เพื่อไทย ไม่เอาด้วย แปะคำเตือนบนขวดเหล้าเหมือนบุหรี่


เพื่อไทย ไม่เอาด้วย แปะคำเตือนบนขวดเหล้าเหมือนบุหรี่


เพื่อไทย ไม่เห็นด้วย ร่างประกาศควบคุมแอลกอฮอล์ แปะคำเตือนบนขวดเหล้าเหมือนบุหรึ่ แนะ หาจุดสมดุล สร้างรายได้ชุมชน ควบคู่คุ้มครองเยาวชน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ก.พ. 2567 ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. ...

ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.พ.

ซึ่งมีสาระสำคัญ 8 ด้าน โดยสาระสำคัญในข้อ 3, 4 และ 5 คือ กำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ 4 สี 9 แบบ สับเปลี่ยนกันไปตามลำดับในอัตรา 1 แบบ ต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเหมือนรูปผลกระทบบนซองบุหรี่

พรรคเพื่อไทยเข้าใจในเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กเป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และคุ้มครองเด็กเยาวชนในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขณะเดียวกันก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอีในการสร้างรายได้ ขยายโอกาส นำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วย สอดคล้องกับนโยบายสุราประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย


เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์