ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


คดีนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 09.10 น. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ นำรายชื่อผู้ที่พรรคเสนอเป็นแคนดิเดท นายกรัฐมนตรี ย้ำนะครับ "มีผู้เสนอ" ซึ่งไม่ได้มาจากการตัดสินใจร่วมกันของกรรมการบริหารพรรค ไปยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยหลังการยื่น ร.ท.ปรีชาพล ยืนยันว่าพรรคได้ทำถูกต้องตามกฎหมายศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีพระราชโองการ ว่า การเสนอชื่อแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีพรรคไทยรักษาชาติ "มิบังควรอย่างยิ่ง"

และในวันต่อมา คือวันที่ 9 ก.พ.2562 นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปประเทศ (ปชช.) ยื่นขอให้ กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ เข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


ถึงตอนนี้ กรรมการบริการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เก็บตัวเงียบทั้งหมด ร.ท.ปรีชาพล หายตัวไปจากบ้าน ไม่มีใครพบตัว

กระทั่ง วันที่ 10 ก.พ.2562 น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ หรือ แซนด์ นายทะเบียน และสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ได้โพสต์ภาพที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Sand Wongnapachant โดยมีภาพร่วมกับร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค ที่เดินทางไปทำบุญไหว้พระที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีใจความว่า

"วันนี้เดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา กับหัวหน้าพรรคค่ะ ขอบคุณทุกๆ กำลังใจนะคะ Preechaphol Pongpanit"

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


11 ก.พ. 2561 นายรุ่งเรือง ทิพยศิริ กรรมการบริหารพรรค ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือลาออก ที่สำนักงาน กกต.โดยได้นำเอกสารการยื่นลาออก จากการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรค ที่ลงชื่อเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 มามอบให้ กกต.ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเสนอชื่อ ทูลกระหม่อมหญิงฯ เป็นนายกฯ โดยการเข้ามาทำงานกับพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการมาช่วยในฐานะนักวิชาการเท่านั้น และช่วยในเรื่องของการร่างนโยบาย ซึ่งการที่ทางพรรคตัดสินใจเช่นนี้ตนเองไม่ได้เข้าไปมีความเห็นใดๆ ทั้งสิ้นศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


ฟากฝั่ง กกต. ในวันที่ 12 ก.พ. กกต.ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องยุบพรรค ท่ามกลางกระแสข่าวออกมาตลอดทั้งวัน ว่า กกต.มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ กระทั่ง กกต.ต้องออกเอกสาร

ข่าว ยืนยันว่า ที่ประชุม "ยังไม่มีการลงมติ" ยุบพรรคไทยรักษาชาติ จะประชุมต่อในวันที่ 13 ก.พ.แต่ข่าวลืออมักมาก่อนข่าวจริงเสมอ อีกทั้งในวันดังกล่าว ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดทำการนอกเวลาราชการ ยิ่งเพิ่มน้ำหนักว่า กกต.จะยื่นยุบพรรคไทยรักษาชาติ


ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคฯ ได้ปรากฎตัวครั้งแรกในรอบ 4 วัน รวมถึงคณะกรรมการบริหารบางคน ทยอยเดินทางมาถึงพรรคแล้ว อาทิ นางสุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค และ นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองเลขาธิการพรรค, ต้น ณ ระนอง และนายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ เป็นต้น ได้เดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร้อยโทปรีชาพล ยกมือไหว้ท่วมหัว ขอน้อมรับในพระราชโองการไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างล้นพ้น ยืนยันในเจตนาบริสุทธิ์ใจ

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


วันที่ 13 ก.พ. กกต.ได้ได้มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ และในเวลา 12.43 น. มอบหมาย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เข้ายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติทันที หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 1 ราย และเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 14.15 น. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกเอกสารชี้แจงว่า เลขาธิการกกต. ได้รับมอบอำนาจจากกกต.ให้มายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีกกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะเสนอคำร้องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในวันที่ 14 ก.พ. เวลา 13.30 น. ต่อจากนั้น ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ ได้นำคำร้องยุบพรรค และมติศาล ไปแจ้งให้กับกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติทราบ เพื่อชี้แจงข้อหล่าวหา

