รอดจ้า! ปปช. ยุติการสอบสวน “บิ๊กป้อม” ปมนาฬิกายืมเพื่อน

 รอดจ้า! ปปช. ยุติการสอบสวน “บิ๊กป้อม” ปมนาฬิกายืมเพื่อน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม เวลา  16.00  น. นายวรวิทย์  สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าวันนี้  ( 27 ธันวาคม ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีเรื่องสำคัญที่ควรแถลง ให้สื่อมวลชนทราบ คือ กรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ สวมใส่นาฬิกาหรู แต่ไม่แจ้งนาฬิกาดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 และกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ให้ตรวจสอบพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ  กรณีไม่แสดงนาฬิกาหรูและแหวนประดับมีค่าที่สวมใส่ในโอกาสต่างๆ ที่ปรากฏเป็นภาพข่าวตามสื่อมวลชนนั้น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. (พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ขอถอนตัวไม่เข้าร่วมพิจารณา) ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบปรากฏว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแล้วว่า นาฬิกาทั้งหมดจำนวน 22 เรือน ได้ยืมจาก นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและได้คืนไปหมดแล้ว ส่วนแหวนมีทั้งที่เป็นมรดกของบิดาที่มารดามอบให้ระหว่างที่พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  บางวงเป็นแหวนรุ่นหรือแหวนวัตถุมงคลมีมูลค่าไม่สูงมาก จากการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และขอเอกสารหลักฐานจากผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาหรูในประเทศไทย รวมทั้งขอเอกสารและความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร  และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบการสำแดงรายการนาฬิกาที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งผู้จำหน่ายนาฬิกาในต่างประเทศ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นนักธุรกิจที่มีฐานะทางการเงินและมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากและชอบสะสมนาฬิการาคาแพง ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบพบว่ามีการเก็บรักษานาฬิการาคาแพงอยู่ในบ้านของนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ จำนวนมากกว่าที่ร้องเรียน จากคำให้การของพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อเท็จจริงว่านายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นคนมีฐานะดี คอยช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับกลุ่มเพื่อนที่เคยศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และได้ให้เพื่อนในกลุ่มโรงเรียนเซนต์คาเบรียลยืมนาฬิการาคาแพงไปใช้สวมใส่ ซึ่งรวมถึงพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ เพื่อนร่วมห้องเดียวกับนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ที่มีความสนิทสนมกันด้วย นอกจากกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนเซนต์คาเบรียลแล้ว นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ยังให้เพื่อนกลุ่มอื่นยืมนาฬิกาไปสวมใส่ด้วยเมื่อพิจารณาภาพของนาฬิกาจำนวน 25 เรือนที่ปรากฏเป็นข่าวพบว่ามีภาพซ้ำกัน 3 คู่ จึงมีนาฬิกาที่ต้องตรวจสอบจำนวน 22 เรือน โดยพบว่าอยู่ในบ้านของนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ จำนวน 20 เรือนและพบใบรับประกันนาฬิกาอีก 1 เรือนแต่ไม่พบตัวเรือน รวมเป็น 21 เรือน โดย 21 เรือนดังกล่าวพบหลักฐานว่านายปัฐวาท สุขศรีวงศ์

