เผยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศสูง 5.10 เมตร ยึดต้นแบบสมัย ร.6 และ ร.8

เผยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศสูง 5.10 เมตร ยึดต้นแบบสมัย ร.6 และ ร.8

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินทางมาตรวจความพร้อมและซักซ้อมการยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการนี้ กองกิจการในพระองค์ฯ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จฯไปในการนี้ในวันพุธที่ 18 ต.ค. ฤกษ์ระหว่างเวลา 17.19-21.30 น. กรมศิลปากรจึงได้ซักซ้อมระบบและทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นครั้งที่ 2 โดยจำลองฉัตรให้มีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงฉัตรองค์จริงมากที่สุด ใช้การวางสลิง แขวนฉัตรบริเวณ ลานด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรม หมุนสลิงผ่านรอกหมุนกว้านขึ้นไปข้างบน เมื่อวัดระยะความสูงของยอดพระเมรุมาศกับองศาแนวเอียงรวมกันประมาณกว่า 100 เมตร ซึ่งด้านบนจะมีผู้คอยประคองฉัตรและติดตั้งเชื่อมสลักป้องกันไม่ให้ฉัตรหมุน จนเสร็จสมบูรณ์

ฉัตร เป็นเครื่องสูง มีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่าง เป็นเครื่องสูงที่ใช้ทั้งสำหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศ มีหลักฐานว่าไทยเราใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง นพปฎลมหาเศวตฉัตรถือเป็นฉัตรสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีแล้ว


สำหรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ยอดพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีขนาดความกว้าง 1.20 เมตร สูง 5.10 เมตร น้ำหนัก 80 กิโลกรัม เป็นฉัตรขาว 9 ชั้น แต่ละชั้นของฉัตรมีระบายขลิบทองแผ่ลวด 3 ชั้น โดยชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง ปลียอดฉัตรเป็นทรงองค์ระฆังต่อด้วยบัวกลุ่ม ปลียอดฉัตรทำด้วยทองเหลืองกลึงปิดทอง

วันเดียวกัน ที่ศูนย์สื่อมวลชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้กองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) แถลงพระราชพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีน.ส.ศุภร รัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมให้ข้อมูล


น.ส.ศุภร รัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดสร้างพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ประดับยอดพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับการออกแบบพระนพปฎลมหาเศรฉัตรนำต้นแบบจากพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 6 และพระเมรุมาศ รัชกาลที่ 8 โดยดำเนินการจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ ตามความหมายคือ นพ แปลว่าเก้า เศวต แปลว่า ขาว ส่วนฉัตรคือร่มขาวที่กางทั้งหมด 9 ชั้นโดยการจัดสร้างนพปฎลมหาเศวตฉัตรครั้งนี้มีความพิเศษคือมีขนาดใหญ่ มีความสูงตั้งแต่ส่วนปลียอดจนถึง ยอดสุด 5.10 เมตร

ซึ่งลักษณะของการทำฉัตร จัดทำด้วยผ้าเบาทิ้งตัวสีขาวมีขลิบทองรวม 3 ชั้น โดยนำผ้า 3 ผืนมาล้อมโครงในการขลิบทองเส้นขลิบของฉัตรชั้นล่าง มีความหนาที่สุดและแขวนประดับด้วยจำปา 14 ช่อห้อยลงมาให้เกิดความสวยงาม ที่สำคัญที่บริเวณส่วนยอดของฉัตรดำเนินการตามแบบโบราณราชประเพณี คือนพปฎลมหาเศวตฉัตรต้องมีลักษณะเป็นทรงองค์ระฆังจากนั้นเป็นบัวกลุ่ม คั่นด้วยลูกแก้ว บัวกลุ่มต่อด้วยปลีปลาย เป็นโลหะทองแดง กลึงรับ เพื่อต่อสายล่อฟ้าด้วย อย่างไรก็ตาม การจัดสร้างครั้งนี้มีการใช้ตาข่ายพลาสติก ใส่ไว้ในโครงสร้างเพื่อเวลาที่ฉัตรเจอลมแล้วจะไม่ยุบช่วยทำให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติและ ยังสามารถกลับมาอยู่ที่เดิมและไม่เป็นสนิม


