ชำแหละงบประมาณปี’67 วงเงิน 3.4 ล้านล้านบาท


ชำแหละงบประมาณปี’67 วงเงิน 3.4 ล้านล้านบาท


ชำแหละงบประมาณปี'67 วงเงิน 3.4 ล้านล้านบาท 10 อันดับแรกได้ไป 3 ใน 4 ของทั้งหมด

สำนักงบประมาณ เปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีประมาณ พ.ศ.2567 ตามม.77 ก่อนส่งเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบ วันที่ 12 ธันวาคม ตามไทม์ไลน์

สำหรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3,480,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่กำหนดไว้จำนวน 3,185,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.26 โดยเป็นรายจ่ายประจำ 2,532,826.9 ล้านบาท , รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361.1 ล้านบาท , รายจ่ายลงทุน 717,722.2 ล้านบาท และ รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320.0 ล้านบาท

โดยมีงบประมาณรายหน่วยงาน ดังนี้

1.งบกลาง 606,765 คิดเป็น 17.4 %

2.สำนักนายกรัฐมนตรี 34,753.5 คิดเป็น 1%

3.กระทรวงกลาโหม 198,320.4 คิดเป็น 5.7%

4.กระทรวงการคลัง 327,155.1 คิดเป็น 9.4%

5.กระทรวงการต่างประเทศ 9,009.8 คิดเป็น 0.3%

6.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,591.3 คิดเป็น 0.2%

7.กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 25,327.9 คิดเป็น 1%

8.กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 127,546.6 คิดเป็น 3.7%

9.กระทรวงเกษตรฯ 118,596.1 คิดเป็น 3.4%

10.กระทรวงคมนาคม 183,635 คิดเป็น 5.2 %

11.กระทรวงดิจิทัลฯ 8,827.8 คิดเป็น 0.2 %

12.กระทรวงทรัพย์ฯ 33,231 คิดเป็น 0.9 %

13.กระทรวงพลังงาน 2,834.6 คิดเป็น 0.1%

14.กระทรวงพาณิชย์ 6,822 คิดเป็น 0.2 %

15.กระทรวงมหาดไทย 353,127.5 คิดเป็น 10.2 %

16.กระทรวงยุติธรรม 25,987.6 คิดเป็น 0.8 %

17.กระทรวงแรงงาน 61,658.3 คิดเป็น 1.7 %

18.กระทรวงวัฒนธรรม 7,016.7 คิดเป็น 0.2 %

19.กระทรวงศึกษาฯ 328,384.7 คิดเป็น 9.4 %

20.กระทรวงสาธารณสุข 165,726.2 คิดเป็น 4.8 %

21.กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559.7 คิดเป็น 0.1 %

22.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกฯ หน่วยงานในความดูแลของนายกฯ 127,536.2 คิดเป็น 3.7%

23.จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 23,076 คิดเป็น 0.6 %

24.รัฐวิสาหกิจ 143,745.8 คิดเป็น 4.1 %

25.หน่วยงานของรัฐสภา 7,515.3 คิดเป็น 0.2 %

26.หน่วยงานของศาล 24,930.1 คิดเป็น 0.7 %

27.หน่วยงานองค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ 22,915.7 คิดเป็น 0.6%

28.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101,306.3 คิดเป็น 2.9 %

29.หน่วยงานอื่นของรัฐ 600.3 คิดเป็น 0.1 %

30.สภากาชาดไทย 8,867.5 คิดเป็น 0.2 %

31.ส่วนราชการในพระองค์ 8,478.4 คิดเป็น 0.2 %

32.ทุนหมุนเวียน 257,790.5 คิดเป็น 7.4 %

33.รายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 118,361.1 คิดเป็น 3.4 %


ทั้งนี้พบว่าอันดับ 1-10 นั้น มียอดรวมงบประมาณถึง 76.9% ถือเป็น 3 ใน 4 ของงบประมาณประเทศ


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์