วิษณุลั่น ปีหน้า ‘บิ๊กตู่’ ไม่อยู่แล้ว???

วิษณุลั่น ปีหน้า ‘บิ๊กตู่’ ไม่อยู่แล้ว???

วันที่ 1 กันยายน 2560 ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางกระบวนการยุติธรรมไทยต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนักเรียนหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมกว่า 350 คนเข้าร่วมด้วย

นายวิษณุกล่าวว่า ในประวัติการเมือง 85 ปีของประเทศไทย เพิ่งจะมีการพูดกันว่าถึงเวลาต้องทำยุทธศาสตร์ชาติเป็นครั้งแรก โดยมาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญ ระบุให้รัฐพึงจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ของชาติ เช่น แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ

นายวิษณุกล่าวว่า โดยยุทธศาสตร์ชาติคือเป้าหมายในการพัฒนา ปฏิรูปคือวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมาย มีคนมาเยาะเย้ยถากถางว่า รัฐบาลจะอยู่ถึง 20 ปีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ ขอบอกว่า ปีหน้านายกรัฐมนตรีก็ไปแล้ว แต่ต้องวางกรอบไว้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เปลี่ยนแปลงได้ โดยกฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือที่เรียกว่าซุปเปอร์บอร์ด ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน นอกจากนั้น จะมีคณะกรรมการโดยตำแหน่งอีก 13 คน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน ในอนาคตจะตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ขึ้นอย่างน้อย 6 คณะ ซึ่งทำหน้าที่เขียนแผนยุทธศาสตร์ชาติ

นายวิษณุกล่าวว่า ส่วนกระบวนการยุติธรรม หมายถึงกระบวนการ กลไก ขั้นตอน ที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมบังเกิด ซึ่งจะไม่ใช่มีแค่เรื่องอาญา แต่ต้องเปิดกว้างและเข้าถึงเรื่องอื่นด้วย ซึ่งในความเข้าใจของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรมมี 4 มิติ 1.กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2.กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 3.กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และ 4.กระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ เมื่อจะเอ่ยถึงกระบวนการยุติธรรมต่อจากนี้ไปต้องรวม 4 มิตินี้เข้าไปด้วย ซึ่งถือว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้ประชาชนรู้สึกว่ามั่นคง กินได้ นอนหลับ ตื่นเช้าสบายใจ กระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งก็คือตำรวจ ที่ต้องมีบทบาทแน่นอน จึงนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจในขณะนี้ สำหรับยุทธศาสตร์อื่นๆ ก็ถือว่ากระบวนการยุติธรรมต่างก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกัน

นายวิษณุกล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ยังต้องเดินหน้าปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เขาได้ยกตัวอย่างให้ฟังถึงเรื่อง "กิโยติน" ซึ่งเป็นเครื่องมือไว้ประหารชีวิตสังหารหมู่นักโทษ เพื่อไม่ให้เปลืองลูกกระสุน ซึ่งในทางกฎหมาย "กิโยติน" ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้หมายถึงหลักเกณฑ์ บทลงโทษ ที่ต้องกำหนดขึ้นมาใช้โดยไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม นั่นหมายความว่า กระบวนการยุติธรรมต้องไม่มีการโอนอ่อนผ่อนตาม และยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเป็นสำคัญ

นายวิษณุกล่าวว่า ขณะเดียวกันเรายังมีปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมกับคนจน มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงศาล อัยการ ตำรวจ การขอประกัน ไม่ได้รับความสะดวก ยุ่งยาก ขั้นตอนเยอะ ซึ่งหลังจากนี้ตามรัฐธรรมนูญระบุว่า ต้องจัดการให้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว หากทำตรงนี้ได้ จะเป็นทางหนึ่งในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ส่วนตัวคงไม่ต้องอ้างถึงคำพูดของมงแต็สกีเยอ นักคิดชาวฝรั่งเศส ก็สามารถพูดได้ว่า "ความยุติธรรมที่ล่าช้า ก็คือการปฏิเสธความยุติธรรมดีๆ นี่เอง" ฉะนั้น การแสวงหาความยุติธรรมที่ล่าช้า การปล่อยคดีให้ล่วงเลยไป 10-20 ปี เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ เพราะเมื่อโจทก์ไปฟ้องศาล ก็อยากให้เกิดความยุติธรรมเร็วๆ จะได้รู้ผลแพ้-ชนะ เขาก็อยากให้มันเสร็จเร็ว แต่ที่ผ่านมาก็ทำไม่สำเร็จ ดังนั้น หลังจากนี้ในกระบวนการยุติธรรม ต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน

