สนช.เตือนเฟซบุ๊ก พระนภดล เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

สนช.เตือนเฟซบุ๊ก พระนภดล เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจง ถึง พระนภดล สิริวํโส กรณี "การนำเสนอข้อความทาง เฟซบุ๊ก พระนภดล สิริวํโส" โดยระบุว่า 


ตามที่มีการระบุข้อความว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำลายพุทธศาสนาให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย โดยการแก้ไข พระราชบัญญัติสงฆ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 และอ้างรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 63 คน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ เนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำลายพระพุทธศาสนา และรายชื่อบุคคลที่อ้างว่าเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น ไม่กรากฏว่ามีบุคคลใดเลยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แม้แต่คนเดียว

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอชี้แจงให้ทราบว่า การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเป็นความเท็จทั้งสิ้น ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา326 และมาตรา328 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา และมาตรา14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ในความผิดฐานนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นและประชาชน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาจแจ้งความดำเนินคดีผู้เผยแพร่ได้

ทั้งนี้เอกสารชี้แจงดังกล่าวลงนามโดย นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สนช.เตือนเฟซบุ๊ก พระนภดล เผยแพร่ข้อมูลเท็จ


สนช.เตือนเฟซบุ๊ก พระนภดล เผยแพร่ข้อมูลเท็จ

ที่มา  Posttoday

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้