ปิยบุตร แจงยิบระบอบเผด็จการใช้ กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนได้อย่างไร?

ปิยบุตร แจงยิบระบอบเผด็จการใช้ กฎหมาย เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนได้อย่างไร?


นายปิยบุตร  แสงกนกกลุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล หัวข้อ [ระบอบเผด็จการใช้ "กฎหมาย" เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนได้อย่างไร?] มีเนื้อหาดังนี้ ว่า 

1. การแปลงความต้องการของเผด็จการให้เป็น “กฎหมาย”

ในระบอบเผด็จการที่รวบอำนาจสูงสุดไว้ที่คนคนเดียวหรือคณะบุคคลไม่กี่คน เป้าหมายของรัฐเป็นหลัก สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นข้อยกเว้น คณะผู้เผด็จการย่อมใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ต้องกังวลใจว่าจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ ขอเพียงเป็นไปเพื่อ “เหตุผลของรัฐ” แล้ว พวกเขาก็ใช้อำนาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพได้เสมอ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การใช้อำนาจของเผด็จการไม่แลดู “ดิบเถื่อน” จนเกินไปนัก จึงจำเป็นต้องแปลงรูปการใช้อำนาจเหล่านั้นให้เป็น “กฎหมาย” เพื่อสร้างความชอบธรรมการใช้อำนาจเผด็จการ
วิธีการแปลงความต้องการของเผด็จการให้กลายเป็น “กฎหมาย” ทำได้สองรูปแบบ
ในรูปแบบแรก คณะเผด็จการออกประกาศ คำสั่ง และ “เสก” ให้มันมีสถานะเป็น “กฎหมาย” เมื่อคณะผู้เผด็จการต้องการอะไร ก็เอาความต้องการนั้นมาเขียนเป็นประกาศ คำสั่ง

ในรูปแบบที่สอง คณะผู้เผด็จการอาจทำให้ “แนบเนียน” กว่านั้น ด้วยการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมา และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ วิธีการนี้ดูแนบเนียนกว่าวิธีแรก เพราะ “กฎหมาย” ที่ออกมานั้นเป็นผลผลิตขององค์กรนิติบัญญัติ ไม่ใช่คณะผู้เผด็จการตราขึ้นเอาเองตามอำเภอใจ แต่เอาเข้าจริงแล้ว คณะผู้เผด็จการก็ยังคงเป็นผู้บงการชักใยสภานิติบัญญัติอยู่
การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในระบอบเผด็จการในกรณีแรกนี้ ก็คือ การเปลี่ยน “ปืน” ให้กลายเป็น “กฎหมาย” โดยเอา “กฎหมาย” ไปห่อหุ้ม “ปืน” นับแต่นี้ การใช้อำนาจเผด็จการจากปืนก็แปลงกายมาเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย แต่เอาเข้าจริง มันคือการใช้ปืนดีๆนี่เอง

2. การนำ “กฎหมาย” ของเผด็จการไปใช้บังคับ

เมื่อระบอบเผด็จการผลิต “กฎหมาย” ขึ้นใช้แทนที่ “ปืน” แล้ว “กฎหมาย” เหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับได้จริง ก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเป็นผู้นำไปใช้
การนำ “กฎหมาย” ของเผด็จการไปใช้บังคับ แบ่งได้สองกรณี

ในกรณีแรก เจ้าหน้าที่ใช้บังคับกฎหมายเพื่อจับกุมคุมขัง ลิดรอนเสรีภาพของบุคคลที่ต่อต้านเผด็จการ เช่น บุคลลชุมนุมต่อต้านเผด็จการ แทนที่คณะผู้เผด็จการจะสั่งการให้กองกำลังทหาร-ตำรวจบุกเข้าลายการชุมนุม ปราบปราม ฆ่า อุ้มหาย จับกุมคุมขังโดยอำนาจเถื่อน ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการนำ “กฎหมาย” มาใช้เพื่อจัดการกลุ่มผู้ต่อต้านเผด็จการ
บรรดาเจ้าหน้าที่อ้างได้ว่าการใช้อำนาจของพวกเขาเป็นไปตาม “กฎหมาย” นี่คือการรักษากฎหมาย ไม่ใช่การละเมิดสิทธิและเสรีภาพ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการสั่งฟ้องให้ศาลพิจารณาพิพากษาว่าบุคคลเหล่านั้นมีความผิดอาญาหรือไม่ ในท้ายที่สุด ศาลก็พิพากษาให้ผู้ต่อต้านระบอบเผด็จการมีความผิด ต้องรับโทษจำคุก