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


วันที่ 15 ก.พ. มิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ แถลงว่า ของดหาเสียง 7 วันเนื่องจากกรรมการบริหารพรรคจะต้องยื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหายุบพรรค


วันที่ 19 ก.พ. จาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยรักษาชาติ เดินทางมาที่พรรค ร่วมประชุมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ ว่า ยืนยันว่าจะกลับมาหาเสียงอีกครั้งโดยให้เรื่องชี้แจงบุบพรรคเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพรรค

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. โดยระบุว่า

" ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (เรื่องพิจารณาที่ 1/2562) ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลายราย ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาสั่งในวันนัดพิจารณาต่อไป ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงไม่ทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกัน เวลา 15.00 นาฬิกา แจ้งวันเวลานัดอ่านคำวินิจฉัยดังกล่าวให้คู่กรณี "

ศาล ตัดสิน! ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี


ล่าสุด วันนี้ (7 มี.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์ ยุบพรรค ไทยรักษาชาติ มติ 6 ต่อ 3 เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกก.บห. ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ถึงวันที่ 8 ก.พ. 62 เป็นเวลา 10 ปี และมีมติเอกฉันท์ ตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคอื่น ภายในระยะเวลา 10 ปี

เครดิตแหล่งข้อมูล : nationtv.tv


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  1. ราชกิจจาฯประกาศยุบพรรคไทยรักษาชาติ
  2. ปรีชาพล หลั่งน้ำตา เสียใจสุดซึ้ง “ทษช.” โดนยุบพรรค
  3. ธนาธร - ปิยบุตร แถลงด่วน 4ข้อเห็นต่าง ปมยุบไทยรักษาชาติ(คลิป)
  4. เตือน! วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ “คดียุบพรรคไทยรักษาชาติ” เสี่ยงคุก 1 เดือน
  5. ทักษิณเครียด!คดียุบพรรค บิ๊กทษช.บินดูไบถกแผนสำรองสู้ศึกเลือกตั้ง
  6. แฮชแท็ก #ยุบให้ตายก็ไม่เลือกลุง แซงละครทองเอกฯขึ้นที่1 หลังไทยรักษาชาติโดนยุบพรรค
  7. ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงตอบไอจีแล้ว หลัง รธน. สั่ง “ยุบพรรคไทยรักษาชาติ”

  8. >> ดูทั้งหมด


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
ดูดวงเบอร์มือถือ 3ศาสตร์ || เวบดูดวงใหม่
คุณ : สะใจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.247.98

171.7.247.98,,mx-ll-171.7.247-98.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
อืม สาแก่ใจกุยิ่งนัก พวกเผาบ้านเมืองตัวเอง กรรมสนอง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16:27 น. ]
คุณ : คนไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.173.6.223

118.173.6.223,,node-1cv.pool-118-173.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
เบื่อการเมืองไทยก็เพราะแบบนี้ ประชาชนไม่ได้อะไร ผู้ใหญ่กัดกันเหมือน..... (สงสารหมา ถ้าเอามาเปรียบ)


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16:36 น. ]
คุณ : ปชช
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.238.51

223.206.238.51,,mx-ll-223.206.238-51.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ก้าวแรกแผนของพวกมันเริ่มแล้วครับ วนๆอยู่แบบนี้แหละบ้านเมือง มันจะปรองดองกันได้ไงถ้าตาชั่งมันเอียง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16:39 น. ]
คุณ : ร่างซง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.251.23