เป็นผู้ซื้อจากผู้จำหน่ายในต่างประเทศจำนวน 1 เรือน ซื้อต่อจากผู้อื่นจำนวน 2 เรือน ส่วนที่เหลือไม่พบหลักฐานการซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ และกรมศุลกากรก็ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันการนำเข้านาฬิกาจากต่างประเทศได้เพราะผู้นำเข้าบางรายไม่สำแดงข้อมูลรายละเอียดของนาฬิกา ในส่วนการขอข้อมูลการซื้อขายนาฬิกาจากต่างประเทศ บางประเทศได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล หรือบางประเทศตอบว่าไม่สามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานฟังได้ว่านาฬิกาที่ปรากฏเป็นข่าวเก็บรักษาอยู่
ในบ้านของนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ และเป็นส่วนหนึ่งของนาฬิการาคาแพงที่นายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ได้สะสมไว้
แม้ไม่ปรากฏเอกสารการซื้อขายว่านายปัฐวาท สุขศรีวงศ์  เป็นผู้ซื้อนาฬิกาดังกล่าว แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1369 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ที่ยึดถือทรัพย์สินนั้นไว้เป็นการยึดถือเพื่อตน จึงต้องด้วยบทสันนิษฐานตามกฎหมายดังกล่าวว่านายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ เป็นเจ้าของนาฬิกาตามภาพข่าวจำนวน 21 เรือน และได้ให้พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ  ยืมใช้ในโอกาสต่างๆ ตามที่ปรากฏในภาพข่าว ประกอบกับนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ได้ให้เพื่อนคนอื่นยืมใช้นาฬิการาคาแพงด้วย จึงรับฟังว่าเป็นการกระทำโดยปกติของนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ที่ช่วยดูแล กลุ่มเพื่อนเก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่สนิทสนมกัน รวมถึงเพื่อนกลุ่มอื่นด้วย ในส่วนของนาฬิกาอีก 1 เรือน ที่ไม่พบตัวเรือนและไม่พบใบรับประกันนั้น จากการตรวจสอบยังไม่พบรายละเอียดข้อมูลนาฬิกาเรือนดังกล่าว แต่เมื่อนาฬิกาเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย และนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ ได้เสียชีวิตไปแล้ว และเมื่อรับฟังว่าพลเอก ประวิตร  วงศ์สุวรรณ ได้ยืมนาฬิกาจากนายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ มาสวมใส่ในการออกงานต่างๆ จำนวน 21 เรือนข้างต้น จึงรับฟังได้ว่าพลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ ได้มีการยืมนาฬิกาเรือนที่ยังตรวจสอบไม่พบมาสวมใส่เช่นกัน ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่านายปัฐวาท สุขศรีวงศ์ และบริษัทคอม-ลิ้งค์ เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม แต่อย่างใด

กรณีแหวนที่ปรากฏตามภาพข่าวที่พลเอก ประวิตร สวมใส่จำนวน 12 วง นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาคำชี้แจงของพลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ แล้วเห็นว่าพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าแหวนจำนวน 3 วง เป็นทรัพย์มรดกของบิดาของพลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ ที่ได้รับมาจากมารดาในขณะดำรงตำแหน่งรองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงแหวนดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณี เข้ารับตำแหน่งดังกล่าว แหวนที่เหลือเป็นแหวนที่เป็นสัญลักษณ์หน่วยทหาร หรือแหวนวัตถุมงคลที่มีราคาไม่มากนำมาใส่เพื่อเป็นศิริมงคล หรือใส่เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของสังกัด จึงไม่ต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่นกัน

จากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 3 ว่ากรณียังไม่มีมูลเพียงพอว่าพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรรณ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินนั้น โดยกรรมการ ป.ป.ช.เสียงข้างน้อยเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้แจ้งข้อมูลนาฬิกาจำนวน 22 เรือน ต่อกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
ดูดวงเบอร์มือถือ 3ศาสตร์ || เวบดูดวงใหม่
คุณ : ตามสบาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.97.43.199

171.97.43.199,,ppp-171-97-43-199.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
ใครแน่ก็อยู่ ใครไม่แน่ก็หนี


[ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 20:22 น. ]
คุณ : เรือแปะ ต้องตามใจแปะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.108.83.9

101.108.83.9,,node-geh.pool-101-108.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ไม่ตื่นเต้นเขารู้ผลตั้งแต่แรกแล้ว อิอิ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 20:35 น. ]
คุณ : หหห
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.171.20.218

110.171.20.218,,cm-110-171-20-218.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
ทีหลังอย่าใส่ให้เขาเห็น แม้กางเกงใน เดี๋ยวโดนเขาตรวจสอบว่า มีกางเกงในราคาแพงมากไป จะร่ำรวยผิดปกติ แน่ๆ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 20:53 น. ]
คุณ : ไำไพ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.98.10.121

171.98.10.121,,cm-171-98-10-121.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ใครเป่านกหวีดเอาพวกมันมา มันจะอยู่สืบทอดอำนาจกันไปอีก 20 ปี สมน้ำหน้าพวกกบเลือกนาย


[ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 23:21 น. ]
คุณ : xXx
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.4.247.107

1.4.247.107,,node-nl7.pool-1-4.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
ถุ้ยส์


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 00:42 น. ]
คุณ : ใครก็ได้
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.206.240.164

223.206.240.164,,mx-ll-223.206.240-164.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
รวยขนาดนี้ยังต้องยืมนาฬิกาเพื่อนอยู่หรอ..!!?