การปราบปรามฝ่ายต่อต้านเผด็จการด้วยวิธีการเช่นนี้ คณะผู้เผด็จการไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทางกายภาพ ไม่ต้องอุ้มฆ่า ไม่ต้องขังลืม เพียงแต่ตรากฎหมายขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่และศาลก็ยินยอมพร้อมใจกันนำกฎหมายไปใช้ปราบปรามฝ่ายต่อต้านเผด็จการให้แทน คณะผู้เผด็จการสามารถอ้างได้ว่าบุคคลที่ถูกศาลตัดสินลงโทษเหล่านี้ กระทำการผิดกฎหมาย และศาลก็เป็นผู้ตัดสิน คณะผู้เผด็จการไม่ได้ใช้อำนาจปราบปรามตามอำเภอใจ การปราบปรามฝ่ายต่อต้านเผด็จการซึ่งเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง กลับถูกฉาบด้วย “กฎหมาย” และ “คำพิพากษา”

ในกรณีที่สอง คือ เจ้าหน้าที่และศาลใช้บังคับกฎหมายเพื่อรับรองการใช้อำนาจหรือยกเว้นไม่ตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะผู้เผด็จการ เช่น บุคคลที่เห็นว่าการใช้อำนาจของคณะผู้เผด็จการไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเมิดสิทธิของตน ได้ฟ้องโต้แย้งไปยังศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศหรือคำสั่งของคณะผู้เผด็จการ หรือสั่งให้คณะผู้เผด็จการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ศาลกลับยกฟ้อง โดยอ้างว่า “กฎหมาย” (ซึ่งตราขึ้นในสมัยเผด็จการ) ได้รับรองการใช้อำนาจของคณะผู้เผด็จการไว้ทั้งหมดแล้ว

กรณีเช่นนี้ทำให้การใช้อำนาจของคณะผู้เผด็จการไม่อาจถูกตรวจสอบได้เลย แน่นอนว่าการที่คณะผู้เผด็จการไม่ถูกตรวจสอบและมีอำนาจเบ็ดเสร็จเป็นเรื่องธรรมชาติตามอัปลักษณะของระบอบเผด็จการอยู่แล้ว แต่ต้องไม่ลืมว่า เมื่อศาลเข้ายืนยันอัปลักษณะนี้ด้วย ก็ช่วยสร้างความชอบธรรมให้กับคณะผู้เผด็จการว่า พวกตนได้การรับรองจาก “กฎหมาย” และ “ศาล”

3. การนำ “กฎหมาย” ที่มีอยู่แล้ว ไปใช้ในทางไม่เป็นคุณกับเสรีภาพ

ระบอบเผด็จการอาจนำ “กฎหมาย” ที่มีอยู่แล้วไปใช้อย่างไม่มีมาตรฐาน ไม่แน่นอนชัดเจน เพื่อลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จนทำให้บุคคลผู้อยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายนั้นไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจใช้เสรีภาพของตนนั้นจะกลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและต้องได้รับโทษหรือไม่ เมื่อเกิดความไม่แน่นอนชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วตนจะถูกดำเนินคดีและลงโทษหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง พวกเขาก็เลือกที่จะ “เซนเซอร์ตนเอง” ด้วยการไม่ใช้เสรีภาพนั้นเลย

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในกรณีประเทศไทย คือ การนำประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาใช้

เมื่อเกิดความไม่แน่นอนชัดเจนว่าการะทำใดเป็นความผิด ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมที่มีลักษณะพิเศษต่างจากความผิดฐานอื่น เช่นนี้แล้ว บุคคลก็เกิดความหวาดกลัว และยินยอมสมัครใจไม่ใช้เสรีภาพ ระบอบเผด็จการจึงสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงหรือบังคับสั่งห้าม

4. การนำ “กฎหมาย” ที่มีอยู่แล้วไปใช้แบบบิดเบือน บิดผันอำนาจ (abuse of power) เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ของเผด็จการ

ระบอบเผด็จการอาจไม่จำเป็นต้องตรากฎหมายขึ้นใหม่ แต่นำกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาใช้อย่างบิดเบือนอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายวิธีพิจารณาความ เพื่อควบคุมพฤติกรรมของฝ่ายต่อต้านเผด็จการ เช่น ระบอบเผด็จการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องของการจับกุมมาใช้กลั่นแกล้งฝ่ายต่อต้านเผด็จการด้วยการออกหมายจับฝ่ายต่อต้านเผด็จการ แต่ก็ไม่เคร่งครัดกับการไปตามจับอย่างจริงจัง ด้วยเกรงว่าการจับกุมคุมขังอาจบานปลายและกลายเป็นชนวนจนนำไปสู่การลุกฮือต่อต้านได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของฝ่ายต่อต้านเผด็จการเอง ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวรณรงค์ได้เต็มที่ เพราะ มีหมายจับและคดี “ปักเป็นชนักติดหลัง” อยู่ หากเคลื่อนไหวมาก หากฝ่ายต่อต้านเผด็จการตัดสินใจลดระดับการต่อสู้กับเผด็จการลง การจับกุมก็ไม่เกิดขึ้น ตรงกันข้าม ถ้าฝ่ายต่อต้านเผด็จการยังคงยืนยันที่จะเคลื่อนไหวต่อสู้กับเผด็จการต่อไป เมื่อคณะผู้เผด็จการทนไม่ไหว สุดท้ายฝ่ายเผด็จการก็อ้างหมายจับนั้นเข้าจับกุมฝ่ายต่อต้านเผด็จการ

