รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศถอนตัวประกันสังคม หลังถูกสั่งชดเชย


รพ.มงกุฎวัฒนะ ประกาศถอนตัวประกันสังคม หลังถูกสั่งชดเชย


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ประกาศถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม เนื่องจาก สนง.ประกันสังคม กทม. สั่ง รพ.รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนรายหนึ่ง ที่ตั้งใจไปรับการรักษากับ รพ.นอกสิทธิเอง จำนวน 80,295.20 บาท มีผลกลางปีหน้า แนะผู้ประกันตน 1 แสนคน เตรียมย้ายสิทธิไป รพ.อื่น

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ออกมาประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก Mongkutwattana Hospital-โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ระบุข้อความว่า "ประกาศ เรื่อง การเตรียมการถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม"

โดยข้อความในประกาศดังนี้

"ประกาศ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ที่ 3/2567

เรื่อง การเตรียมการถอนตัวออกจากการเป็นโรงพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม

เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 คำวินิจฉัยที่ 235/2567 ลงวันที่ 29 ก.พ.2567 ได้แจ้งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 มีคำสั่งให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลของผู้ประกันตนรายหนึ่ง จำนวน 80,295.20 บาท ทั้งๆ ที่เป็นกรณี ผู้ประกันตนตั้งใจไปรับการรักษากับ รพ.นอกสิทธิเอง แต่ผู้ประกันตนกลับร้องเรียนให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ
รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการใช้สิทธิของผู้ประกันโดยไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาอุทธรณ์จากเอกสารและการสอบถามผู้ร้องเรียนเพียงฝ่ายเดียว การฟังความข้างเดียวดังกล่าวทำให้เกิดการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมต่อ รพ.มงกุฎวัฒนะ ทั้งยังกล่าวหาว่า รพ.มงกุฎวัฒนะให้การตรวจวินิจฉัยรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนไม่เหมาะสมตามมาตรฐานทางการแพทย์ และไม่เป็นไปตามสัญญาให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังมีมติ

บังคับให้ รพ.มงกุฎวัฒนะรับผิดชอบคำรักษาพยาบาลส่วนเกินนอกเหนือจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ตามระบบ Adjust RW ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนน้อยแค่ 80,295.20 บาทก็ตาม แต่กรณีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ประกันตนที่เจ้าเล่ห์ไม่ประสงค์ใช้สิทธิกับ รพ.ตามสิทธิอ้างอิงคำวินิจฉัยที่ 235/2567 ลง

วันที่ 29 ก.พ.2567

เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการไปรักษากับ รพ.นอกสิทธิตามอำเภอใจ แล้วร้องเรียนให้ รพ.ตามสิทธิตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ถูกต้อง บรรทัดฐานดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพิพาทร้องเรียน รพ. จากกรณีผู้ประกันตนเจ้าเล่ห์ในลักษณะเช่นนี้อีกอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

ดังนั้นในกลางปีหน้า พ.ศ.2568 รพ.มงกุฎวัฒนะจะขอถอนตัวออกจากการเป็นคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคม การที่ รพ.มงกุฎวัฒนะประกาศขอถอนตัวแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกันตนจำนวนมากกว่า 100,000 คนที่ขึ้นทะเบียนกับ รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้เตรียมการล่วงหน้าเพื่อย้ายสิทธิไปยัง รพ.อื่นๆ โดยผู้ประกันตนยังสามารถใช้บริการกับ รพ.มงกุฎวัฒนะไปได้อย่างต่อเนื่องไปอีก 18
เดือนจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.68 หรือสิ้นปีหน้า

อย่างไรก็ตาม รพ.มงกุฏวัฒนะ ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนเริ่มพิจารณา รพ.แห่งใหม่ตั้งแต่บัดนี้ หากท่านสามารถย้ายสิทธิได้แต่เนิ่นๆ ก็จะทำให้ท่านไม่ประสบปัญหาฉุกละหุกในช่วงกลางปีหน้า พ.ศ.2568 ไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับสรุปประวัติการรักษาของท่านได้ที่แผนกเวชระเบียน (ประกันสังคม) อาคาร 1 ชั้น 6 ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.67 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2567

พลตรีเหรียญทอง แน่นหนา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ"


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์