ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีครั้งสำคัญ โดยให้รัฐมนตรีเดิมพ้นตำเเหน่ง 7 รายเเละเเต่งตั้งกลับมาดำรงตำเเหน่งอีกครั้งรวมถึงเเต่งตั้งใหม่รวม 12 ตำเเหน่ง รวมเป็น 19 ตำเเหน่ง ได้แก่ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี น.พ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ นี้ที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวลือการสลับตำแหน่งแต่งตั้งรัฐมนตรีที่มาจากทหาร ทั้งกรณีข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หลุดจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือแม้แต่การดันพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มาคุมศึกษาธิการ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นไปตามข่าวลือ การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ไม่มีทหารแม้แต่คนเดียว


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

-อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรการบริหารชั้นสูง (Advanced Management Program) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

-เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบัน SIGA สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-ปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท Foreign Affairs จาก University of Virginia สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พม่า แคนาดา อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MA (Econs.) Western Michigan University,สหรัฐฯ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

- ประธานกรรมการและกรรมการในการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส (ออสติน) พศ.2523-2524 เคยเป็นนักวิจัยคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (บุญชู โรจนเสถียร)


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2522 ระดับปริญญาโทด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จาก Trinity University และปริญญาโท-เอก สาขานโยบายและการจัดการสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เลขานุการกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จบการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

- อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ และประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและประธานกรรมการคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งควบคู่ทั้งตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และตำแหน่งทางการเมือง


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอดีต ประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Sussex University ประเทศอังกฤษ


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนกจิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น เคยเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นอาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเป็นคนไทยที่เป็นสมาชิกของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

- อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการติดตามการป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ และปริญญาโททางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Brigham Young University สหรัฐอเมริกา ผ่านการศึกษาหลักสูตร"นักปกครองชั้นสูง "จากวิทยาลัยมหาดไทย และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2550


ไร้ทหาร!! เปิดประวัติ ครม. “บิ๊กตู่” พ้นเก้าอี้ 7 ตั้งใหม่ 12

นายอุตตม สาวนายน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) Kellogg School of Management, มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สาขาบริหารการเงิน School of Management, University of Massachusetts-Amherst สหรัฐอเมริกา


เครดิต :
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดยหนังสือพิมพ์มติชน

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์