตรประชาชนใช้สิทธิ์ตรวจรักษาได้เลย เช็ครายละเอียดวันเริ่มใช้สิทธิ์!

ยกเลิกบัตรประกันสังคม แสดงบัตรประชาชนใช้สิทธิ์ตรวจรักษาได้เลย เช็ครายละเอียดวันเริ่มใช้สิทธิ์!

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม พร้อมก้าวสู่ Digital SSO ผู้ประกันตนไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล แนะตรวจสอบสิทธิรักษาจาก www.sso.go.th,Mobile Application (SSO Connect)หรือโทรสายด่วน 1506 เผยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิ การรักษาพยาบาล รองรับบริการ e-self Service สอดรับกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ของกระทรวงมหาดไทย

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กรและสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการทำงานในยุคดิจิทัล และพัฒนาระบบพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการเข้าถึงงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะขับเคลื่อนด้วยกลไก "ประชารัฐ" โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สำนักงานประกันสังคม ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงแรงงาน จึงได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้เชื่อมโยงสอดคล้อง กับหน่วยงานอื่นและให้บริการ Web Service โดยการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่ Digital SSO ให้รองรับบริการ e-self Service อย่างครบวงจร สามารถตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐที่ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร อีกทั้งเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม จึงได้ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตนอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ ผ่านนายจ้าง และ SMS ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th,Mobile Application (SSO Connect),หรือโทรสายด่วน 1506

นายสุรเดช กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ซึ่งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีส่วน ในการให้บริการ อีกทั้งมีการศึกษารูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวล้ำในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยของข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่เป็นเลิศและยังเป็นการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ในการทำงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน และความเป็นเลิศในด้านการให้บริการต่อไป


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : ไทยแท้
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.205.241.5

223.205.241.5,,mx-ll-223.205.241-5.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
แล้วรู้ไหมว่าปัญหาหลักของสถานบริการให้การรักษาคือไร # ประชาชนไม่พกบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการ# ซึ่งก็หมายถึงแอบอ้างชื่อใครก็ได้ หากรู้ข้อมูลชื่อ-สกุลที่อยู่ ถ้าหาก จนท.ซักมากก็อ้างว่าไม่ปฏิเสธการรักษาคนไข้ แปลเจตนาไปต่างๆนาๆ แค่ถามก็ว่าดุ แน่ะ ...ควรมีเกฎที่ดีกว่านี้นะ จะได้ช่วยชาติ ยุค AEC ต่างชาติครองเมือง


[ วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:28 น. ]
คุณ : คิด พูด ทำดี สังคมดี
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.22.160

124.120.22.160,,ppp-124-120-22-160.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ปริศนาธรรม “สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป”


[ วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22:07 น. ]
คุณ : คนขี้สงสัย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 27.55.102.11

27.55.102.11,,ppp-27-55-102-11.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ถ้าระบบการสื่อสารขัดข้อง จะได้รักษามั้ยครับ


[ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:01 น. ]
คุณ : **
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.0.2.221

10.0.2.221,118.174.45.26,10.0.2.221 ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
มันน่าจะทำตั้งนานแล้ว บัตรประชาชนใช้สิทธิแทนได้เลย


[ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:51 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.27.216.234

223.27.216.234,,223.27.216.234 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ประกันสังตู๊ด.ยย


[ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:49 น. ]
คุณ : ffff
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 61.19.233.140

61.19.233.140,,61.19.233.140 ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
น่าจะเป็นอย่างนี้ตั้ง 10 ปีที่แล้ว อห่าลาก ตัวดูด ตัวถ่วง


[ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:55 น. ]
คุณ : ท่านชาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 203.144.185.200

203.144.185.200,,203-144-185-200.static.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
สปส.มันเอาเปรียบผู้ประกันตนมาก ทั้งๆที่มันเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุด มีเงินมากที่สุด หากป่วยไข้ต้องใช้สิทธิ์ ผู้ประกันตนจะเหมือนบุคคลชั้นล่าง ฆมอและพยาบาลที่ใช้ในระบบประกันสังคมก็ห่วยแตกมาก ถ้าเทียบกันการรักษาพยาบาลกับบัตรประกัน หรือจ่ายเงินสด อีกอย่างนึง หากผู้ประกันตนเกษียณอายุ แล้วส่งเงินมาเกิน 10ปีต่อให้มีเงินเดือนมากเท่าไหร่ ผู้ประกันตนจะได้เบี้ยบำนาญเดือนละ 3500 -4200 เท่านั้น และต้องเลือกเอา หากท่านจะขอสิทธิ์ใช้รักษาพยาบาลต่อยามแก่เฒ่า เมื่อท่านเกษียณ ท่านต้องไม่ขอรับเงินบำนาญนั้น เพราะหากผู้ประกันตนขอรับเงินบำนาญรายเดือน ท่านจะเสียสิทธิ์การรักษาพยาบาลทันที และหากท่านจะคงสิทธิ์การรักษาพยาบาลไว้ ท่านไม่ได้บำนาญแล้ว ท่านจะต้องหาเงินจ่ายเข้ากองทุนอีกทุกเดือน เดือนละ 500-750 บาท ก็ต้องเลือกเอาว่า จะเอาเงินบำนาญรายเดือนๆละ3500 แล้วเสียสิทธิ์รักษาพยาบาล หรือจะคงสิทธิ์ไว้โดยไม่รับเงินบำนาญ และต้องจ่ายเข้ากองทุนอีก เดือนละ500-750 เมื่อยามท่าไม่มีเงินเดือนแล้วเพราะเกษียณ


[ วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:18 น. ]
คุณ : สุมาลี
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 202.28.119.252

202.28.119.252,,202.28.119.252 ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
ผู้ประกันตนควรเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ(ไม่ควรระบุชื่อโรงพยาบาลเฉพาะในการรักษา) เพราะบางสายงาน อาจมีการเดินทางตลอด เช่น พนักงานขาย ไม่ควรระบุว่าเข้ารับการรักษาได้เฉพาะกรณีทีเจ็บป่วยร้ายแรงฉุกเฉิน กรณีที่เจ็บป่วยทั่วไป(เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ท้องร่วง เป็นไข้หวัดฯลฯ) ก็ควรจะเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ไม่ได้ระบุในบัตรประกันสังคมและได้รับสิทธิค่ารักษาด้วยเช่นกัน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:46 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์