171.7.251.23,,mx-ll-171.7.251-23.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
สมควรแล้วหล่ะ เพราะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง เป็นพฤติกรรมที่เรียกได้ว่าบังอาจ สิ่งที่ต้องเรียนรู้จากการถูกยุบพรรคของหัวหน้าพรรคและกรรมการพรรคฯคือ ต้องรู้จักแยกแยะอะไรควรไม่ควร แยกแยะดีชั่วให้เป็น แต่ละคนไม่ใช่ไม่รู้กฏหมายนะ ดูฉลาด ปราดเปรื่องกันทั้งนั้น หัวหมออีกต่างหาก หึ หึ หึ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมยังทำในสิ่งที่ท้าทายกฏหมายและความรู้สึกของประชาชนขนาดนี้ ถ้ายังคิดจะกลับมาเล่นการเมือง ก็ใส่ใจความรู้สึกของประชาชนคนไทยให้มากกว่านี้ และน่าจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้ด้วยนะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16:40 น. ]
คุณ : จริงนะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.247.98

171.7.247.98,,mx-ll-171.7.247-98.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ทำผิดก็ต้องยอมรับผลไปนะ รู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรยังทำ ก็สมควรแล้ว


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16:50 น. ]
คุณ : คนไทยจะอดตายแล้ว
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.183.67.154

180.183.67.154,,mx-ll-180.183.67-154.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
ถ้าเป็น พรรคอื่น ชะลอนานกว่านี้ กว่าจะตัดสินได้ แต่นี่หาว่าระบอบทักษิณ นี่แหละเมืองไทยไม่ถึงไหนล้าหลังเสมอ กัดกัน ชิงดีชิงเด่น


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 16:56 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 27.130.57.98

27.130.57.98,,mx-ll-27.130.57-98.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
ทำอะไรย่อมรู้แก่ใจดี เวรกรรมไม่ต้องรอชาติหน้า


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 17:00 น. ]
คุณ : -
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.243.51

223.206.243.51,,mx-ll-223.206.243-51.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
เศร้า.....":ประเทศกูมี":


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 17:31 น. ]
คุณ : เอก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.6.91.29

171.6.91.29,,mx-ll-171.6.91-29.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
เล่นใหญ่เล่นแรงและก็เจ็บแรงไปตามระเบียบ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 17:36 น. ]
คุณ : จริงจัง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 27.145.137.181

27.145.137.181,,cm-27-145-137-181.revip12.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
อยากเป็นหัวหน้าพรรค แล้วเป็นไง โดนไปสิบปี ถูกคนแดนไกลหลอกใช้ 555


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 18:54 น. ]
คุณ : เย้ๆๆ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.6.202.118

171.6.202.118,,mx-ll-171.6.202-118.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 12 [อ้างอิง]
ขอบคุณศาลเป็นอย่างยิ่ง ท่านตัดสินได้ถูกต้องและมีเหตุผล ขอแสดงความนับถือ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:13 น. ]
คุณ : จบข่าว
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.246.159

171.7.246.159,,mx-ll-171.7.246-159.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]
ใครไม่ยอมรับกฏหมายไทย ไม่ยอมรับการตัดสินของศาลไทย หรือรับไม่ได้ ก็เชิญไปอยู่ประเทศอื่น ที่คิดว่าดี เชิญไสหัวไปได้เลยไม่มีใครว่า แต่อย่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศไทย ไม่งั้นก็จะโดนกฏหมายไทยจัดการเหมือนพวกที่เราเห็นเป็นเยี่ยงอย่างมาแล้ว เข้าใจตรงกันนะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:32 น. ]
คุณ : ซ้ำซาก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.246.159

171.7.246.159,,mx-ll-171.7.246-159.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
โดนยุบพรรคมากี่หนกี่คราแล้ว ยังทำผิดซ้ำผิดซาก ไม่รู้จักจำ ถ้าไม่ผิดจริงเขาจะยุบทำไม


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:34 น. ]
คุณ : 777
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.96.122.171

171.96.122.171,,ppp-171-96-122-171.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
ผู้มีสติ สืบให้ลึกต่อไปจะพบบว่า การเสนอชื่อ มันไม่ใช่อยู่ดีๆ แล้วลอยมาแล้วมาตกที่พรรคนี้ มันต้องมีอะไรที่ตั้งใจจะทำอะไรสักอย่าง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:42 น. ]
คุณ : 555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 14.207.36.242

14.207.36.242,,mx-ll-14.207.36-242.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
ผลของการคิดร้ายต่อประเทศ ควรจะโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:44 น. ]
คุณ : ฟ้ามีตา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 199.107.16.132

