ครม.เคาะโยกย้าย10บิ๊กมหาดไทย ชัยวัฒน์ ขึ้นแท่นผู้ว่าฯโคราช


ครม.เคาะโยกย้าย10บิ๊กมหาดไทย ชัยวัฒน์ ขึ้นแท่นผู้ว่าฯโคราช

วันนี้ (20 ก.พ.67) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป ประกอบด้วย

1.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายราชันย์ ซุ้นหั้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายวัชรเดช เกียรติชานน พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน6.นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

7.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง

8.นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากกตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

9.นายชูชีพ พงษ์ไชย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง

และ 10.นายสมภพ สมิตะสิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวงเครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี อัมรินทร์TV


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์