เฮลั่น!! ประเทศไทยมี กฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว


เฮลั่น!! ประเทศไทยมี กฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว


วันนี้ (18 มิ.ย.67) วุฒิสภา ใช้เวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ลงมติท่วมท้นด้วยคะแนน เห็นชอบ 130 ไม่เห็นด้วย 4 และ งดออกเสียง 18 ผ่านร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม) ถือเป็นประเทศที่ 38 ของโลกที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมและเป็นประเทศแรกของอาเซียนที่มีกฎหมายรองรับ การสมรสของทุกเพศ โดยจะมีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยประโยชน์ที่จะได้จากกฎหมายดังกล่าว มีดังนี้

- บุคคลสองคน ไม่ว่าเพศใด หมั้นหรือสมรสกันได้
- การหมั้นหรือสมรส ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
- สถานะหลังจดทะเบียนสมรส ใช้คำว่า "คู่สมรส"
- ได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามกฎหมายต่างๆ เช่นเดียวกันกับคู่สมรสชาย-หญิง

สำหรับเส้นทางการสมรสเท่าเทียม เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี 2544 กว่าจะสำเร็จเป็นกฎหมายได้ใช้ประโยชน์ ต้องใช้เวลาถึง 23 ปีเครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี ช่อง 7สี


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์