ศาลปกครอง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว วอยซ์ไม่ต้องจอดำ

ศาลปกครอง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว วอยซ์ไม่ต้องจอดำ


เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ กสทช.ที่พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ช่องรายการวอยซ์ ทีวี ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง
เป็นอย่างอื่น

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และสื่อมวลชนไว้อย่างชัดแจ้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะใช้อำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีได้ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์หรือการกระทำความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และปรากฏด้วยว่า มีความเสียหายอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว หากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ย่อมไม่อาจออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มิได้เสนอว่าการออกรายการของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไร และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้พิจารณาในประเด็นความเสียหายอย่างร้ายแรงก่อนมีมติออกคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของผู้ฟ้องคดี เช่นกันศาลปกครอง มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว วอยซ์ไม่ต้องจอดำ

ในชั้นนี้จึงเห็นว่าคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากให้คำสั่งกำหนดโทษทางปกครองดังกล่าวมีผลต่อไป อาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจของผู้ฟ้องคดีที่มีการสั่งสมฐานผู้ชมและความเชื่อมั่น ซึ่งไม่อาจเรียกคืนได้ จึงเป็นการยากแก่การเยียวยาภายหลัง อีกทั้ง การทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ยังคงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรวมทั้งผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย

กรณีจึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของผู้ฟ้องคดี ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 72 วรรคสาม แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับแล้ว หากฝ่าย "กสทช." ถูกฟ้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทุเลาดังกล่าว ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน

เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
ดูดวงเบอร์มือถือ 3ศาสตร์ || เวบดูดวงใหม่
คุณ : งงชิบ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.185.112

184.22.185.112,,184-22-185-0.24.nat.tls1a-cgn01.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
เออดี ปล่อยให้มันออกข่าวยุแยง สร้างความแตกแยกต่อไป เอาให้มันสนุกไปเลย แทนที่จะใช้กฏหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ป้องปรามไอ้พวกอ้างตัวเป็นสื่อแต่ไม่มีจรรยาบรรณ แต่เสือกไปสร้างเกราะคุ้มกันให้มัน เจริญล่ะมรึง


[ วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:31 น. ]
คุณ : ลท.1
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.122.45.254

124.122.45.254,,ppp-124-122-45-254.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ช่องว้อยซ์ทีวีเอาความจริงมาเปิดเผย ชี้ให้เห็นถึงความเอารัดเอาเปรียบ กลุ่มเผด็จการ ช่องนี้ทำให้ประชาชนหูตาสว่าง


[ วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:31 น. ]
คุณ : ขวัญตา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 119.76.5.40

119.76.5.40,,cm-119-76-5-40.revip17.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ดีใจ เผด็จการจงพินาศ โกงทุกวิถีทาง


[ วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 21:42 น. ]
คุณ : aaa
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.119.58

58.11.119.58,,ppp-58-11-119-58.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย


[ วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:30 น. ]
คุณ : ox
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.119.58

58.11.119.58,,ppp-58-11-119-58.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
# วาทะประวัติศาสตร์ # “ครูครอง จันดาวงศ์” นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจากที่ราบสูง เจ้าของวาทะ “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ”


[ วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:34 น. ]
คุณ : xxx
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.119.58

58.11.119.58,,ppp-58-11-119-58.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
“ความแค้นที่ไร้เหตุผล เสมอเผาเรือนตนเพื่อไล่หนูตัวเดียว” …ภาษิตอังกฤษ…


[ วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:40 น. ]
คุณ : คนกลาง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.109.183.56

101.109.183.56,,node-106w.pool-101-109.dynamic.totbroadband.com ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
ถ้าปิดสองช่องจะไม่มีใครว่าคุณเลยนะ เพื่อมิให้เกิดความแตกแยกแต่นี้...เฮ้อบ้านเมือง


[ วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:49 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์