นายกองใหญ่ : สำคัญอย่างไร ยศลำดับสูงล่าสุดที่ ทักษิณ ชินวัตร ถูกถอด

นายกองใหญ่ : สำคัญอย่างไร ยศลำดับสูงล่าสุดที่ ทักษิณ ชินวัตร ถูกถอด


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชโองการพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายทักษิณ ชินวัตร จากยศ นายกองใหญ่ 

ยศนี้มีความสำคัญอย่างไร
นายกองใหญ่ คือลำดับยศสูงสุดของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน เฟซบุ๊ก ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ระบุลำดับยศ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งในพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ระบุชั้นยศของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนไว้ตามลำดับดังนี้

1.นายกองใหญ่ / 2.นายกองเอก / 3.นายกองโท / 4.นายกองตรี / 5.นายหมวดเอก / 6.นายหมวดโท / 7.นายหมวดตรี / 8.นายหมู่ใหญ่ / 9.นายหมู่เอก / 10.นายหมู่โท / 11.นายหมู่ตรี

ผู้ที่จะได้รับยศผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนตั้งแต่ชั้นยศนายหมวดตรีขึ้นไป จะต้องกระทำโดยพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศ เช่นเดียวกับการพระราชทานยศทหารและตำรวจ เมื่อจะถอดยศผู้ที่ได้รับชั้นยศนายกองตรีขึ้นไป ก็ต้องกระทำโดยพระบรมราชโองการเช่นกัน


ส่วนชั้นยศตั้งแต่ชั้นยศนายหมู่ใหญ่ลงมานั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็นผู้แต่งตั้งยศได้ และในกรณีที่ถอดยศผู้ที่ได้รับชั้นยศตั้งแต่ชั้นยศนายหมู่ใหญ่ลงมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เป็นผู้สั่งถอดยศได้นายกองใหญ่ : สำคัญอย่างไร ยศลำดับสูงล่าสุดที่ ทักษิณ ชินวัตร ถูกถอด


กองอาสารักษา เกิดขึ้นมาอย่างไร

ในวารสารครบรอบ 63 ปีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ระบุว่า กองอาสารักษาดินแดนมีประวัติความเป็นมาเคียงคู่กับการกอบกู้เอกราช และการรักษาอธิปไตยของประเทศชาติมาโดยตลอด สามารถพิจารณาได้เป็น 5 ยุค ได้แก่

ยุคแรก : ยุคประวัติศาสตร์กอบกู้เอกราชและรักษาแผ่นดินไทย ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ศึกบางระจัน ศึกถลาง (ท้าวเทพกษัตรีย์ท้าวศรีสุนทร) ศึกเมืองนครราชสีมา (ท้าวสุรนารี) ฯลฯ

ยุคที่สอง : ยุคกองเสือป่าในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยุคที่สาม : ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง จนถึง พ.ศ. 2497 ที่ได้มีพ.ร.บ. จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้น

ยุคที่สี่ : ยุคสงครามเย็น หรือยุคการต่อสู้ทางแนวความคิดกับ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ยุคที่ห้า : ยุคปัจจุบัน ที่ปัญหาความสงบเรียบร้อยของประเทศ ทั่วโลกมุ่งไปที่ภัยก่อการร้ายการขัดแย้งทางความคิดอันเนื่องมาจากการเปลี่ยน ผ่านทางการเมือง และปัญหายาเสพติด

นายกองใหญ่ : สำคัญอย่างไร ยศลำดับสูงล่าสุดที่ ทักษิณ ชินวัตร ถูกถอด


พล.ต. ถนอม ปัทมานนท์ อดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก กรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน ได้วิเคราะห์ถึงความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นในการมีกองอาสารักษาดินแดนไว้ในวารสารดังกล่าวว่า "ในขณะที่การรบกำลังติดพันกันอยู่นั้น กำลังทหารส่วนใหญ่มักจะถูกส่งไปทำการรบอยู่ข้างหน้า อาจจะเป็นในดินแดนของฝ่ายข้าศึก หรือไม่ก็เป็นบริเวณชายแดนภายในประเทศ เราจึงจะมีปัญหาเกิดตามขึ้นมาอีกปัญหาหนึ่งว่า จะใช้กำลังส่วนใดทำการรักษาเขตภายในหรือเขตหลังแทนทหารประจำการที่ได้ส่งออกไปนั้น จะใช้ตำรวจก็มีกำลังไม่พอ และการจัดตำรวจขึ้นก็เพื่อจะดูแลความเรียบร้อยในหมู่ประชาชนภายในบ้านเมืองมากกว่า"

นายกองใหญ่ : สำคัญอย่างไร ยศลำดับสูงล่าสุดที่ ทักษิณ ชินวัตร ถูกถอด


มีหน้าที่อะไร ตาม พ.ร.บ. กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ภายหลังการแก้ไขตามฉบับที่ 2 พ.ศ. 2505 ได้ระบุถึงภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนไว้มาตรา ดังนี้