เช่นเดียวกัน ฝ่ายเผด็จการตั้งข้อหาและดำเนินคดีกับแกนนำฝ่ายต่อต้านเผด็จการในศาล หากศาลตัดสินเอาเข้าคุก ก็อาจเกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับลุกฮือได้ แต่ถ้าศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้ แล้วก็ปล่อยให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างล่าช้า อาศัยเทคนิควิธีทางกฎหมายยื้อคดีไปเรื่อยๆ แกนนำฝ่ายต่อต้านเผด็จการก็ไม่อาจเคลื่อนไหวได้เต็มที่ เพราะ มีคดี “ปัก” ไว้ที่กลางหลังอยู่ ถ้าแกนนำฝ่ายต่อต้านเผด็จการไม่เกรงกลัว ยังคงเดินหน้าต่อสู้กับเผด็จการอย่างเปิดเผย ศาลก็อาจตัดสินให้แกนนำมีความผิดและต้องรับโทษจำคุกได้
การนำกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาใช้อย่างบิดเบือนของฝ่ายเผด็จการนี้ ช่วยให้ฝ่ายเผด็จการสามารถ “ผ่อนหนักผ่อนเบา” และประเมินสถานการณ์ได้ตลอดเวลาได้ว่าช่วงใดควรปล่อย ช่วงใดควรจับ ในขณะเดียวกัน ฝ่ายต่อต้านเผด็จการก็ถูกกดด้วยกระบวนการทางกฎหมายเหล่านี้ ไม่ให้เคลื่อนไหวได้เต็มที่

การนำ “กฎหมาย” มาใช้เป็นเครื่องมือของระบอบเผด็จการทั้งสี่ลักษณะนี้ ทำให้การใช้อำนาจของเผด็จการแลดู “อ่อนนุ่ม” ขึ้น เพราะทั้งหมดล้วนแล้วแต่อาศัยอำนาจตาม “กฎหมาย” เป็นไปตาม “กฎหมาย” ไม่ใช่มาจากการใช้กำลังทางกายภาพหรืออาวุธเข้าปราบปราม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ระบอบเผด็จการมีเครื่องมือให้เลือกใช้หลายประเภท ตามแต่ละสถานการณ์

ปรากฏการณ์การนำ “กฎหมาย” มาใช้เป็นเครื่องมือของเผด็จการ ทำให้ระบอบเผด็จการกลายเป็น soft coup, soft dictator ไม่มีภาพของความรุนแรง ไม่มีการปราบปรามจนทำให้มีผู้บาดเจ็บสูญหายล้มตายจำนวนมาก ในขณะที่ภาพของการต่อต้านเผด็จการก็ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นอย่างกว้างขวาง เพราะ ประชาชนหวาดกลัวการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ ส่วนระบอบเผด็จการสามารถอาศัยความชอบธรรมจาก “กฎหมาย” อ้างต่อชาวโลกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และสถานการณ์ภายในประเทศสงบเรียบร้อย ปราศจากการต่อต้าน
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี Thaipost.net

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
ดูดวงเบอร์มือถือ 3ศาสตร์ || เวบดูดวงใหม่
คุณ : สาธุๆๆ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 217.73.110.119

217.73.110.119,,host110-119.customer.mediateknik.net ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
ขอให้สิ่งสิทธ์คุณพระคุ้มครองคุณปิยะบุตรและคุณธนาธรจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากหมู่มารทั้งปวง และขอให้ฟ้าดินจงลงโทษพวกที่ทำร้ายประชาชนและประเทศชาติขอให้พวกมันจงแพ้ภัยตัวเอทุกตัวตนด้วเทอญ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 00:58 น. ]
คุณ : ชมรมคนต่อต้านนังฟ้าและพ่อ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.122.37.40

124.122.37.40,,ppp-124-122-37-40.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
อะไรๆ ก็หาว่าเขาเผด็จการ แต่ตัวเองนั่นแหล่ะที่อยากยัดเยียดความคิดทุเรศ ต่ำๆ และลบล้างระบบการปกครองของประเทศใหม่ ขอให้คนแบบนี้เจอเวรกรรมตามสนองเร็วๆ ด้วยเถอะ พวกพรรคดอกส้มสีทองนี่อันตรายต่อประเทศชาติจริงๆ แต่ละคนที่เข้ามา มีแต่แนวคิดทำร้ายประเทศ จะล้มทหารบ้าง ล้มนั่นล้มนี้บ้าง ถ้าเวลาเกิดสงครามให้พวกดอกส้มสีทองออกไปรบแทนเลย ไอ้หน้าตัวเมีย