นายวิษณุกล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคม 2559 มีการยื่นฟ้องคดีทั่วประเทศทุกศาลในศาลชั้นต้น 175,000 คดี ศาลสามารถตัดสินคดีได้ 140,000 คดี ที่เหลือเป็นคดีพอกหางหมู ที่จะสมทบปีต่อไป ส่วนศาลอุทธรณ์ ปีที่แล้วมีคดีขึ้นมา 50,000 คดี ตัดสินคดีเสร็จแล้ว 40,000 คดี และคดีขึ้นไปสู่ศาลฎีกา 19,300 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ 11,000 คดี ตัวเลขเหล่านี้เห็นว่ามีคดีพอกหางหมูในศาลจำนวนมาก ต้องนำไปสู่การปรับปรุง ปฏิรูปให้ได้ อาจมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมือนคดีแพ่ง ที่ส่วนใหญ่จบที่ศาลอุทธรณ์ เว้นแต่จะพิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะต้องฎีกาก็ว่ากันไป ซึ่งเรื่องเหล่านี้อยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่


วิษณุลั่น ปีหน้า ‘บิ๊กตู่’ ไม่อยู่แล้ว???


นายวิษณุกล่าวว่า อีกเรื่องหนึ่งที่นักกฎหมายเรียนกันตั้งแต่เด็ก คือการใช้ระบบกล่าวหา ต้องฟ้อง ต้องนำหลักฐานมาแสดง แต่ตอนนี้หลายคดีในประเทศไทย กฎหมายได้สร้างหลักใหม่ขึ้น นั่นคือให้นำระบบไต่สวนมาใช้ ศาลทำหน้าที่เป็นตัวกลางสืบหาพยานได้ เพื่อที่จะได้รับความจริงที่สุด ส่วนตัวมีความกังวลเล็กๆ อยู่ในใจว่า พวกศาลที่ถูกสอนให้เรียนมาในระบบกล่าวหา เมื่อไปเจอคดีกฎหมายที่บอกให้ใช้ระบบไต่สวน ท่านเข้าใจหรือไม่ว่าแปลว่าอะไร และทำอย่างไร

ในช่วงสุดท้าย นายวิษณุกล่าวต่ออีกว่า ถ้าจะให้เท่ตอนจบ ต้องอ้างคำพูดอะไรสักอย่าง แต่ตัวเองจะไม่อ้างคำพูดของมงแต็สกีเยอ แต่จะอ้างถึงบทละครของวิลเลียม เช็กสเปียร์ นักประพันธ์ชื่อดังระดับโลก ซึ่งรัชกาลที่ 6 ได้นำบทละครเรื่องเวนิสวานิชมาแปลเป็นภาษาไทย โดยตอนหนึ่งมีการกล่าวถึงพ่อค้าเดินทางไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้พระเอกในเรื่องชดใช้หนี้เงินกู้ที่ยืมไป โดยพระเอกก็ขอใช้หนี้ด้วยการเฉือนเนื้อตัวเอง 3 ปอนด์ โดยศาลก็บอกว่าสามารถทำได้ แต่พ่อค้าห้ามเฉือนติดเลือดออกมาด้วย ไม่เช่นนั้นจะถือว่ากระทำการเกินกว่าเหตุ สุดท้ายพ่อค้าล้มเลิกความตั้งใจในการฟ้องร้องในที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมมีไว้เพื่อให้เกิดการยุติ โดยต้องเกิดความน่าเชื่อถือมากที่สุด พึงพอใจมากที่สุด แต่อย่าไปเอาร้อยเปอร์เซ็นต์

นายวิษณุกล่าวในช่วงท้ายว่า ซึ่งมาถึงตรงนี้ก็มีบทกลอนในละคร ที่แปลออกมาอย่างถูกต้องตามบทประพันธ์ของเช็กสเปียร์ว่า "ฉะนั้น ยิว แม้อ้างยุติธรรม จงกำหนดจดจำไว้ด้วยว่า ในกระแสยุติธรรมา ยากจะหาความเกษมเปรมใจ" ซึ่งแปลว่า ยิว เมื่อเอ็งอ้างความยุติธรรมก็ดีแล้ว แต่ช่วยจำไว้ด้วยว่า ในกระแสแห่งความยุติธรรม จะให้เป็นที่พอใจไปเสียหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอก ต้องมีคนได้คนเสียอยู่บ้าง เมื่อตัดสินก็จงยุติ สงบปากสงบคำไว้ อย่าไปทวิตเตอร์กันอีกเลย และขอจบแต่เพียงเท่านี้
Cr.matichon

