ชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร


ชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 พร้อมทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข ณ บริเวณโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร

ประวัติความเป็นมาของ ‘บึงสีไฟ’

บึงสีไฟ บึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านาน เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ความอุดมสมบูรณ์ของบึงสีไฟในอดีต มีหลักฐานจากสมัยพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึง โดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปี จึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่า ‘โอฆะบุรี' ที่แปลว่าห้วงน้ำ อาณาบริเวณของบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่

ปัจจุบันมีพื้นที่ 5,390 ไร่ จัดเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ โดยมีพื้นที่ติดต่อ 5 ตำบลได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลท่าหลวง ตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้าง และตำบลคลองคเชนทร์ บึงสีไฟ ยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมง ทำสวนบัว และการค้าขาย

ชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร

โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติฯ

ในปี 2566-2567 บึงสีไฟสามารถกักเก็บน้ำเต็มบึง 100% ในปริมาณ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเลนปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตร มีการสร้างสนามจักรยาน BMX สนามขาไถ สนามปั๊มแทรค สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จังหวัดพิจิตรจึงเสนอให้บึงสีไฟเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพระราชทานชื่อสนามจักรยานว่า "สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข" หมายความว่า สนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบาย

ชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร


ชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร


ชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร


ชมภาพ ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพิจิตร

เครดิตแหล่งข้อมูล : pathumthani


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์