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 03:19 น. ]
คุณ : รู้ทันพวกมรึง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.171.112

184.22.171.112,,184-22-171-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
แล้วที่ไอ้โจรปล้นชาติมันซื้อเสียง ซื้อ ส.ส. ยกพรรคมารวมกันในสภา เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก เผด็จการรัฐสภาออกนโยบายโกงกินจนโคตรเหง้าบริวารมันร่ำรวยกันถ้วนหน้า มันไม่ใช่เผด็จการใช่ไหม หรือแค่อ้างว่าประชาธิปไตยที่พวกกรูต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นจึงจะเป็นประชาธิปไตย ถ้าไม่ใช่เป็นเผด็จการ ถ้ามรึงคิดจะปั่นหัวคนให้แตกแยก เกลียดสถาบัน มรึงก็ไม่สมควรอยู่ในประเทศนี้ ไปอยู่ที่อื่นเหอะ เพราะที่นี่มันไม่เหมาะกับคนเหรี้ยๆ อย่างมรึง


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 04:50 น. ]
คุณ : แพท
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.168.74.79

110.168.74.79,,ppp-110-168-74-79.revip5.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
รู้สึกเหมือนกันว่าตอนนี้กฎหมายถูกใช้แบบไม่ถูกต้อง การวินิจฉัยก็ไม่ยุติธรรม


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 06:32 น. ]
คุณ : คนกลาง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.179.173.233

1.179.173.233,,1.179.173.233 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ก่อนอื่น คุณปิยบุตร ควรใช้สมอง ที่มีอยู่ ใคร่ครวญ คิดวิเคราะห์ ก่อนจะพูดอะไร ความรู้คุณ ต้องดูสถานการณ์ และบริบทของบ้านเมืองเราด้วยนะคะ เรายังไม่พร้อมกับการเปลี่่ยนแปลง เพราะที่เราเป็นอยู่่ปัจจุบัน มันก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรกับชีวิตประชาชนเท่าไร คนที่เดือดร้อน ก็แค่กลุ่มน้อย เช่น นักการเมือง นักธุรกิจ จำนวนไม่เท่าไร ลองทบทวนดูนะคะ จริงๆแล้ว ประชาชนทั่วไปเดือนร้อน ทุกข์สาหัส กับ ระบอบการปกตรองแบบนี้จริงๆหรือ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 06:50 น. ]
คุณ : ตุ๋ย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.1.219.17

1.1.219.17,,node-hzl.pool-1-1.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 12 [อ้างอิง]
เพจนี้ นักข่าวตู๊ดมีอะไรกับ ปิยะบุตรธนาธรวะ ถึงได้ สนันสนุนให้ข่าวดีนัก


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08:11 น. ]
คุณ : เฮ้ออออ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.251.91

223.206.251.91,,mx-ll-223.206.251-91.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
ทำไมคำหยาบเยอะจัง รู้สึกเหมือน ความเห็น 12 เลยค่ะ เหมือนเป็นเว็บที่พยายามเอากระแสคนโน้นคนนี้จากเฟซบุค อินสตราแกรม มาแชร์ด้วยะ แต่เป็นฝั่งตรงข้าม 555 สุดท้ายคนเหล่านั้นงานเข้าเลย อยากบอกว่าคนไทยทุกคนล้วนเป็นเจ้าของแผ่นดิน เพราะบรรพบุรุษเราต่างก็เสียเลือดเนื้อรักษามานะคะ อย่าดึงสบันที่เราเคารพมาเกี่ยวข้องเลย ใครผิดว่าไปตามผิดให้ตรวจสอบกันได้และโปร่งใส ไม่เอาอำนาจใดๆนำมาซึ่งการตรวจสอบไม่ได้ จึงจะเกิดความป็นธรรม ถ้ามันเป็นธรรมบ้านเมืองไม่วุ่นวายหรอกค่ะ แมนๆหน่อย กล้าทำกล้ารับความผิด ไม่ใช่โทษผู้อื่นเท่าภูเขา ความผิดตัวเราเท่าเส้นผม บ้านเมืองจะเกิดความเป็ธรรมได้อย่างไร ช่วยกันทำดีกว่าทะเลาะกัน ไม่ดีกว่าหรือ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08:39 น. ]
คุณ : kgc
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.97.67.168

171.97.67.168,,ppp-171-97-67-168.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
ฟังอาจารย์ปิยะบุตรก่อนค่อยด่า พวกควายจมปลัก ใช้สมองกันหน่อย ชาติจะได้เจริญไม่ตกเป็นทาสเผด็จการ คิดกันเยอะๆ จะได้รอดพ้นจากพวกนายทุนละพวกเผด็จการที่มันกดขี่กดหัวพวกเราอยู่


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08:44 น. ]
คุณ : สตรีสยาม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.98.11.125