199.107.16.132,,asbnaodc.gtwy.uscourts.gov ความคิดเห็นที่ 17 [อ้างอิง]
สมควรแล้ว พยายามดึงฟ้าสูง ลงมาพื้นดิน รักษาพรรคตัวเองยังไม่ได้ จะรักษาชาติได้อย่างไร


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:48 น. ]
คุณ : กหแแปแปปแแ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.10.222.164

1.10.222.164,,node-ip0.pool-1-10.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 18 [อ้างอิง]
เห้นด้วยอย่างยิ่งสมควรมากๆ เบื้องลึกรู้ๆกัน มันนี่ตัวเดียวเท่านั้น 10 ปียังน้อยไป น่าจะตลอดชีวิต เเต่ก็น่ะ ถึงตอนนั้นก็น่าเริ่มหำเงือกกันเเร้ว พอสมควร


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:56 น. ]
คุณ : หายบ้าเถอะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.169.31.157

110.169.31.157,,cm-110-169-31-157.revip16.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 19 [อ้างอิง]
ดูให้ดีๆว่าบ้านเมืองมันวปริต บิดๆเบี้ยวๆในทุกวันนี้เป็นพวกไหน ไม่มีจะดีกว่า. ทำหน้าที่ได้แย่มาก. และยังมีพวกสมองติดไฟง่าย โดนไอ้เทือกเอาขี่เลื่อยมายัด ยัวไม่หายบ้าคลั่งสะที. พอได้แล้ว เอ็งเอ้ย อย่าดักดานกันนักเลย เอาความถูกต้องจริงๆมาสู่สังคสได้แล้ว. เดี๋ยวก็วิบัติกันพอดี. บ้านเมือง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 19:56 น. ]
คุณ : เป้นข่าวดีอีกวัน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.10.222.164

1.10.222.164,,node-ip0.pool-1-10.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 20 [อ้างอิง]
คนธรรมดาอย่างยังรู้เลยว่าการเสนอชื่อเเบบนี้ ไม่ใช่เพราะไม่รู้หรืออินโนเซนส์ เเต่มีเป้าหมายบางอย่าง สมควรอย่างยิ่งที่ยุบพรรคนี้เชื่อว่าไม่คิดดีหรอกเหมาะด้วยประการทั้งปวง เชื่อว่าไม่ได้อินโนเซนส์หรอก สิบปีน้อยไปน่าจะ 20 ปีไปเลยโลด


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 20:00 น. ]
คุณ : ประเทศนี้ก็ต้องอย่างนี้แห
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.5.50.28

10.5.50.28,96.30.102.63,10.5.50.28 ความคิดเห็นที่ 21 [อ้างอิง]
ใครไม่ยอมรับในศาลไทยก็เชิญไปอยู่ดูไบนะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 20:03 น. ]
คุณ : แป้ง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.230.243.106

49.230.243.106,,49.230.243.106 ความคิดเห็นที่ 23 [อ้างอิง]
rip thailand


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 20:44 น. ]
คุณ : สะใจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.185.176

184.22.185.176,,184-22-185-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 24 [อ้างอิง]
งานนี้จะมีก็แต่ไอ้พวกเห็บในรูดากไอ้เหลี่ยมที่ไม่เห็นด้วย แต่คนไทยที่รักชาติ รักสถาบัน เข้าใจในคำวินิจฉัยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 20:49 น. ]
คุณ : ข้าราช
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.8.156.144

58.8.156.144,,ppp-58-8-156-144.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 25 [อ้างอิง]
สม!!!


