ทน.นครปฐมเตือนยื่นแบบเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า ขณะนี้ใกล้จะถึงฤดูกาลเสียภาษีทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่ทางท้องถิ่นต้องจัดเก็บเอง

ประชาชนซึ่งมีที่ดินและประกอบกิจการต่างๆ อยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐมจะต้องยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ แก่เทศบาลนครนครปฐมทุกๆ ปี สำหรับปี 2553 นี้ ทางเทศบาลฯขอให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆทุกประเภทที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ให้แสดงความจำนงยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวอีกว่า รายการที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐมจะต้องยื่นแบบเสียภาษี คือภาษีโรงเรือนและที่ดิน (บ้าน อาคาร โกดัง หรือที่เก็บสินค้า) ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2534 ให้ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ร.ด.2 ตั้งแต่เดือนมกราคมไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ภาษีบำรุงท้องที่ต้องพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2524 ให้ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ตั้งแต่เดือนมกราคม ชำระเงินไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี สำหรับภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 พร้อมด้วยกฎกระทรวงยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ป.1 ตั้งแต่เดือนมกราคมไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปี

เทศบาลนครนครปฐมจึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินทุกประเภทไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีตามกำหนดที่ฝ่ายพัฒนารายได้สำนักการคลัง เทศบาลนครนครปฐม


เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/tnews/www/LIB/database.php on line 23

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tnews/www/LIB/topic.php on line 46

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tnews/www/LIB/database.php on line 36