171.98.11.125,,cm-171-98-11-125.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 17 [อ้างอิง]
นักล่าอาณานิคมจากต่างแดน เป็นผู้ริเริ่มนำระบอบนี้ (ใช้กฏหมายเป็นเครื่องมือ ควบคุม เพื่อให้มาซึ่งประโยชน์แห่งตน) มาใช้ก่อน เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ปิยะบุตรน่าจะรู้ดี ไม่ใช่เพราะ กฏหมายที่เค้าเป็นผู้กำหนดกฏเกณฑ์นี้หรอก หรือ ประเทศสยาม จึงจำต้องเฉือนดินแดนหลายส่วน ให้กับนักล่าฯ ไป อย่าพูดความจริงแค่ครึ่งเดียว เพื่อหวังครอบงำ เบี่ยงเบน ให้คนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์เห็นคล้อยตาม กฏหมายที่ไทยออกมาก็เพื่อต้านทาน ระบอบที่นักล่าฯ ก่อไว้ในอดีต เพื่อดำรงรักษาให้ประะเทศไทยยังคงอยู่ ปิยะบุตร กรุณาพูดความจริงให้หมด


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08:56 น. ]
คุณ : จอมโว
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.237.94

223.206.237.94,,mx-ll-223.206.237-94.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 18 [อ้างอิง]
ก็แค่พวกลูกคนมีเงิน พอมีเงินแล้วก็แสวงหาอำนาจโดยการเล่นการเมือง อ้างประชาชน อ้างประชาธิปไตย แต่สุดท้ายก็เพื่อตนเองและพวกพ้องเท่านั้น


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 09:26 น. ]
คุณ : กฏหมาปิดหู ตา ปาก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.8.212

124.120.8.212,,ppp-124-120-8-212.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 19 [อ้างอิง]
สิ่งเดียวที่จะทำให้คนชั่วชนะก็คือ ‘การที่คนดีนิ่งดูดาย’ ..$":": ": หยุดการสืบทอดอำนาจ เผด็จการ ": ( เมื่อได้เพียรพยายามแล้ว ถึงจะตายก็ชื่อว่า ตายอย่างไม่มีใครติเตียน …พุทธสุภาษิต )


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10:16 น. ]
คุณ : x
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.48.245.210

49.48.245.210,,mx-ll-49.48.245-210.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 20 [อ้างอิง]
ถ้าคุณปิยะบุตรเป็นคุณประยุทธ เหตุการณ์เมื่อปี 2557 วันที่ 22 พฤษภาคมคุณปิยะบุตรจะแก้ปัญหาประเทศอย่างไร เมื่อตอนนั้นเหตุการณ์มันถึงขั้นสุกงอมพร้อมปะทะเหลืองแดง เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้ยาแรง เหตุการณ์วันนั้นเหมือนคนเป็นไข้หนักกินแค่พาราคงไม่หาย จึงต้องมีการผ่าตัดใหญ่ และตอนนี้เขาก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วไง ถ้าตัวเองพรรคตัวเองได้คะแนนมากที่สุด คงไม่ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจใช่มั้ย ความจริงเขาจะไม่ให้มีการเลือกตั้งก็ได้นะ คุณอย่าคิดว่าการได้ปริญญาเอกแล้วมันจะทำให้คุณรอบรู้ในทุกเรื่อง เรื่องบางเรื่องคุณไม่รู้หรือรู้แต่ปั่นกระแสสังคมให้วุนวาย แบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับประเทศที่ให้ทุนคุณเรียนจนถึงปริญญาเอกเลยนะ รู้ทุกเรื่องแต่แยกไม่ได้ว่าเผด็จการไทยนี่นะแบบซอฟๆที่สุดแล้ว ไม่ใช่เผด็จการแท้จริงแบบบางประเทศไม่งั้นคุณแลพรรคไม่ได้ลอยหน้ถากถางเขาแบบนี้ได้แน่นอน


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10:42 น. ]
คุณ : 5
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.236.54

171.4.236.54,,mx-ll-171.4.236-54.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 22 [อ้างอิง]
เพิ่งรู้ว่าประเทศเสรีประชาธิปไตยไม่มีกฎหมาย 55555555 กรูว่าที่ฝรั่งเศส สัญญาลักษณ์ความเชื่อทางศาสนายังไม่ให้ใส่ มันประชาธิปไตยตรงไหน


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 11:56 น. ]
คุณ : ความเหลื่อมล้ำ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.8.212

124.120.8.212,,ppp-124-120-8-212.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 23 [อ้างอิง]
รู้จักพอบ้างไหม..!!?? ปากบอกรักชาติ แต่ในความเป็นจริง ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ":เศรษกิจล้มเหลว ข้าวยากหมากแพง": ( ผู้มีอำนาจ หยุดเห็นแก่ตัว)


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 13:02 น. ]
คุณ : คหสต
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 183.88.12.120

