จำคุก 2 ปี !! “ปลอดประสพ” ใช้อำนาจกลั่นแกล้งไม่ตั้งขรก.ซี 9 ชดใช้ 1.4 ล้าน!!

จำคุก 2 ปี !! “ปลอดประสพ” ใช้อำนาจกลั่นแกล้งไม่ตั้งขรก.ซี 9 ชดใช้ 1.4 ล้าน!!

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนนครไชยศรี ซอยสีคาม ศาลอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ในคดี อท.226/2560 ที่ นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีต ผอ.สำนักวิชาการป่าไม้ 9 อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 72 ปี อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม2546 -12 พฤศจิกายน2554 จำเลย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโจทก์ขึ้นดำรงตำแหน่งผอ.สำนัก (นักวิชาการป่าไม้ 9) ของนายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรฯซึ่งเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ เเละให้นายดำรงค์พิเดช อดีตอธิบดี รักษาการณ์อธิบดีกรมป่าไม้ขณะนั้นย้ายโจทก์ไปดำรงตำเเหน่งป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเป็นตำเเหน่งที่ต่ำกว่าเดิมเนื่องจากจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์เป็นการส่วนตัว ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ลงโทษจำเลยเเละให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 2ล้านบาท??ศาลอาญาเเผนกคดีทุจริตฯในขณะนั้นพิจารณาคำเบิกความและพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบแล้วเห็นว่า โจทก์มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร การกระทำของจำเลยได้ การที่จำเลยมีคำสั่งไม่แต่งตั้งโจทก์ให้เลื่อนขั้นเป็นข้าราชการระดับ 9 นั้น ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อกลั่นแกล้งโจทก์ให้ได้รับความเสียหาย จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้องจริง พิพากษาจำคุก นายปลอดประสพ จำเลย ไว้ 1 ปี ปรับ 20,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา ไว้ 2 ปี และให้


จำเลยชดใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 1.4 ล้านบาท โดยในวันนี้นายปลอดประสพเดินทางมาศาลพร้อมทนายความ ส่วนโจทก์ทราบนัดเเล้วเเต่ไม่ได้เดินทางมาศาล

ศาลอุทธรณ์เเผนกคดีทุจริตเเละประพฤติมิชอบตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันเเล้วปรากฎข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นผู้ใช้ให้นายดำรงค์ พิเดช กระทำความผิด โดยจำเลย เป็นผู้มีคำสั่งเเต่งตั้งนายดำรงค์ รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้ วันที่ 29 ตุลาคม 2546 เเละสั่งให้นายดำรงค์ได้ย้ายโจทก์ไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน2546


โดยนายดำรงค์ได้สั่งย้ายโจทก์ไปดำรงตำเเหน่งป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีจำเลยเป็นปลัดกระทรวงได้ให้ความเห็นชอบในการออกคำสั่งนายดำรงค์ ขณะที่นายดำรงค์รักษาการอธิบดีกรมป่า

ซึ่งการที่นายดำรงค์ขอความเห็นชอบย้ายโจทก์จากจำเลยย่อมทราบดีอยู่เเล้ว สำนักงาน ก.พ.มีมติให้กระทรวงเกษตรฯทำการยกเลิกคำสั่งย้ายโจทก์ผอ.ส่งเสริมการปลูกป่าเศษฐกิจ (นักวิชาการป่าไม้ 9) ที่ออกคำสั่งโดยจำเลยโดยที่ยังไม่ได้ยกเลิกคำสั่งเดิม

จำเลยย่อมทราบดีว่าการย้ายโจทก์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการระดับ9ไปเป็นระดับ8เป็นการลดตำเเหน่งโจทก์ โดยให้เหตุผลว่าโจทก์มีพฤติการก่อกวนการทำงาน ไม่ปฎิบัติหน้าที่ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวยังไม่มีการสอบวินัยการกระทำของนายดำรงค์จึงเป็นการปฎิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดความเสียหายเเก่โจทก์

อีกทั้งเมื่อย้ายโจทก์จำเลยได้มีการเเต่งตั้งนายดำรงค์อย่างรวดเร็วมาดำรงตำเเหน่งผอ.ส่งเสริมการปลูกป่าเศษฐกิจ โดยไม่ได้มีการสรรหาใหม่

เมื่อพิจารณาถึงการโอนย้ายโจทก์ทั้งที่นายดำรงค์มีคำสั่งขณะที่รักษาการณ์เเทน เเต่กลับออกคำสั่งที่มีความสำคัญโยกย้ายข้าราชการการระดับสูงน่าเชื่อว่าจำเลยที่เป็นปลัดกระทรวงขณะนั้นเป็นผู้สั่งการ โดยเห็นได้จากก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายโจทก์ นายดำรงค์ได้ขอความเห็นจำเลยก่อน เเละจำเลยได้ให้ความเห็นชอบโดยไม่ได้ทักท้วงการใช้อำนาจโยกย้ายข้าราชการระดับสูง ในระหว่างที่นายดำรงค์ปฎิบัติหน้าที่เเทนอธิบดีกรมป่าไม้ นับเป็นเรื่องผิดปรกติมาก การกระทำเชื่อว่ามีการวางเเผนมาก่อนเเล้ว


ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์จำเลยต่างกล่าวหาฟ้องคดีกันในศาลยุติธรรมหลายคดีจึงน่าเชื่อว่าจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองโจทก์มาก่อน จึงรับฟังได้ว่าการที่จำเลยมีคำสั่งโยกเลิกคำสั่งเเต่งตั้งโจทก์เป็น ผอ.ส่งเสริมการปลูกป่าเศษฐกิจ เป็นการปฎิบัติหน้าที่มิชอบ ศาลอุทธรณ์เเผนกคดีทุจริตฯเห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้น

เเละตามพฤติการณ์จึงรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ใช้สั่งการให้นายดำรงค์โอนย้ายโจทก์ไปเป็นป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ การกระทำจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง เเม้โจทก์ไม่ได้อ้างประมวลกฎหมายอาญามาตรา 84 ศาลอุทธรณ์เเผนกคดีทุจริตมีอำนาจพิพากษาปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ ที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องในความผิดนี้มานั้น ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาเเก้ว่า จำเลยมีการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 84 อีกกรรมหนึ่งการกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 2 ปี ไม่ปรับเเละไม่รอการลงโทษนอกจากที่เเก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ส่วนที่ศาลไม่รอการลงโทษศาลเห็นว่าการที่จำเลยออกคำสั่งเเต่งตั้งโจทก์ย้ายจากข้าราชการระดับ 9 ไปเป็นข้าราชการระดับ 8 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการทำให้โจทก์เสียหายขาดโอกาสในการรับเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้นอีกเป็นกรณีไม่สามารถชดเชยแก่โจทก์ได้ เเละการที่จำเลยเเต่งตั้งนายดำรงค์ มาดำรงตำเเหน่งซ้อนกับตำเเหน่งที่โจทก์ได้นับการเเต่งตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจเกิดปัญหาว่าการปฏิบัติราชการของนายดำรงค์ใรการออกคำสั่ง ของกรมป่าไม้มีความถูกต้องด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงอาจก้อความเสียหายต่อราชการนับว่าเป็นความผิดร้ายเเรง จึงเห็นไม่สมควรรอการลงโทษให้เเก่จำเลยที่ศาลชั้นต้นรอการลงโทษมานั้นศาลอุทธรณ์ไม่เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีคำพิพากษาจำคุก นายปลอดประสพ จำเลย อยู่ระหว่างรอยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดี

ที่มา : ข่าวสด

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

ดูดวงเบอร์มือถือ 3ศาสตร์ || เวบดูดวงใหม่
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.6.26.234

171.6.26.234,,mx-ll-171.6.26-234.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
สมน้ำหน้า ไอ้ขี้คอกปลายแถว


[ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15:03 น. ]
คุณ : นกฮูก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.52.237.233

182.52.237.233,,node-1azt.pool-182-52.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ใช่ๆ สมน้ำหน้าไอ้ปลอดประศพ สมควรไปบริการสาธารณะกวาดถนน ลอกคูคลอง ล้างส้วม สัก 10ปี


[ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 15:19 น. ]
คุณ : ปลอดโปร่ง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 202.60.195.91

202.60.195.91,,202.60.195.91 ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
กว่าจะฏีกาเสร็จสิ้น...มันคงแก่ตายก่อนติดคุก.นี่คือกระบวนการยุติธรรมไทย..ช้ายิ่งกว่า ตัวสล๊อด


[ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 16:52 น. ]
คุณ : 1
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.230.214.153

49.230.214.153,,49.230.214.153 ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ว่าแต่คนอื่น..มรึงก็เหรี้ยนี่หว่า


[ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 17:26 น. ]
คุณ : ขอเถอะ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 184.22.170.145

184.22.170.145,,184-22-170-0.24.nat.tls1a-cgn02.myaisfibre.com ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
อยากให้คดีแบบนี้มีการกำหนดระยะเวลาในการตัดสินในแต่ละศาล เพราะบางคดีดองกันแต่ละศาลหลายๆ ปี จนคนทำผิดไม่รู้สึกกลัว เพราะมีเวลาใช้เงินจากการกระทำผิด หรือ กว่าจะรับโทษก็คงแก่ตายไปก่อน


[ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 18:12 น. ]
คุณ : 326
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.10.100.153

58.10.100.153,,cm-58-10-100-153.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
น่าจะชดใช้ 4 ล้าน รวยนี่


[ วันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 18:30 น. ]
คุณ : คนโหด
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.53.205.58

182.53.205.58,,node-14je.pool-182-53.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
สนมน้ำหน้าว้ะ คนชั่วๆ อย่างเมิงน่ะ แค่นี้ยังน้อยไปไอ้ปลอดเอ้ยย ความชั่วที่เมิงได้ก่อตอนนี้ได้สนองล่ะ


[ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10:58 น. ]
คุณ : คนอวบ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 192.168.130.34

192.168.130.34,159.192.203.43,192.168.130.34 ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
เวรกรรมเริ่มทำงานแล้วแต่ช้าไปหน่อย


[ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11:01 น. ]
คุณ : 999
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.10.101.131

58.10.101.131,,cm-58-10-101-131.revip7.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
คห.7 แล้วพ่อ แม่มรึง โดนกีปี


[ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 20:15 น. ]
คุณ : จจจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.156.246

223.24.156.246,,ppp-223-24-156-246.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
จะย้ายใครต้องย้ายตอนบ้านเมืองเป็นเผด็จการเท่านั้นคับ ย้ายตอนเป็นประชาธิปไตยจะมีความผิด


[ วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 20:59 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้