สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

พ.ต.อ.พงษ์สยาม มีขันทอง ผกก.สน.ลุมพินี เข้าพบเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

ตั้งแต่ไหนแต่ไร


เมื่อมีเหตุการณ์การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ฒิฬโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา และอังกฤษนั้น แม้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย แต่การระมัดระวังและป้องกัน ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของประเทศเป็นไปในทางลบ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อหลายระบบอย่างมหาศาล

สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

ตำรวจ


เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะตามสถานทูตอันเป็นที่ทำการอย่างเป็นเอกเทศของประเทศนั้นๆ ต้องมีทั้งการป้องกันและถึงขั้นอารักขา ไม่ให้เกิดเหตุร้ายต่างขึ้นได้

เข้าพบทูตนิวซีแลนด์


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี หรือสน.ลุมพินี


เป็นอีกโรงพักหนึ่ง ที่มีสถานทูตสำคัญ โรงแรมระดับ 5 ดาว และศูนย์การค้าชั้นนำอีกหลายแห่ง ที่ชาวต่างชาติให้ความนิยม ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบมากมาย การเอาใจใส่ในความปลอดภัย ตลอดถึงการป้องกันด้านต่างๆ จึงเป็นหัวใจสำคัญของตำรวจสน.ลุมพินี

สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

เฉพาะสถานทูตของนานาประเทศประจำประเทศไทย ซึ่ง


มีที่ทำการตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสน.ลุมพินีนั้นประกอบด้วย

สถานทูตของสหภาพยุโรป

สถานทูตสหรัฐอเมริกา

สถานทูตอังกฤษ

สถานทูตนิวซีแลนด์

สถานทูตชิลี

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

สถานทูตเวียดนาม

สถานทูตยูเครน

สถานทูตอิสราเอล

สถานทูตบัลแกเรีย

สถานทูตฟินแลนด์

สถานทูตญี่ปุ่น

สถานทูตเนเธอร์แลนด์

สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก

และสถานทูตแอฟริกาใต้

สร้างความเชื่อมั่นให้ทูตชิลี


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

นอกเหนือจากสถานทูตดังกล่าวแล้ว


สน.ลุมพินี ยังมีสถานที่สำคัญหลายแห่งตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบ เช่น

ศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ (สี่แยกราชประสงค์)

อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การค้าเพลินจิตเซนเตอร์

สวนเบญจกิติ

และสวนลุมไนท์บาซาร์

นอกจากนี้ยังมีชุมชนต่างๆ ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบด้วย

สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

เหตุการณ์ระเบิดหลายจุด


ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.2549 นั้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในสายตาของชาวต่างชาติต่อประเทศไทยลดลงในแง่ของด้านความปลอดภัย ทางสน.ลุมพินี ที่มีหน่วยงานราชการสำคัญของนานาประเทศตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จึงค่อนข้างต้องทำงานกันอย่างหนัก

เพื่อดึงความเชื่อมั่นในด้านต่างๆของชาวต่างชาติให้กลับมาอย่างเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแง่ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยตรงของตำรวจ

jpgกับสถานทูตอังกฤษ


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

พ.ต.อ.พงษ์สยาม มีขันทอง ผกก.สน.ลุมพินี


ซึ่งเพิ่งมารับตำแหน่งผกก.สน.ลุมพินีได้ไม่นาน มีแนวคิดในการเสนอแนวทางป้องกันและรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

แนวคิดของ พ.ต.อ.พงษ์สยาม


ได้ถูกนำไปปรึกษาหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจ หรือกต.ตร.ของสน.ลุมพินี โดยนายเอ็ดเวิร์ด กิตติ หนึ่งใน กต.ตร.ของ สน.ลุมพินี และในที่สุด ต่างมีความเห็นตรงกันว่า ทั้งตำรวจ ในฐานะตัวแทนของภาครัฐ และกต.ตร.ในฐานะตัวแทนของภาคประชาชน

จักต้องร่วมมือกันสร้างภาพลักษณ์ และนำความเชื่อมันในด้านความปลอดภัยในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของ สน.ลุมพินีให้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติให้ได้โดยพลัน ด้วยการเข้าพบเอกอัครราชทูต กงสุล ผู้แทนสถานทูตของทุกประเทศที่มีที่ทำการตั้งอยู่ในพื้นที่ สน.ลุมพินี

เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้วย


สถานทูตเวียดนาม


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดในเขตสำคัญของกรุงเทพฯ


เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สน.ลุมพินีไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เขตลุมพินี ซึ่งเป็นเขตสำคัญของกรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งของสถานทูตสำคัญ โรงแรมระดับ 5 ดาว และศูนย์ชั้นนำอีกหลายแห่ง ตำรวจ สน.ลุมพินี และคุณเอ็ดเวิร์ด กิตติ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการทำงานของตำรวจ

ในฐานะภาคเอกชนได้ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น

ด้วยการเข้าพบท่านเอกอัครราชทูต กงสุล ผู้แทนสถานทูต เพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังให้คำแนะนำและเสนอแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของ สน.ลุมพินีเลยทีเดียว พ.ต.อ.พงษ์สยามกล่าว

กับทูตยูเครน


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

ใช่ว่า สน.ลุมพินี จะเดินทางไปทำความเข้าใจ


และแนะนำการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสถานทูตต่างๆเพียงอย่างเดียวก็หาไม่ แม้แต่ชุมชนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ พ.ต.อ.พงษ์สยาม รวมทั้ง พ.ต.ท.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย สว.สส.

และ ร.ต.อ.นิรันดร์ อินทร์ชีลอง รอง สวป. ในฐานะหัวหน้าตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของสน.ลุมพินี ยังได้ไปทำความเข้าใจถึงแนวทางดังกล่าวตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของ สน.ลุมพินี ปลอดภัยจากอาชญากรรมทั้งมวลด้วย

กับทูตยูเครน


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

แนวคิดและการทำงานในเชิงรุก


ดังกล่าวของ สน.ลุมพินี ถือเป็นสิ่งที่ดีงาม หากโรงพักไหนจะนำไปใช้ หรือปรับใช้ก็เชื่อว่าน่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อย่างน้อยๆ ประชาชนในพื้นที่ก็จะมีความรู้สึกที่ อุ่นใจ คำว่า ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ก็จะอยู่ในใจของประชาชนอย่างแท้จริง

กับทูตญี่ปุ่น
สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง

สุดท้าย


ไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ คำกล่าวของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ปูชนียบุคคลของเหล่าสีกากีที่ได้กล่าวไว้นั้นยังคงความศักดิ์สิทธิ์ และนำมาปรับใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพียงแต่ ตำรวจ จะเลือกทำสิ่งที่ได้ชื่อว่าเป็น สีขาว หรือสีดำ ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้...เท่านั้น

สถานทูตเนเธอร์แลนด์


สน.ลุมพินี บูรณาการเชิงรุก เข้าถึงทูตอารยประเทศเหตุบึ้มป่วนกรุง


ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้