183.88.12.120,,mx-ll-183.88.12-120.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 24 [อ้างอิง]
กลับมาคุยกันก่อน เอะอะก็เผด็จการ โกงข้าวตู๊ดพูดถึงบ้าง เลี่ยงภาษ๊ ซุกหุ้น ด้วย ตู๊ดมันคิดใหญ่ตู๊ดคิดว่าคนไทยโง่ทุกคนหรอ กลับมาคุบกันก่อน ตู๊ด บูด


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 13:38 น. ]
คุณ : หก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 96.30.103.82

96.30.103.82,,96.30.103.82 ความคิดเห็นที่ 25 [อ้างอิง]
ดูผลจากการเลือกตั้ง ก็น่าจะสรุปได้แล้ว ว่าคนส่วนใหญ่คิดอย่างไร พรรคนี้ได้มาประมาณห้าสิบ ต้องหุบปากแล้วฟังเสียงส่วนใหญ่ได้แล้ว แพ้ไม่รู้จักแพ้นี่หว่า แล้วก็เลิกไปเกาะพรรคใหญ่ขอเป็นรัฐบาลได้แล้ว พวกหน้าไม่อายเอ้ย


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 14:05 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 125.25.36.135

125.25.36.135,,node-77r.pool-125-25.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 26 [อ้างอิง]
เผด็จการๆๆๆ แม่งขึ้นสมองวันๆวนอยู่แต่คำนี้ไม่เห็นเผด็จการมันจะลากใครไปยิงทิ้งสักกะคนทำไรก็มุ้งมิ้งจะตายห่าเผด็จการที่กลัวอำนาจตัวเองซะด้วยซ้ำ ส่วนคุณน่ะไอ้ปิยบุตรเข้าได้กะพรรคโกงชาติบ้านเมืองเสียหายเป็นแสนล้านไม่เห็นเอ็งคิดมากเลย


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 14:14 น. ]
คุณ : เกลียดมัน 2 ตัวจริงๆ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 134.196.23.126

134.196.23.126,,cm-134-196-23-126.revip18.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 27 [อ้างอิง]
นายปิยะบุตร นามสกุลทรราชหรือเปล่า เลขาพรรคส้มเน่ากับหัวหน้าพรรคที่จ้องจะล้มวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยทุกอย่าง เมื่อไหร่รัฐบาลที่พวกนี้พ่นว่าเผด็จการจะจัดการกับพวกมันเสียที จัดให้หน่อยซิ ถามหาดีนัก ประชาชนผู้รักชาติสนับสนุน จะไม่โกรธเลย.... เบื่อนะพ่นอยู่ได้ ถ้ารัฐบาลลุงตู่เผด็จการจริง ป่านนี้เค้ายิงทิ้งทะเลไปแล้ว ไม่ปล่อยให้มาเห่าหอนสร้างความรำคาญแบบนี้หรอก จำได้มั้ยเหมือนรัฐบาลฟิลปปินส์ช่วงหนึ่ง เผด็จการจริง ยิงทึ้งคนเห็นต่างแล้วก็ขุดหลุมฝังเป็นสิบยี่สิบศพเลย แต่ในไทยอย่าทำเลย ทิ้งพวกนี้ลงบนแผนดินก็เป็นเสนียดแผ่นดินซ่ะเปล่าๆ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 14:37 น. ]
คุณ : 222
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.162.211

58.11.162.211,,ppp-58-11-162-211.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 28 [อ้างอิง]
คุณการศึกษากํดีนะต่างประเทศคุณไปเรียนมาไปต่างประเทศก้หลายประดทศ ทุกประเทศเค้าก็กฏหมายกัยเค้ายอมรับกฏหมายชองแต่ละประเทศ แต่คุณคนไทยไม่ยอมรับกฏหมายไทย แต่ยอมรับกฏหมายประเทศอื่นหรือที่บอกว่า ปชต เผด็จการตรงของประเทศไทยทุกคนยังใช้ลีวิตปกติ หากเราไม่ทำผิดก็ไม่มีใครมาอะไรเราได้คุณน่ารู้เพราะเเป็นอาจารย์


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 15:23 น. ]
คุณ : นายตา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.251.97

171.4.251.97,,mx-ll-171.4.251-97.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 30 [อ้างอิง]
เด็กเพิ่งอย่านมจะคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหรือ ถ้าจะเปลี่ยนนั้นเขาเคยทำการแบบนี้มาแล้วตั้งแต่ 2475 มาแล้วแต่ไม่สำเร็จ เพราะที่นี้คือประเทศไทยไม่ใช่เจ็กอย่างพวกเองนะไปทำกับประเทศเจ็กกันเถอะนะ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 15:34 น. ]
คุณ : ทุเรศ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.28.190

182.232.28.190,,182.232.28.190 ความคิดเห็นที่ 31 [อ้างอิง]
ตัว here นี่ยังไม่โดนธรณีสูบอีกเรอะ หนักแผ่นดินขายชาติ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 15:53 น. ]
คุณ : หหห
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.122.183.83

