ร.10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

ร.10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า


16 ต.ค.60 ราชกิจจานุเบกษา (www.mratchakitcha.soc.go.th) ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ... สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ดังนี้

ปฐมจุลจอมเกล้า
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
พันโท สมชาย กาญจนมณี

ทุติยจุลจอมเกล้า
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข
พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย
พลเอก จักรภพ ภูริเดช

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2560
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน


ร.10 มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
cr.ratchakitcha ,tnews

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์