รองเลขาฯนายกฯ แจงงบ 138 ใช้ซ่อมทำเนียบ


รองเลขาฯนายกฯ แจงงบ 138 ใช้ซ่อมทำเนียบ


‘รองเลขาฯนายกฯ' แจงปม ใช้งบปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ เป็นไปตามความจำเป็นราชการ ยันพิจารณาของบถี่ถ้วน รอบคอบ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร กล่าวชี้แจงกรณีที่มีการวิจารณ์แผนงานงบประมาณของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) โดยเฉพาะงบประมาณลงทุน เรื่องระบบไอทีและการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ภายในทำเนียบรัฐบาลว่า เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอยืนยันว่าระบบความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปตามแผนงานดิจิทัลที่ได้จัดทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2565 และมาผ่านในงบประมาณปี 2567 เพื่อเป็นระบบป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ที่เป็นเรื่องสำคัญในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลรัฐบาล และเป็นไปตามแผนงานดิจิทัลที่รอบคอบและรัดกุม

น.ส.นัทรียากล่าวว่า สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งจะติดตั้งเป็นชุด จำนวน 2 ชุด เพื่อให้มีความเสถียรภาพ หากชุดใดชุดหนึ่งเสีย อุปกรณ์อีกชุดสามารถทำงานทดแทนได้ทันทีเพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้เกิดความเสียหายที่ยากเกินจะแก้ไข

น.ส.นัทรียากล่าวอีกว่า
สำหรับงบประมาณปรับปรุงสถานที่เป็นไปตามระยะเวลาของการใช้งานที่ต้องมีการเปลี่ยนและปรับปรุงสถานที่ราชการ โดยเฉพาะทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่สำคัญในการบริหารและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยหลายอาคารขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร จะต้องดำเนินการเป็นไปตามข้อระเบียบในการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้ การของบประมาณเป็นไปตามระเบียบ เหตุผลความจำเป็น และกรอบวงเงินที่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ก่อนหน้านี้สำนักนายกรัฐมนตรี​ออกประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงไว้เมื่อวันที่​ 1 มีนาคม​ 2567 จำนวน 12 รายการ​ รวมวงเงิน​ 138 ล้านบาท ประกอบด้วย


1.จ้างเปลี่ยนกระจกหน้าต่างห้องทำงาน ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า วงเงิน 302,300 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ช่วงเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2566

2.จ้างปรับปรุงสนามหญ้าบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า วงเงิน 498,352 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2567

3.ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ วงเงิน 4,317,600 บาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป มีนาคม 2567

4.ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี 1 คัน วงเงิน 1,160,000 บาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป

5.จ้างพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th) จำนวน 1 งาน ราคา 5 ล้านบาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป มีนาคม 2567

6.จ้างทอพรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง 9 ผืน วงเงิน 10,557,200 บาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป มีนาคม 2567

7.จ้างพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office) 1 ระบบ วงเงิน 11,739,200 บาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป เมษายน 2567

8.ซื้อระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ วงเงิน 8,560,000 บาท ประกาศเชิญชวน เมษายน 2567

9.จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on) 1 ระบบ วงเงิน 3,164,100 บาท ประกาศเชิญชวน เมษายน 2567

10.ซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) พร้อมติดตั้ง 1 ระบบ 58 ล้านบาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป เมษายน 2567

11.จ้างติดตั้งระบบดูดอากาศตรวจจับควัน แบบระบุตำแหน่งได้ ของอาคารตึกไทยคู่ฟ้า 1 ระบบ วงเงิน 32,100,000 บาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป เมษายน 2567

12.จ้างปรับปรุงรั้วริมคลองหลังตึกไทยคู่ฟ้า 1 งาน วงเงิน 2,869,000 บาท ประกาศเชิญชวนทั่วไป เมษายน 2567


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์