124.122.183.83,,ppp-124-122-183-83.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 32 [อ้างอิง]
น่าจะเกิดผิดสถานที่แล้ว กลับไปถามบิดามารดาว่า ตอนจิ้นกันคิดอะไรกันอยู่


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 16:47 น. ]
คุณ : ..5566":":
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.8.212

124.120.8.212,,ppp-124-120-8-212.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 33 [อ้างอิง]
นิสัยอิจฉาริษยานี้ จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความดีในตัวน้อยกว่าคนอื่น เพราะถ้าหากมี คุณงามความดีอยู่ในตัวมากกว่าคนอื่น เขาคงไม่มีความจำเป็นต้องไปอิจฉาตาร้อนใคร


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 17:09 น. ]
คุณ : นรก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.146.150

182.232.146.150,35.240.172.73,182.232.146.150 ความคิดเห็นที่ 34 [อ้างอิง]
พรรรคเผาไทย อนาคตหมด ไปหาเกาะอยู่ เป็นเอกเทศเถอะ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 18:44 น. ]
คุณ : แววมันออก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.171.112

184.22.171.112,,184-22-171-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 35 [อ้างอิง]
คนจางไรเป็นเสนียดแผ่นดินแบบไอ้นี่ คงไม่ตายดี


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 19:07 น. ]
คุณ : สัญาณมือถือคือสมบัติชาติ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.108.78.142

101.108.78.142,,node-fim.pool-101-108.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 36 [อ้างอิง]
ไอ้พวกเนี้ยจะอวยกฎหมายของนักธุรกิจการเมือง.....!! ตอนพวกนักธุรกิจมาเล่นการเมือง.......... ออกกฏหมายเพื่อธุรกิจของตนเอง เพื่อขายบริษัทตนเองให้ต่างชาติได้ ทั้งๆที่มีกฏหมายห้ามไว้ ก็ไปแก้..............กฏหมายอะไรขวางธุรกิจ ก็แก้ !!


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 19:12 น. ]
คุณ : ต่าง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.184.173

124.120.184.173,,ppp-124-120-184-173.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 37 [อ้างอิง]
ใครมีความเห็นต่าง เผด็จการก็เอาเข้าคุกไง อย่างนี้เรียกประชาธิปไตยหรือเปล่า ปิยบุตรสู้ๆ เป็นกำลังใจให้ครับ


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 20:05 น. ]
คุณ : นรก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.142.38

182.232.142.38,35.198.228.215,182.232.142.38 ความคิดเห็นที่ 38 [อ้างอิง]
55555 ตอนเผาไทย มีอำนาจ ก็ทำเตู๊ด้. เยอะแยะ ตอแหล อะไร อย่าลืม คลิปเยอะแยะ อีหน่อยตัวดี


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 20:40 น. ]
คุณ : สวรรค์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.8.212

124.120.8.212,,ppp-124-120-8-212.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 39 [อ้างอิง]
# ตรรกะควายๆอุบายโง่ๆ สลิ่มชั่ว


[ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 22:25 น. ]
คุณ : เกลียดพวกกระแดะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.122.14.249

124.122.14.249,,ppp-124-122-14-249.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 40 [อ้างอิง]
สรุปว่าใครที่คิดต่างคุณก็คือไม่เหมาะสม ไม่ใช่ประชาธิปไตย ยกเว้นพวกฝั่งคุณที่เป็นประชาธิปไตย ใครกันแน่ที่คิดต่าง ใครกันแน่ที่หวังสืบทอดอำนาจ เอาความคิดของตัวใส่หัวคนอื่น ตรรกะพวกเรียนนอกประเทศไทย ที่มองว่าตนเองเจริญด้วยปัญญาเพราะจบนอก ประเทศไทยต่ำต้อยด้อยค่าเพราะว่ามีสถาบัน ต้องใช้คำ คุณ ผม ฉัน นั่นแสดงว่าเจริญ ไปตายไปพวกหนักแผ่นดิน นี่คือแผ่นดินของพ่อแม่ บรรพบุรุษ แผ่นดินที่พระมหากษัตริย์และบรรพบุรุษต้องหลั่งเลือดนองแผ่นดินเพื่อให้พวกคุณ-ตู๊ดได้ผยองทุกวันนี้ คนโง่มิได้หมดจากแผ่นดินไทย คนจัญไรแฝงตัวในแผ่นดินี้เฉกเช่นไร คนไทย ฉลาด มีความคิด ก็ยังกระจายอยู่ทั่วแผ่นดิน ไยจะมองไม่ออกว่าสื่อเหล่านี้มีจุดยืนแบบใด ทีวิช่องไหนฟังหางเสียงนักข่าวก็รู้ น่าเวทนาคนเช่นนี้มากกว่าคนที่ยืนหยัดเพื่อประเทศไทยที่แท้จริงนะ ใครชื่นชมฝรั่งเศสก็ควรไปอยู่ฝรั่งเศส ใครชูสามนิ้วก็ควรไปแบกธนูแสดงหนัง hunger game ไป ไดโนเสาร์สูญพันธ์ุไปเช่นไร คนไทยจะสิ้นชาติไปเช่นนั้นเพราะมีคนจำพวกหนักแผ่นดินคอยกลืนชาติอยู่แบบนี้ไง


