เปิด70ตัวอักษรป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อรวย-เท่ ก็มา


เปิด70ตัวอักษรป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อรวย-เท่ ก็มา

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ในฐานะนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร

สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว คือ การประกาศใช้ตัวอักษรพิเศษป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการประกาศไปก่อนหน้า จากการที่ให้ที่ประชาชน และสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้มีการเสนอคำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวด เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ท้ายประกาศข้างต้น

ประกอบกับคณะอนุกรรมการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2567 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติมจำนวน 70 หมวด

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก

จึงกำหนดให้เพิ่มเติมตัวอักษรประจำหมวดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นตัวอักษรประจำหมวดที่ใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค.2567เปิด70ตัวอักษรป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อรวย-เท่ ก็มา

ป้ายทะเบียนรถอักษรพิเศษตั้งเองหมวดใหม่ล่าสุด 

กัญฐณา - แก้วมณี - ไข่เจียว - จินตา - จิรทิต - เจอ - ชมพู - ชัดเจน - ชุมพล - ณโม - ณพธวัช - ดวงใจ - ดาริน - ต้น - ต้อง - ตาม - เต้ย - ทวีสุข - เท่ - ธรรศธน - นรา - นับเงิน - นิด - ปัญ - ปานคำ - แป้ง - โป้ง - พรทิพย์ - พริม - พอวา - พัน - พีร - เพชรทวี - มงคลกร - มาวิน - มิลานันท์ - มีดี - มีทรัพย์ - มุ่งเจริญ - ยศดี - ยุทธ์ - ร่มโพธิ์ - รวยยศ - รวยสุข - รังษี - ราบรื่น - ละมุน - วงละคร - วัฒน์ - ศิลป์ - ศุภกิจ - สมยศ - สันติสุข - สินอุดม - สุขสบาย - สุดหล่อ - สุพจน์ - โสรดา - หฤทัย - หล่อ - หล่อรวย - เหมทอง - อนัญญา - อัฑฒ์ - อารี - อิงอุ่น - อิทธิกร - เอม - เอวา - เอี่ยม

เปิด70ตัวอักษรป้ายทะเบียนรถใหม่ ไข่เจียว-หล่อรวย-เท่ ก็มา

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์