อู้วหูววว!!! เผยเงินเดือน องคมนตรี-รัฐบุรุษ

อู้วหูววว!!! เผยเงินเดือน องคมนตรี-รัฐบุรุษ


มีรายงานว่า สำหรับเงินเดือนขององคมนตรีนั้น บัญญัติไว้ใน พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใน มาตรา 4 ระบุว่า ให้ประธานองคมนตรีได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท (121,990 บาท)

และให้องคมนตรีอื่นได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาท (112,250 บาท)

และใน มาตรา 5 ระบุว่า ให้ผู้ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษได้รับเงินประจำตำแหน่งเป็นรายเดือน เดือนละหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท (121,990 บาท)


Cr.bangkokbiznews ,nationเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์