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 06:30 น. ]
คุณ : -
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.48.144.244

49.48.144.244,,mx-ll-49.48.144-244.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 41 [อ้างอิง]
สิ่งที่มันไม่กล้าพูดตรงๆ นั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับประเทศไทย อย่างมงายหลงเชื่อวาทะกรรม ที่เอะอะก็อ้างประชาธิปไตย มาสนับสนุนความคิดของตนเอง แต่ยังคงดีใจที่ยังพอมีคนที่มีมีสติมีปัญญาอยู่บ้าง ไม่งมงายในสิ่งเหล่านั้น ไม่เช่นนั้นสถาบันหลักของประเทศไทยสภาพคงไม่ต่างจากเขมรในปัจจุบัน


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 09:04 น. ]
คุณ : วาทกรรม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.33.168

58.11.33.168,,ppp-58-11-33-168.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 42 [อ้างอิง]
สลิ่ม..ด่าว่าคนเลือกอนาคตใหม่ คือคนโง่ แล้วเชิดชู":ลุงฉุน":ทั้งที่ผ่านมา 5 ปี มีอำนาจเต็ม ม.44 แต่ผลงานรูปธรรมพออวดอ้างได้ ไม่เคยมี แบบนี้เรียกโง่คงไม่พอต้อง .. ดักดาน บรมโง่..โง่ยันเงา..!!?? พอไหม คะ


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 09:33 น. ]
คุณ : คนไทยไม่กินหญ้า
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.33.168

58.11.33.168,,ppp-58-11-33-168.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 43 [อ้างอิง]
- เป็นคนไทยต้องกล้าพูดความจริงและมีจุดยืนของตนเองที่มั่นคง ":จุดยืน หลักการประชาธิปไตยสุจริต": ..$$":": กระท้อน ยิ่งทุบยิ่งหวาน..!! นี่แหละ อนาคตใหม่ ":จุดยืน มั่นคง แน่วแน่ หลักการประชาธิปไตย": (ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา ออกมา เป็นข้อพิสูจน์ว่า คนไทยต้องการก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงที่ดี พิสูจน์ตรวจสอบได้ เขาต้องการอนาคตใหม่ ประเทศต้องก้าวเดินไปข้างหน้า) เรารักประเทศไทย..!!


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 09:46 น. ]
คุณ : ครับ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.171.219.59

110.171.219.59,,cm-110-171-219-59.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 44 [อ้างอิง]
เชียร์อนาคตใหม่ อาจารย์ปิยบุตรสู้ๆ


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 10:32 น. ]
คุณ : 555555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.82.239.86

184.82.239.86,,184-82-239-0.24.public.sila1-bcr02.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 45 [อ้างอิง]
อ ปิ คุกๆ


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 17:10 น. ]
คุณ : ความเท่าเทียม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.33.168

58.11.33.168,,ppp-58-11-33-168.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 48 [อ้างอิง]
ประชาธิปไตย. .สิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาค “เราไม่สามารถสอนอะไรใครได้เลยเราเพียงช่วยให้เขาค้นพบสิ่งที่อยู่ในตัวเขาเท่านั้น” …กาลิเลโอ กาลิเลอี…


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 21:10 น. ]
คุณ : แมลงสาปครองพิภพ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.33.168

58.11.33.168,,ppp-58-11-33-168.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 49 [อ้างอิง]
“ความมีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ได้ประกอบส่วนด้วยความไม่เคยตกต่ำ หากแต่เราลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่เราตกต่ำลง” …ภาษิตตะวันตก…


[ วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2562 เวลา 21:14 น. ]
คุณ : ถุยย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.237.57

171.4.237.57,,mx-ll-171.4.237-57.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 50 [อ้างอิง]
แล้วเผาบ้านปล้นเมืองมันเป็นกลุ่มไหนในนิยามของท่านอาจารย์ ผู้รักอิสระ หรือกลุ่มเสรีนิยม


[ วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10:35 น. ]
คุณ : ไอบ้า
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.98.127.206

171.98.127.206,,cm-171-98-127-206.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 51 [อ้างอิง]
ควบคุมคนอย่างไรก็เอามาจากเกมส์ไง


[ วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 11:17 น. ]
คุณ : ไม่เอาคนโกงที่อ้างประชาธิ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.188.172

58.11.188.172,,ppp-58-11-188-172.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 52 [อ้างอิง]
เผาบ้าน เผาเมือง เพื่อประชาธิปไตย........อย่างงี้ ก้อได้หรา ??????


[ วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 14:35 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์