ไม่ธรรมดาอดีตรมตหญิง.ยุคบิ๊กตู่ อู้ฟู่2,600ล้านสะสมเครื่องประดับ12ล้าน


ไม่ธรรมดาอดีตรมตหญิง.ยุคบิ๊กตู่ อู้ฟู่2,600ล้านสะสมเครื่องประดับ12ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 18 ราย กรณีรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี เข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเข้ารับตำแหน่ง รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมายป.ป.ช. โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจ คือ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีต.รมช.ศึกษาธิการ กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 แจ้งสมรสกับนายโชติ โสภณพนิช แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,620,440,398 บาท เป็นทรัพย์สินของคุณหญิงกัลยา 105,824,894 บาท เป็นทรัพย์สินของนายโชติ 2,519,615,504 บาท มีหนี้สิน 148,368 บาท

คุณหญิงกัลยามีทรัพย์สิน 105,824,894 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 12 บัญชี มูลค่า 37,069,864 บาท เงินลงทุน 16 รายการ มูลค่า49,036,400 บาท โดยเป็นหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด มหาชน มูลค่า 5,000,000 บาท หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของบล.กรุงศรี พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 15,836,300 บาท ที่ดิน 2 แปลงอยู่ที่ จ.ระยอง และจ.นครราชสีมา มูลค่า 1,599,630 บาท รถยนต์ 1 คัน มูลค่า 749,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 20 รายการเป็นชุดเครื่องประดับ มูลค่ารวม 12,370,000 บาท โดยมีทรัพย์สินน่าสนใจ อาทิ ชุดเครื่องประดับแหวนและต่างหู 4 ชิ้น มูลค่า 2,500,000 บาท ชุดเครื่องประดับสร้อยคอ แหวน ต่างหู 4 ชิ้น มูลค่า 2,300,000 บาท สร้อยคอ 1 เส้น มูลค่า 1,000,000 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 107,724 บาทไม่ธรรมดาอดีตรมตหญิง.ยุคบิ๊กตู่ อู้ฟู่2,600ล้านสะสมเครื่องประดับ12ล้าน

ด้านนายโชติมีทรัพย์สิน 2,519,615,504 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 3 บัญชี มูลค่า 43,169,041 บาท เงินลงทุน 34 รายการ มูลค่า 2,316,686,162 บาท โดยเป็นหุ้นในบริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 4,008,000 บาท หุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในการดูแลของบล.กรุงศรี พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 750,447,499 บาท สัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของคู่สมรสรัฐมนตรี อยู่ในการดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด มูลค่า 1,273,288,576 บาท และลงทุนในบริษัทอื่น ๆ อาทิ ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยชูรส จำกัด บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ดิน 7 แปลง อยู่ที่ เขตพระโขนง กทม. จ.ปทุมธานี และจ.เชียงใหม่ มูลค่า 151,760,300 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นที่ดินอยู่ที่เขตพระโขนง กทม. 1 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา มูลค่า 60,637,500 บาท ที่ดินอ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 9 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา มูลค่า 59,536,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านเดี่ยว ที่เขตบางนา กทม. มูลค่า 8,000,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินอื่น มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 40,644 บาท

ไม่ธรรมดาอดีตรมตหญิง.ยุคบิ๊กตู่ อู้ฟู่2,600ล้านสะสมเครื่องประดับ12ล้าน

คุณหญิงกัลยา แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 17,368,972 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท เบี้ยประชุม 50,750 บาท ค่าตอบแทน 201,600 บาท รายได้จากดอกเบี้ย 1,379,191 บาท รายได้จากเงินปันผล 5,298,600 บาท รายได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 9,076,111 บาท มีรายจ่ายต่อปี 5,901,474 บาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 4,200,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 26,604 บาท ค่าท่องเที่ยว 1,500,000 บาท และเงินบริจาค 174,870 บาท 

ขณะที่นายโชติ แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 132,564,913 บาท เป็นเงินเดือน 13,997,823 บาท เบี้ยประชุม 150,000 บาท รายได้จากดอกเบี้ย 157,209 บาท รายได้จากเงินปันผล 77,860,575 บาท และรายได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 40,399,305 บาท มีรายจ่ายต่อปี 4,709,568 บาท เป็นค่าท่องเที่ยว 3,000,000 บาท เงินบริจาค 204,500 บาท ค่าบริหารเงินลงทุน 500,000 บาท ค่าภาษีที่ดิน 477,271 บาท ค่ารักษาพยาบาล 527,797 บาท

ไม่ธรรมดาอดีตรมตหญิง.ยุคบิ๊กตู่ อู้ฟู่2,600ล้านสะสมเครื่องประดับ12ล้าน

เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์