1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก

2) ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

3) รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม

4) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว

5) ทำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังของข้าศึก

6) เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น

ยศ นายกองใหญ่ เป็นยศที่สามารถใช้นำหน้าชื่อได้ เช่นที่ปรากฏในวารสารครบรอบ 63 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่ง พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยตำแหน่ง ได้ลงชื่อว่า นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ข่าวสดระบุว่า ที่ผ่านมายังมีการพระราชทานยศ นายกองใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ด้วย


เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี BBC NEWS


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
ดูดวงเบอร์มือถือ 3ศาสตร์ || เวบดูดวงใหม่
คุณ : สา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.249.66

171.4.249.66,,mx-ll-171.4.249-66.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ปลดทุกอย่างจากเมืองไทยมันก็จะต้องไปตั้งกองกำลังในต่างประเทศอีกแน่ๆ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 16:29 น. ]
คุณ : ความเท่าเทียม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.6.224

124.120.6.224,,ppp-124-120-6-224.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
รัฐบาลแห่งชาติ ลดความขัดแย้ง ประเทศชาติต้องเดินหน้า..!!


[ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 19:11 น. ]
คุณ : ยืดดรน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.97.67.168

171.97.67.168,,ppp-171-97-67-168.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ก้าวไม่ข้ามทักษิณซะที แล้วอย่างนี้คนจะลืมทักษิณได้อย่างไร อีกอย่างเค้าเป้นนายกที่เก่งที่สุดที่ประเทศไทยเคยมี ต่างกับไอ่ตูบปัญญาอ่อนเหมือนหน้ามือกับหลังตรีน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 22:03 น. ]
คุณ : อีสานบ้านเฮา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.46.231.230

1.46.231.230,,1.46.231.230 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
รอไอ่ทักสินตาย แผ่นดินประเทศไทยจะสงบ แล้วจะก้าวข้ามกระโดด เหยียบได้อย่างสบาย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 22:29 น. ]
คุณ : แพรวา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 14.201.221.227

14.201.221.227,,14-201-221-227.tpgi.com.au ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
รวยกระจุกจนกระจาย ต่อให้ไม่มีคุณทักษิณก็ยากที่จะเจริญเพราะถูกปลูกฝังให้อนุรักษ์นิยมแล้วจะได้ควบคุมง่ายๆ จะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาไปอีกนานแค่ไหน ตังแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้ก็50ปีแล้วยังไม่เคยเปลี่ยน


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 04:53 น. ]
คุณ : จริง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.46.133.19

1.46.133.19,,1.46.133.19 ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
555 เห็นด้วยกับความเห็นที่5.


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 05:40 น. ]
คุณ : หญิงเทียม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.10.211.31

1.10.211.31,,node-gf3.pool-1-10.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
ใช้คำพูดที่สุภาพกันก้อได้ครับ


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 05:56 น. ]
คุณ : jj
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.204.247.156

223.204.247.156,,mx-ll-223.204.247-156.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
เมื่อไหร่ประเทศไทยจะพ้นจากไอ้คนนี้ซะที เก่งแต่ชั่วไม่ต้องการ


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 06:23 น. ]
คุณ : สัพพะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.168.70.229

110.168.70.229,,ppp-110-168-70-229.revip5.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
นายกองใหญ่..คำนี้เพิ่งจะได้ยินครั้งแรก....สำคัญจิง ๆ...


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 07:20 น. ]
คุณ : โง่่่ อยากนอนเตียง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.19.56

124.120.19.56,,ppp-124-120-19-56.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
“เป็นการดีหากเราเงียบแล้วปล่อยให้คนอื่นคิดว่าเรานั้นโง่เขลา ดีกว่าปริปากออกไปแล้วข้อสงสัยนั้นกระจ่าง” — abraham lincoln


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13:46 น. ]
คุณ : aaa
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.19.56

124.120.19.56,,ppp-124-120-19-56.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
แต่ทำไมผ่านไป 10 ปี อาการทักษิณซินโดรมในสังคมไทยยังไม่ทุเลา ..!!?? .


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13:48 น. ]
คุณ : กอ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 82.247.93.79

82.247.93.79,,car06-4-82-247-93-79.fbx.proxad.net ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
ทีกษิณจะหายไปได้ยังไง ก้อสื่อให้ข่าวอยู่เรื่อย และคนรอบตัวเขาเองก้อโพสอยู่ตลอด มีข่าวให้ลงตลอด คนแบบบนี้ฉลาดนะค่ะ คนฉลาดถ้าไม่โกงจะดีมากค่ะ


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14:07 น. ]
คุณ : ชายนิรนาม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.62.35

223.24.62.35,,ppp-223-24-62-35.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 17 [อ้างอิง]
พวกคุณก็มัวแต่โทษทักษินอยู่นั่นแหละ ประเทศถึงไม่เดินไปใหนทั้งที่ทักษินเขาก็ไม่ได้อยู่ในประเทศแล้ว พวกคุณต่างหากที่ำม่ยอมพัฒนาประเทศไปในทางที่ๆจะเจริญก้าวหน้า มัวแต่ไปพะวงอยู่กับทักษินออกกฎหมายมาฆ่าพวกเขา


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14:09 น. ]
คุณ : human ผู้อยู่ตรงกลาง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.122.86.191

124.122.86.191,,ppp-124-122-86-191.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 18 [อ้างอิง]
เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่.. 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17 จร้า


[ วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 14:59 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์