โพลพบประชาชนวิตกกังวลกับความขัดแย้งทางการเมือง

โพลพบประชาชนวิตกกังวลกับความขัดแย้งทางการเมือง

โพลพบประชาชนวิตกกังวลกับความขัดแย้งทางการเมือง

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 14 เมษายน 2549 02:09 น.

สวนดุสิตโพล พบประชาชนทั่วประเทศเครียดและวิตกกังวลกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีการแบ่งเป็นฝ่ายต่อต้านและสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ชี้ทำให้สังคมวุ่นวาย ไม่มีความสงบสุข เชื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหา แนะนักการเมืองควรมีความจริงใจ ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมวอนสื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รู้ทัน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความเห็นประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 3,479 คน ระหว่างวันที่ 7-13 เมษายน 2549 เรื่อง ประชาชนมีความเครียด/วิตกกังวลกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่แบ่งเป็นฝ่ายต่อต้านและสนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ก่อนที่จะประกาศเว้นวรรคทางการเมือง พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.38 ระบุเครียดและวิตกกังวลมาก โดยให้เหตุผลว่า ทำให้สังคมวุ่นวาย ไม่สงบสุข มีแต่ความขัดแย้ง ขณะที่ร้อยละ 34.35 รู้สึกค่อนข้างเครียดและวิตกกังวล เพราะกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งรุนแรง ไม่สงบสุข ร้อยละ 6.25 ไม่ค่อยเครียด เพราะเห็นเป็นเกมการเมือง และร้อยละ 5.75 รู้สึกเฉย ๆ โดยให้เหตุผลว่า เบื่อการเมือง

สำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นประชาชนคิดว่ามีสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร พบว่าประชาชนร้อยละ 40.62 ระบุผลประโยชน์ทางการเมืองของนักการเมืองที่ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ ขณะที่ร้อยละ 33.63 ระบุเป็นเกมการเมือง นักการเมืองสร้างความแตกแยกโดยหาประชาชนเป็นพรรคพวก ร้อยละ 16.13 ระบุความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองที่ยุยง ปลุกปั่นประชาชน และร้อยละ 5.84 ระบุความไม่เข้าใจ ไม่รู้ทันสถานการณ์ทางการเมืองที่แท้จริง

นอกจากนี้ โพลยังสำรวจความเห็น ณ วันนี้เมื่อเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองลดลง ประชาชนมีความรู้สึกอย่างไร พบว่าประชาชนร้อยละ 39.09 ระบุความเครียดและวิตกกังวลลดลงมาก โดยให้เหตุผลว่าเมื่อไม่มีความขัดแย้ง ก็จะไม่เกิดความวุ่นวาย และประเทศชาติจะพัฒนาไปได้ด้วยดี ขณะที่ร้อยละ 36.02 ระบุยังคงมีความเครียดและวิตกกังวลอยู่บ้าง เพราะยังไม่ไว้ใจนักการเมือง อาจมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก และไม่แน่ใจว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้น ร้อยละ 18.06 ระบุยังคงมีความเครียด วิตกกังวลอยู่มาก โดยเห็นว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ยังมีการต่อสู้ ช่วงชิงของแต่ละฝ่าย นักการเมืองยังเห็นประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ขณะที่ร้อยละ 6.29 รู้สึกเฉย ๆ โดยให้เห็นผลว่า เบื่อการเมือง ไม่อยากสนใจ และถือว่าเป็นเรื่องของนักการเมือง

ทั้งนี้ ประชาชนได้เสนอแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงถึงขั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างที่เป็นอยู่ โดยเสนอให้นักการเมืองควรจะวางตัว ทำงานภายในกรอบกติกา และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ นักการเมืองจะต้องไม่เล่นเกมการเมือง ต้องมีความจริงใจ นอกจากนี้ สื่อมวลชนควรสะท้อนความจริงของนักการเมืองให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจน และเป็นกลางจริง ๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจทางการเมืองให้ประชาชนรู้ทันนักการเมือง

เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้