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
คุณ : จจจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.82.194

223.24.82.194,,ppp-223-24-82-194.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ความยุติธรรมของไทย... คดีฝ่ายตรงข้าม=ผิด คดีพวกเดียวกัน=ยกฟ้อง จบนะ


[ วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 22:44 น. ]
คุณ : ซาร่าห์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.169.50.233

110.169.50.233,,cm-110-169-50-233.revip16.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ยุค นี้ ยุคกรรมทำงาน


[ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 00:55 น. ]
คุณ : Mr.xxx
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 27.55.86.112

27.55.86.112,,ppp-27-55-86-112.revip3.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
ไม่อยู่จะไปไหนก็ไปเหอะ


[ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 01:16 น. ]
คุณ : ตุล
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 61.90.38.130

61.90.38.130,,ppp-61-90-38-130.revip.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
เห็นด้วยครับ คห3 ส่วนคห4 ครับ ให้ท่าน ปราบตัวเอง ดีกว่า มั้ง เพราะ ท่านก็ชั่ว ไม่ได้ต่างกัน


[ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 02:30 น. ]
คุณ : ปลาทูเข่ง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.49.244.190

49.49.244.190,,mx-ll-49.49.244-190.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
ปีหน้าประยุทธจะออกจาก " นายก " ไปเป็น " ประธานาธิบดี " พูดให้มันครบๆหน่อยสลิ่มจะได้เข้าใจ


[ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 07:34 น. ]
คุณ : ปชช.ไท
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 61.90.37.206

61.90.37.206,,ppp-61-90-37-206.revip.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
จะให้รอถึงปีหน้าเชียวหรือ จะทนรอไหวใหมนี้


[ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 13:16 น. ]
คุณ : จ้อจี้..
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 119.76.163.10

119.76.163.10,,ppp-119-76-163-10.revip17.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 17 [อ้างอิง]
ท่านจ้อง..แต่จะคืนความเสียว..


[ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 17:51 น. ]
คุณ : jack
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.155.152

171.7.155.152,,mx-ll-171.7.155-152.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 21 [อ้างอิง]
ความสุขที่บอกจะคืนให้ อยู่ไหนอ่ะพวกท่าน มีแต่ลดๆๆๆ


[ วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 13:04 น. ]
คุณ : รู้เท่าทัน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.168.6.253

110.168.6.253,,ppp-110-168-6-253.revip5.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 22 [อ้างอิง]
รอวันไล่ สเนียดไปนานแล้ว ปูเสื่อรอ สาธุ


[ วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 17:32 น. ]
คุณ : จจจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.2.127

223.24.2.127,,ppp-223-24-2-127.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 23 [อ้างอิง]
จะเชื่อได้เหรอวะ จำได้มั้ยใครบอกว่าจะไม่ปฏิวัติ? จำได้มั้ยใครบอกว่าจะไม่เป็นนายก?


[ วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 19:06 น. ]
คุณ : ทน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 159.192.222.77

159.192.222.77,,159.192.222.77 ความคิดเห็นที่ 24 [อ้างอิง]
ถึงจะยังไม่มั่นใจ แต่เริ่มมีความหวัง ความสุขที่หายไปสามปีเพิ่งเริ่มกลับมาเนี่ย จริง ๆ


[ วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 23:14 น. ]
คุณ : กกกก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.231.19.221

49.231.19.221,,49.231.19.221 ความคิดเห็นที่ 25 [อ้างอิง]
อยากให้ถึงปีหน้าเร็วๆ เอาต้นปีเลยนะ 1 มค61 เลยนะ.......


[ วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 07:58 น. ]
คุณ : เหน่ง​ช5
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.167.20

223.24.167.20,,ppp-223-24-167-20.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 26 [อ้างอิง]
ที่พวกมิงพูดๆกันเนี่ย คือจะให้อิปูกลับมาคืนความสุขให้พวกมิงหรือไง มีหัวไว้กั้นหูจริงๆพวกนี้


[ วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09:55 น. ]
คุณ : มมมม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.53.54.239

182.53.54.239,,node-aun.pool-182-53.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 27 [อ้างอิง]
สาธุๆๆๆ


[ วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10:06 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์