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 01:46 น. ]
คุณ : ปล่อยวาง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.48.40.220

49.48.40.220,,mx-ll-49.48.40-220.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
อมพระทั้งโบสถ์มาพูดก็ไม่มีใครเชื่อ แต่ประเทศสารขันธ์เชื่อ ฮาขี้แตกขี้แตน555


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 03:17 น. ]
คุณ : ppp
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.197.102.31

49.197.102.31,,pa49-197-102-31.pa.qld.optusnet.com.au ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
เหมือนเราๆกินหญ้าทั้งประเทศ.เลือกตั้งถ้าคนที่เลือก..ไม่อยากพูดเดียวดาม่าอีก ประเทศเราถอยหลีงลงคลองจริงๆ.หรือว่ามันเป็นสันดารของคนไทยในสายเลือดที่มีให้เห็นทั้งในละครต่อๆกันมาเรื่องคอรัปชั่นสินบนและเห็นแก่ตัว.ไม่มีระเบียบวินัย ซึ่งส่วนมากเป็นอย่างนั้นจริงๆ..จะมากน้อยแค่นั้นเอง.สงสารประเทศตัวเองจังเลย จะกี่รัฐบาลก็คงไม่มีทางแก้


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 03:58 น. ]
คุณ : ...
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.175.4.33

118.175.4.33,,118-175-4-33.totisp.net ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
เราจะทำตาม สันดาน ขอเวลาอีกไม่นาน......เข้ามา ฉก ของจริงๆ


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 07:48 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.172.164.104

118.172.164.104,,node-wh4.pool-118-172.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 12 [อ้างอิง]
ปปช....เอ๋ย...ปปช. มาตราที่ว่า 1369 สันนิษฐานว่าถ้าทรัพย์นั้นอยู่กับใครก็ถือว่าเป็นของคนนั้น....ข้อเท็จจริงนาฬิกาที่ถ่ายได้อยู่ในข้อมือประวิท ตั้งหลายเรือน มันก็สันนิษฐานเป็นของคุณประวิทซิ ตัดสินอย่างนี้ก็มี ศรีธนญชัยจริง ๆ


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09:39 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 117.6.127.21

117.6.127.21,,117.6.127.21 ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]
เกลียดมากๆ หน้าก็ไม่อยากดู ไม่รู้จะสันหาคำพูดที่ใหนม่าด่าคิงแล้ว โกหก คนทั้งประเทศ มายืมเพื่อนที่ตายไปมาใส่ ถุ้ย


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 11:24 น. ]
คุณ : ถถถถถถ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.97.43.173

171.97.43.173,,ppp-171-97-43-173.revip8.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
ป้อมแน่กว้่าทักษิณว่ะ


[ วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 21:52 น. ]
คุณ : ตายแล้วประเทศยังไม่เจริญ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.237.101

171.4.237.101,,mx-ll-171.4.237-101.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 17 [อ้างอิง]
นรก ส่งมา


[ วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 09:31 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.172.164.211

118.172.164.211,,node-wk3.pool-118-172.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 18 [อ้างอิง]
24 กพ.62 อย่าลืม รับเงินหมา กาเพื่อไทย


[ วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 09:48 น. ]
คุณ : กกกก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.231.19.238

49.231.19.238,,49.231.19.238 ความคิดเห็นที่ 19 [อ้างอิง]
เอาเพื่อไทยกลับมา กำจัดพวกผู้ดีจอมปลอม ทั้งทุจริต ทั้งคอรัปชั่น แต่ใช้กระบอกปืนทำให้ตัวเองรอดมาได้ กรูขอสาปแช่งไอ้เลวป้อม และ ปปช ที่สมคบคิดชั่วๆ คอรัปชั่นครั้งนี้


[ วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 11:31 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์