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 20:49 น. ]
คุณ : ไอ คุก คุก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.47.166.9

1.47.166.9,,1.47.166.9 ความคิดเห็นที่ 26 [อ้างอิง]
ตัดสิบปี พอดี ออกมาอายุ เกือบ 70 ไม่ต้องตั้งพรรคอะไรแล้ว ตายในคุกก่อน ทำตัวแบบธรรมดาหาเช้ากินค่ำดีกว่า ได้อยู่กับลูกกับหลาน ไม่ต้องไปเชื่อหน้าไหน หรือเพราะ.....เงิน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 21:13 น. ]
คุณ : เบื่อการเมือง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.112.140

184.22.112.140,,184-22-112-0.24.nat.tls1b-cgn03.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 27 [อ้างอิง]
คิดจะเข้ามาบริหารประเทศ ต้องรู้อยู่แล้วว่ามิบังควร ก็รับผลของการกระทำ เคยเลือกคนรวยมาเป็นผู้นำคิดแบบโง่ๆว่ารวยแล้วคงไ่ม่โกง มีใจอยากช่วยประชาชนจริง สุดท้ายก็อย่างที่เห็น เลือกตั้งมาหลายครั้งเห็นพวกเรียกร้องประชาธิปไตยๆน่าตามันเป็นอย่างงัย กี่รัฐบาลแล้วก็เหมือนเดิมโจมตีกันเพื่อแย่งชิงอำนาจ ร่ำรวยกันถ้วนหน้า


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 21:34 น. ]
คุณ : สมควร
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.204.241.145

223.204.241.145,,mx-ll-223.204.241-145.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 28 [อ้างอิง]
สมน้ำหน้า


[ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 23:11 น. ]
คุณ : 555555555
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.46.228.146

1.46.228.146,,1.46.228.146 ความคิดเห็นที่ 29 [อ้างอิง]
55555555555555555555555555555555555555


[ วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 00:40 น. ]
คุณ : แนนนี่
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.8.157.30

58.8.157.30,,ppp-58-8-157-30.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 30 [อ้างอิง]
5555555555555555555555555555555555555555555 ขอฮาด้วยความสะใจด้วยคนนะ


[ วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 01:53 น. ]
คุณ : คนไทยในต่างแดนยุโรป
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 46.86.43.104

46.86.43.104,,p2E562B68.dip0.t-ipconnect.de ความคิดเห็นที่ 31 [อ้างอิง]
อยากหัวเราะดังๆและดังไปทั่วโลกว่า ไอ้ตัวเดรัจฉานที่เผามันเผาบ้านเมืองมันใกล้จะสิ้นซากแล้ว,เราคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกจงกราบขอบพระคุณศาลรัฐธรรมนูญขอกราบแทบเท้า


[ วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 05:31 น. ]
คุณ : เอ้อ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.169.31.157

110.169.31.157,,cm-110-169-31-157.revip16.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 32 [อ้างอิง]
เห็นการแสดงความคิดเห็นกันแล้วสลดใจ ใครกันนะที่ทำบ้านเมืองของเรามาถึงจุดนี้ ขอให้พวกมันจงได้รับผลกรรมที่พวกมันก่อกันไว้. ลึกจนเป็นสันดานกันไปแล้ว


[ วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 07:22 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.174.118.115

118.174.118.115,,node-ar7.pool-118-174.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 33 [อ้างอิง]
ศาลรัฐธรรมนูญถูกหลอก .....คณะกรรมการ ทษช.13 คน ดูแล้วเป็นคนไม่มีชื่อเสียงไม่มีบทบาทอะไร คงเป็นตัวล่อเป้ามากกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักสักคน ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็ไม่เห็นใครต้องเดือดร้อน.


[ วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10:26 น. ]
คุณ : เต้
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.97.109.58

58.97.109.58,,58-97-109-58.static.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 34 [อ้างอิง]
ดีใจจังค่ะ


[ วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 16:48 น. ]
คุณ : เกียจสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.97.97.85

171.97.97.85,,ppp-171-97-97-85.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 35 [อ้างอิง]
โหเห็นหน้าคนในพรรคนี้ถึงบางอ้อ เครือข่ายเดียวกัน ทุเรสมาก สมควรแล้วที่โดนยุบ


[ วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 06:43 น. ]
คุณ : lim
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.248.242

184.22.248.242,,184-22-248-0.24.nat.sila1-cgn01.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 36 [อ้างอิง]
ก้างชิ้นใหญ่......หลุดแล้วโว้ย


[ วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 14:39 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์