ราชกิจจาฯประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติ


ราชกิจจาฯประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติ

1 เม.ย. 62 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคไทยรักษาชาติ มีใจความว่า 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
รวมข่าวในกระแส คลิ๊กเลย ++
กระทู้เด็ดน่าแชร์