รพ.ดังประกาศถอนตัวประกันสังคม แนะ1แสนคนหารพ.ใหม่


รพ.ดังประกาศถอนตัวประกันสังคม แนะ1แสนคนหารพ.ใหม่

วันที่ 26 มิ.ย.67 เพจเฟซบุ๊ก Mongkutwattana Hospital-โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้แจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า... โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกประกาศเรื่องการเตรียมการถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสํานักงานประกันสังคม 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 คำวินิจฉัยที่ 235/2567 ลงวันที่ 29 ก.พ.2567 ได้แจ้งให้สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 มีคําสั่งให้ รพ.มงกุฏวัฒนะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนรายหนึ่ง จำนวน 80,295.20 บาท ทั้งๆ ที่เป็นกรณีผู้ประกันตนตั้งใจไปรับการรักษากับ รพ.นอกสิทธิเอง แต่ผู้ประกันตนกลับร้องเรียนให้ รพ.มงกุฏวัฒนะ รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลซึ่งเป็นการใช้สิทธิของผู้ประกันโดยไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์จากเอกสารและการสอบถามผู้ร้องเรียนเพียงฝ่ายเดียว การฟังความข้างเดียวดังกล่าวทําให้เกิดการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมต่อ รพ.มงกุฏวัฒนะ ทั้งยังกล่าวหาว่า รพ.มงกุฏวัฒนะให้การตรวจวินิจฉัยรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนไม่เหมาะสมตามมาตรฐานทางการแพทย์ และไม่เป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีมติบังคับให้ รพ.มงกุฏวัฒนะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน นอกเหนือจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามระบบ Adjust RW ถึงแม้จะเป็นเงินจํานวนน้อยแค่ 80,295.20 บาทก็ตาม แต่กรณีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ประกันตนที่เจ้าเล่ห์ไม่ประสงค์ใช้สิทธิกับ รพ.ตามสิทธิ อ้างอิงคําวินิจจัยที่ 235/2567 ลงวันที่ 29 ก.พ.2567 เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการไปรักษากับ รพ.นอกสิทธิตามอําเภอใจ แล้วร้องเรียนให้ รพ.ตามสิทธิตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ถูกต้อง บรรทัดฐานดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพิพาทร้องเรียน รพ. จากรณีผู้ประกันตนเจ้าเล่ห์ในลักษณะเช่นนี้อีกอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

ดังนั้นในกลางปีหน้า พ.ศ.2568 รพ.มงกุฏวัฒนะจะขอถอนตัวออกจากการเป็นคู่สัญญากับลํานักงานประกันสังคม การที่ รพ.มงกุฏวัฒนะประกาศขอถอนตัวแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกันตนจำนวนมากกว่า 100,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.มงกุฏวัฒนะได้เตรียมการล่วงหน้า เพื่อย้ายสิทธิไปยัง รพ.อื่นๆ โดยผู้ประกันตนยังสามารถใช้บริการกับ รพ.มงกุฏวัฒนะไปได้อย่างต่อเนื่องไปอีก 18 เดือน จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 หรือสิ้นปีหน้า อย่างไรก็ตาม รพ.มงกุฏวัฒนะขอแนะนําให้ผู้ประกันตน เริ่มพิจารณา รพ.แห่งใหม่ตั้งแต่บัดนี้ หากท่านสามารถย้ายสิทธิได้แต่เนิ่น ๆ ก็จะทําให้ท่านไม่ประสบปัญหาฉุกละหุกในช่วงกลางปีหน้า พ.ศ.2568 ไปแล้ว ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถติดต่อ ขอรับสรุปประวัติการรักษาของท่านได้ที่แผนกเวชระเบียน (ประกันสังคม) อาคาร 1 ชั้น 6 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567รพ.ดังประกาศถอนตัวประกันสังคม แนะ1แสนคนหารพ.ใหม่

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์