สำหรับพิธียกนพปฎลมหาเศวตฉัตรในวันพรุ่งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน โดยการยกตัวฉัตรทั้งหมด จะต้องประกอบแกนฉัตรเป็นเหล็กและมีก้านออกไปเหมือนร่ม การติดตั้งฉัตรต้องสลักเข้าเดือยให้แน่นหนามีความแข็งแรงสูงสุด โดยเฉพาะปลายฉัตรที่จะต้องทำหน้าที่เป็นสายล่อฟ้า จึงต้องใช้โลหะทองแดงกลึงที่บริเวณส่วนปลายและจะมีสายทิ้งดิ่งยังข้างล่าง โดยดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะที่การยกฉัตรนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวัง สายทิ้งดิ่งจะตกไม่ได้ ช่างจะต้องผูกลวดทองแดงเก็บไว้ เมื่อใส่ฉัตรเข้าไปแล้วจะเชื่อมกับสายทองแดงนี้พอดี และยังต้องกันไม่ให้น้ำไหลผ่านตรงส่วนร่องตกมาที่ฝ้า ซึ่งช่างได้ทำสังกะสีกันน้ำฝนไว้ เพื่อไม่ให้น้ำจะรั่วซึมเข้าไปสู่พระเมรุมาศ

"เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมา และในวันนี้เวลา 17.00 น. จะมีการซ้อมยกฉัตร โดยใช้การวางสลิง แขวนฉัตรบริเวณลานด้านหน้าพระที่นั่งฝั่งทรงธรรม หมุนสลิงผ่านลอกหมุนกว้านขึ้นไปข้างบนเมื่อวัดระยะความสูงของยอดพระเมรุมาศกับองศาแนวเอียงรวมกันประมาณกว่า 100 เมตร ซึ่งด้านบนจะมีผู้คอยประคองฉัตรและติดตั้งเชื่อมสลักป้องกันไม่ให้ฉัตรหมุนจนเสร็จสมบูรณ์" รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าว


สำหรับการจัดการจราจรในพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ จะปิดการจราจรถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนราชินี ตั้งแต่แยกผ่านพิภพ ถึงตัดถนนพระอาทิตย์ ถนนหน้าพระธาตุ ตั้งแต่ตัดถนนราชินี ถึงแยกพระจันทร์ ถนนพระจันทร์ ตั้งแต่แยกพระจันทร์ ถึงตัดถนนมหาราช และถนนมหาราช ตั้งแต่ตัดถนนพระจันทร์ถึงแยกท่าเตียนโดยจะทำการติดตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ในเวลา 15.00 จนเสร็จสิ้นพิธี

นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนมาก และพบว่ามีการนำร่มหลากสีเข้ามาในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือประชาชน ที่จะเข้าร่วมชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในวันที่ 21 ต.ค. ควรใช้ร่มสีดำหรือสีที่เข้มใกล้เคียงสีดำ ทั้งในการร่วมชมการซ้อม ริ้วขบวน และในวันพระราชพิธีจริง เนื่องจากเป็นสีที่มีความเหมาะสม และเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุด รวมถึงภาพในวันงานดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดออกไปทั่วโลกด้วย

นอกจากนี้ เมื่อริ้วขบวนเคลื่อนผ่านหรือมีพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินร่วมในริ้วขบวนผ่านด้านหน้า ขอความร่วมมือประชาชน อยู่ในอาการสำรวม เพื่อถวายพระเกียติยศอย่างสูงสุด และให้เกิดความสง่างาม

เผยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศสูง 5.10 เมตร ยึดต้นแบบสมัย ร.6 และ ร.8


เผยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศสูง 5.10 เมตร ยึดต้นแบบสมัย ร.6 และ ร.8


เผยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศสูง 5.10 เมตร ยึดต้นแบบสมัย ร.6 และ ร.8


เผยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศสูง 5.10 เมตร ยึดต้นแบบสมัย ร.6 และ ร.8


เผยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศสูง 5.10 เมตร ยึดต้นแบบสมัย ร.6 และ ร.8


ที่มา : ข่าวสด

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์