โพล! ระบุคนกรุงอยากรดน้ำดำหัว ทักษิณ มากที่สุด

โพล! ระบุคนกรุงอยากรดน้ำดำหัว ทักษิณ มากที่สุด

โพล! ระบุคนกรุงอยากรดน้ำดำหัว ทักษิณ มากที่สุด

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 11 เมษายน 2549 12:42 น.

เอแบคโพลล์เอาใจ ชี้ผลสำรวจระบุคนกรุงเทพฯ อยากรดน้ำดำหัว ทักษิณ มากที่สุด 52.9% ขณะที่ส่วนใหญ่อยากไปเที่ยวเชียงใหม่ ดารายอดนิยมที่อยากเล่นสงกรานต์ด้วยยังเป็น เบิร์ด-ธงไชย"-"กบ-สุวนันท์


สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ทำการสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง สำรวจนักการเมือง และดารายอดนิยมที่ประชาชนอยากรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ : กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,540 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการสำรวจในวันที่ 8-10 เมษายน 2549

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 74.8 ระบุให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ ส่วนอีกร้อยละ 25.2 ระบุไม่ให้ความสำคัญ / เฉยๆ เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 59.5 ระบุตั้งใจจะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ร้อยละ 43.9 ระบุตั้งใจจะเล่นสาดน้ำสงกรานต์ ร้อยละ 35.0 ระบุตั้งใจจะไปเยี่ยมเยียนคนรู้จัก ร้อยละ 32.4 ระบุตั้งใจจะทำบุญอัฐิญาติผู้ล่วงลับ และร้อยละ 31.9 ระบุตั้งใจจะสังสรรค์รับประทานอาหารกับคนรู้จัก ตามลำดับ

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับนักการเมืองที่อยากรดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 52.9 ระบุอยากรดน้ำดำหัว พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร มากที่สุด รองลงมา คือ ร้อยละ 13.2 นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 12.8 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 9.2 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และร้อยละ 5.0 นายบรรหาร ศิลปอาชา

ส่วนดาราชายที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วย พบว่า ดาราชายที่กลุ่มตัวอย่างอยากเล่นน้ำด้วยมากที่สุด คือ ร้อยละ 13.8 ระบุ ธงไชย แมคอินไตย์ ร้อยละ 12.6 ระบุ ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง ร้อยละ 9.7 ระบุ เจษฎาภรณ์ ผลดี ร้อยละ 8.6 ระบุ สเตฟาน ซาลาโมเน่ และร้อยละ 7.8 ระบุ สมบัติ เมทะนี ตามลำดับและดาราหญิงที่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยมากที่สุด คือ ร้อยละ 27.9 ระบุ สุวนันท์ คงยิ่ง ร้อยละ 26.0 ระบุ วรนุช วงษ์สวรรค์ ร้อยละ 22.8 ระบุ พัชราภา ไชยเชื้อ ร้อยละ 7.7 ระบุ พอลล่า เทเลอร์ และร้อยละ 7.0 ระบุ ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ตามลำดับ

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างระบุจังหวัดที่วางแผนจะเดินทางไปช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ พบว่า จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างวางแผนจะเดินทางไปมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 23.1 จังหวัดระยอง คิดเป็นร้อยละ 17.6 กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 16.9 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามลำดับ

หากพิจารณาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวจากกลุ่มตัวอย่างที่วางแผนจะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า จะเป็นค่าอาหาร / เครื่องดื่มมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 33.6 รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 24.9 ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ / ทำทาน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ค่าซื้อของฝาก / ของที่ระลึก คิดเป็นร้อยละ 12.2 และค่าที่พัก คิดเป็นร้อยละ 8.0

ส่วนการประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละด้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น พบว่า ค่าอาหาร / เครื่องดื่มประมาณ 3,053,871,675 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 1,960,936,923 บาท ค่าใช้จ่ายในการทำบุญ / ทำทานประมาณ 1,044,391,529 บาท ค่าซื้อของฝาก / ของที่ระลึกประมาณ 803,417,443 บาท และค่าที่พักประมาณ 567,375,489 บาท ทั้งนี้ประมาณการใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ทั้งสิ้นเป็นเงิน 7,795,923,955 บาท โดยคำนวณจากครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 3,309,060 หลังคาเรือน

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบเห็นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพบเห็นปัญหาการแต่งกายยั่วยวน / ไม่เหมาะสมเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.0 รองลงมา คือ ปัญหาการขับขี่รถแบบคึกคะนอง / ไม่เคารพกฎจราจร คิดเป็นร้อยละ 87.4 ปัญหาการจราจรติดขัดในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 84.9 การดื่มสุราในขณะขับขี่รถ คิดเป็นร้อยละ 82.1 การทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 81.5 การลวนลาม แตะเนื้อต้องตัว คิดเป็นร้อยละ 78.8 การสาดน้ำโดยใช้น้ำสกปรก / น้ำแข็ง / น้ำผสมสี คิดเป็นร้อยละ 78.6 การสาดน้ำด้วยความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 77.8 และอาชญากรรม / การโจรกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.6

อีกประเด็นที่น่าสนใจจากการได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงอายุ 15 30 ปี ถึงการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 63.0 ระบุได้เล่นน้ำสงกรานต์ ที่เหลืออีกร้อยละ 37.0 ระบุไม่ได้เล่นน้ำสงกรานต์ และเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ได้เล่นน้ำสงกรานต์ในปีที่ผ่านมาถึงการถูกพวกฉวยโอกาสลวนลามจากการเล่นน้ำสงกรานต์ พบว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.3 ระบุว่าเคยถูกฉวยโอกาสลวนลาม ส่วนอีกร้อยละ 66.7 ระบุไม่ได้ถูกลวนลาม โดยผู้ที่ถูกลวนลามส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 86.1 ระบุไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับพวกฉวยโอกาสจากการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เหลือร้อยละ 13.9 ระบุได้แจ้งความ

และเมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงอายุ 15 30 ปี เกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อการถูกพวกฉวยโอกาสลวนลาม แตะเนื้อต้องตัว หากเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ พบว่า สัดส่วนระหว่างความวิตกกังวลกับไม่วิตกกังวลไม่แตกต่างกันมากนัก โดยร้อยละ 52.9 ระบุไม่วิตกกังวล และร้อยละ 47.1 ระบุวิตกกังวล

ในประเด็นสุดท้ายที่ค้นพบ คือ ความเชื่อมั่นต่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตำรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ร้อยละ 24.9 ระบุเชื่อมั่น ร้อยละ 28.8 ระบุค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 30.5 ระบุไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 8.6 ระบุไม่เชื่อมั่น และอีกร้อยละ 7.2 ระบุไม่มีความเห็น

เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้