ไทยออกแถลงการณ์โต้เขมรย้ำไม่ได้เปิดศึกก่อน ไม่คิดก่อสงคราม รุกรานเพื่อนบ้าน

ไทยออกแถลงการณ์โต้เขมรย้ำไม่ได้เปิดศึกก่อน ไม่คิดก่อสงคราม รุกรานเพื่อนบ้าน


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้อ่านแถลงการณ์รัฐบาลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพกัมพูชาในช่วงระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์

1.การปะทะที่เกิดขึ้นทุกครั้งมิใช่เป็นการเริ่มต้นของฝ่ายไทย  ฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยความอดกลั้น จำกัดการตอบโต้ต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น และให้การปะทะจำกัดอยู่ในพื้นที่นั้น โดยมิให้ขยายวงต่อเนื่องออกไป

2.ประเทศไทยไม่มีความคิดหรือประสงค์จะได้ดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ประสงค์จะก่อสงครามเพื่อรุกรานประเทศใด กองทัพของไทยมีไว้เพื่อป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของประเทศเท่านั้น

3.ขณะนี้ เป็นที่น่าเสียใจที่กองทัพกัมพูชาได้เสริมกำลังตามแนวชายแดนหลายพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนโดยใช่เหตุ รัฐบาลจึงขอให้คำมั่นว่า จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่จะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อให้เกิดความรุนแรง รวมทั้งจะดำเนินการทุกอย่างด้วยความอดกลั้นต่อการยั่วยุ กองทัพไทยจะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติให้ดีที่สุด

4.แนวทางในการดำเนินการต่อไป

4.1 รัฐบาลจะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และจะเร่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง และจะทำการฟื้นฟูความเสียหายอันเกิดมาจากการปะทะให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งการเยียวยาทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย และเร่งซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งสาธารณูปโภคที่เสียหาย

4.2 รัฐบาลจะนำเสนอข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานะของความสัมพันธ์กับกัมพูชาในภาพรวม ซึ่งมีความคืบหน้าในทางสร้างสรรค์ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การติดต่อไปมาฉันพี่น้องระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่าย รวมทั้งความมุ่งมั่นและความพยายามของฝ่ายไทยในการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันจันทร์ที่ 14 ก.พ.นี้ และจะเผยแพร่รายละเอียดของข้อเสนอและข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ประชาชนทราบในโอกาสแรก

4.3 รัฐบาลยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีกับฝ่ายกัมพูชา ซึ่งในการดำเนินการด้านเขตแดนกับฝ่ายกัมพูชาบริเวณเขาพระวิหาร รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเขตแดนกับกัมพูชาอย่างสันติวิธี โดยใช้กลไกของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา ในการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของอนุสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1904 ซึ่งกำหนดให้เส้นเขตแดนในบริเวณดังกล่าวเป็นไปตามสันปันน้ำ รวมทั้งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ปี 2543

ทั้งนี้ รัฐบาลจะหลีกเลี่ยงมิให้ข้อขัดแย้งในเรื่องเขตแดนกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องประชาชนชาวไทยกับชาวกัมพูชา และจะยังคงดำเนินโครงการพัฒนาร่วมกันเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยและชาวกัมพูชาต่อไป

4.4รัฐบาลขอให้ประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้าใจว่า รัฐบาลและประชาชนชาวไทยมิได้มีความคิดที่จะมุ่งประสงค์ร้ายต่อชาวกัมพูชาแต่อย่างใด รัฐบาลจึงขอเรียกร้องให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายอดทน อดกลั้นต่อการยั่วยุใดๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างความตึงเครียดและการใช้กำลังของทั้ง 2 ประเทศเครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้