ประชาชาติ ค้านสมรสเท่าเทียม


ประชาชาติ ค้านสมรสเท่าเทียม


เลขาธิการพรรคประชาชาติ ประกาศจุดยืนทางการเมืองไม่เห็นด้วยกับ 'กฎหมายสมรสเท่าเทียม' จะไม่ขอเป็นองค์ประชุมของกฎหมายฉบับนี้ทุกมาตรา

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เฟซบุ๊ก สส.ซูการ์โน มะทา โพสต์ข้อความว่า ซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 พรรคประชาชาติ เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ #ขอยืนหยัดจุดยืนทางการเมืองของผมและพรรคประชาชาติ

ณ เวลาขณะนี้ภายในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ กำลังพิจารณาในวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์(ฉบับที่...) พ.ศ... หรือจะเรียกง่าย ๆ คือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมที่ยินยอมให้ ผู้หญิงกับผู้หญิง และผู้ชายกับผู้ชาย สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นั้น

ผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ขอชี้แจงให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกเรา และพรรคประชาชาติว่า "จุดยืนทางเมือง"ของพวกเราคือ เรา******ไม่เห็นด้วย******ตั้งแต่วาระที่ 1 คือ ไม่รับหลักการของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่...) พ.ศ... เพราะเราเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้กระทบกับวิถีชีวิตของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะกฎหมายฉบับนี้ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม และขัดแย้งกับคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ) ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อันเป็นธรรมนูญชีวิตของพวกเรา

ดังนั้นวันนี้ผม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ก็ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่พวกเรามีมติของพวกเราว่า "พวกเราจะไม่ขอเป็นองค์ประชุมของกฎหมายฉบับนี้ทุกมาตรา และจะไม่ลงมติในวาระที่ 2 ทุกมาตรา แต่พวกเราจะลงมติในวาระที่ 3 คือ *****ไม่เห็นด้วย**** คือทางออกของพวกเราที่จะต้องไปตอบพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ) และเป็นการรักษาอามานะห์ที่มีต่อผู้ที่สนับสนุนพวกเราและพรรคประชาชาติเหมือนเดิม


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์