โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล


โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์