ชัชชาติ เซ็นประกาศ กทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์


ชัชชาติ เซ็นประกาศ กทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์


วันที่ 24 มิ.ย. 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ

ดังนี้

1. ยกเลิกประกาศ กทม. 3 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49), ประกาศ กทม. เรื่อง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก และประกาศ กทม. เรื่อง เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พ.ค. 2564

2. การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยสมัครใจ ขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ในการสวมอย่างถูกวิธี ส่วนกรณีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ควรใส่หน้ากากอนามัยกรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อโควิค ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ส่วนกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิดหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิค ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลา เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

3. การเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามเขตกรุงเทพฯ และการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อทำงานในเขตกทม.สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ปกติ

4. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้

5. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้

6. สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม

7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม

8. สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการเมื่อมีความพร้อม

9. โรงมหรสพ โรงละครการแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม

10. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร สามารถเปิดดำเนินการให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม

11. การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อจัดแข่งขันกีฬา ให้ดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อม

12. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้ทำได้ตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีการจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 2,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อสำนักงานเขตพื้นที่

13. สถานที่กิจการหรือกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ สามารถเปิดดำเนินการได้และให้บริการเมื่อมีความพร้อม

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและอาจมีความผิดมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงอยากให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539ชัชชาติ เซ็นประกาศ กทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์


ชัชชาติ เซ็นประกาศ กทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์


ชัชชาติ เซ็นประกาศ กทม.คลายล็อกโควิด ไม่บังคับสวมแมสก์

เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : 555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.101.100.9

171.101.100.9,,cm-171-101-100-9.revip11.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
มา5ระลอกแล้ว คัลเตอร์ต่างๆก็มาจากหลายที่ในกรุง แคปคนงาน ทองหล่อ สนามมวย โควิคตัวใหม่ๆมาแต่ละทีช่วงปลายปีทั้งนั้นแล้วคนก็กลับ ตจว.ช่วงปีใหม่ สงกราต์ วัคชินสูตรไข้วก็ยังใช้อยู่อีกกับเด็ก รมตหนูกัญชาก็คนเก่า มีผู้ว่าใหม่คนเดียว มันวนไปมา3ปีแล้ว มันก็จะพูดเดิมๆแบบคนไทยต้องรับให้ได้ วัคชินเรามีดีๆแล้วคนไม่มาเอาเอง เจ็บตายไม่เกียวกับวัคชิน เชื่อหมออย่าเชือหมา เป็นทั้งโลกโดนทั้งโลก ทั้งโลกเขาก็ปล้นเข้ามามัย มาแล้วบอกมาปราบโกงปล้นชาติกู้เงินมาแจก๙ื้ออาวุติจีน ผิดกุต้องหนีดิ จำนำข้าวหนีทำไม ฟายกะลาก็เลียทุกวัน


[ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09:04 น. ]
คุณ : ชาติหน้า ตอนบ่ายๆ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.10.221.9

58.10.221.9,,cm-58-10-221-9.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
เราขอสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน .. ..


[ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09:13 น. ]
คุณ : ขอเวลาอีกไม่นาน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.46.140.96

1.46.140.96,,1.46.140.96 ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
เรายังโกยไม่พอ รอหน่อยไม่ได้หรือไง ขอเราโกงนานๆ


[ วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 20:15 น. ]
คุณ : เอื้อเจ้าสัวพา รมต.ติดคุก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.120.24

58.11.120.24,,ppp-58-11-120-24.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
"ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร" ส.ส.เพื่อไทย ตั้งข้อสังเกตการเร่งต่อสัญญาสัมปทาน "รถไฟฟ้าสายสีเขียว ทิ้งทวน" เพราะผลประโยชน์. แนะทางออกเอาสัมปทานรถไฟฟ้า BTS กลับคืน เพื่อให้ประชาชนจ่ายค่าโดยสารราคาถูก


[ วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10:22 น. ]
คุณ : รักลุงตู่จ้ะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.46.26.61

1.46.26.61,,1.46.26.61 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ของแบบนี้ไม่ต้องบังคับกันก็ดี มีประสบการณ์กันมาพอสมควรกับโควิด วัคซีนก็ได้ฉีดกันไปเรียบร้อย รํู้กันอยู่แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำ เอาจริงๆ เจอคนไม่ใส่หน้ากากเยอะมาก ตามห้างก็เห็นดึงหน้ากากลงใต้คางแล้วกินไปเดินไป ไม่เห็นกลัว เพื่อนๆ เราที่ติดโควิดก็หายได้ อาการไม่รุนแรง วัคซีนช่วยได้จริงๆ


[ วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 04:38 น. ]
คุณ : คนรอบข้างลุง มีแต่โง่ๆ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.120.24

58.11.120.24,,ppp-58-11-120-24.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
คห.5. "ตรรกะว่าด้วยความย้อนแย้ง" สิ่งที่ขัดแย้งอยู่ในตัวเอง หรือ ตรงข้ามกันเอง (กินไปเดินไป ท่านจะให้ใส่หน้ากากได้อย่างไร.!?)


[ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:17 น. ]
คุณ : me
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 203.151.136.238

203.151.136.238,,238.136.151.203.sta.inet.co.th ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
wellcome


[ วันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:23 น. ]
เช็คเบอร์มือถือ คลิ๊กเลย ++
กระทู้เด็ดน่าแชร์