สมชัยระบุปฏิรูปการเมืองสำคัญ หากไม่ทำปัญหาเดิมจะวนกลับมา

สมชัยระบุปฏิรูปการเมืองสำคัญ หากไม่ทำปัญหาเดิมจะวนกลับมา

25 ก.ย.57 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง
 
ได้กล่าวปาฐถาพิเศษหัวข้อ "ทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทย" ให้แก่นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตอนหนึ่งว่า สาเหตุที่ต้องมีการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีการดำเนินการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องยอมถอยหลังให้กระบวนการต่างๆ ยุติลงชั่วคราว และเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศ โดยรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557 มาตรา 27 กำหนดให้มีสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) ขึ้นมาทำหน้าที่เพื่อศึกษาเสนอแนะให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ จำนวน 11 ด้าน รวมทั้งออกแบบประเทศทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ขจัดการคอร์รัปชั่น

โดยผู้ที่เข้าสู่เวทีของ สปช.นั้น จำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง ส่วนคนที่ต้องการเข้ามาเพื่ออยากได้แค่ตำแหน่งนั้นไม่ควรเข้ามาเป็น สปช.เพราะหากเข้ามาเชื่อว่าจะไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ส่วนตัวมองว่าการออกแบบการปฏิรูปการเมืองเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุด

โดยต้องสร้างกลไกที่มาของนักการเมืองเข้ามาทำหน้าที่อย่างสุจริต ไม่ใช่เข้ามาด้วยอำนาจเงิน อำนาจอิทธิพล และอำนาจรัฐ เพราะหากไม่ปฎิรูปการเมืองอันดับแรก จะทำให้การเมืองไทยกลับไปสู่รูปแบบเดิมๆ ขณะเดียวกันการปฎิรูปการเมืองไทยครั้งนี้ ต้องสร้างกลไกในการถ่วงดุลและตรวจสอบจากหลายภาคส่วน โดยให้องค์กรอิสระ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ออกมาช่วยกันตรวจสอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจโดยชอบธรรมไม่ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเอง และสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ


เครดิต :
เครดิต : เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้