เริ่มแล้ว! สงกรานต์ดอกคูนเสียงแคน-ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น

เริ่มแล้ว! สงกรานต์ดอกคูนเสียงแคน-ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น

วันที่ 12 เมษายน 2560 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พ.อ.สมชาย ครรภาฉาย รองผู้บัญชาการ มทบ. 23 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมกัน อัญเชิญพระพุทธพระลับและแห่พระพุทธพระลับ พระคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น แห่ไปตามถนนสายหลัก เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานยังบริเวณศาลหลักเมืองซึ่งจะใช้เป็นที่จัดงานมหาสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคล ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในขบวนแห่พระพุทธพระลับและขบวนแห่สงกรานต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ร่วมเดินในขบวนที่ 1 เกวียนพระพุทธพระลับ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ร่วมเดินใน ขบวนที่ 2 เกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคีและเกวียน พร้อมทั้งขบวนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมเดินในขบวนที่ 3 เกวียนพร้อมทั้งขบวนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ร่วมเดินในขบวนที่ 4 ขบวนแห่นางสงกรานต์ "สรวงสวรรค์ชั้นเมืองแมน"

 

โดยขบวนแห่สงกรานต์ จะเคลื่อนออกจากบึงแก่นนครไปตามถนนนิกรสำราญ ผ่านหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ขอนแก่น (เดิม) เลี้ยวขวาถนนกลางเมือง ผ่านหน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขบวนแห่สงกรานต์ทำการแสดง และคณะกรรมการตัดสินการประกวดให้คะแนน ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล 1 จากนั้นขบวนเคลื่อนผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น เลี้ยวซ้ายสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านสี่แยกเตียวฮง เคลื่อนขบวนไปตามถนนข้าวเหนียว เลี้ยวซ้ายถนนประชาสำราญ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติ ชมขบวนแห่สงกรานต์ ณ บริเวณหน้าฮักส์ มอลล์ (Hugz Mall) จากนั้นขบวนแห่สงกรานต์เคลื่อนเข้าสู้บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมีการแสดงต้อนรับขบวนแห่สงกรานต์ ชุด "รำดอกคูณเสียงแคน" จาก ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

 

นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว มีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น ภายใต้แนวคิดหลัก "สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์" ด้วยกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีร่วมกันในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่สุภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นงานสงกรานต์ที่สนุกได้โดยไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ เพื่อแก้ไขปัญหาการดื่ม การทะเลาะวิวาท การแต่งกายและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของเด็กเยาวชน โดยงดรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้สงกรานต์ถนนข้าวเหนียวกลายเป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของเด็กเยาวชน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์และได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบการจัดงานสงกรานต์ตระกูลข้าวปลอดเหล้า สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์แห่งแรกของประเทศไทย


ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการตลาดเพื่อจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของเมืองและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ หรือสถานการณ์บ้านเมือง ซึ่งก็รวมไปถึงการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวด้วย เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 - 15 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน "สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ" (มีความหมาย 2 มิติเชิงลึก คือ เพราะน้ำปีนี้มีเหลือพวกเราจึงสาด และสาดน้ำแล้วให้เหลือไว้ให้ใช้ต่อ) แบ่งการจัดงานเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 12 เมษายน 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิดการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ เสริมความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่กับพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปีนี้จะจัดกิจกรรมพิเศษให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมอีสานที่มีความสนุกสนานเพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ คือ การประกวดลำซิ่งชิงแสน ตลอดจนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำฟรี และในวันที่ 13 เมษายน 2560 ร่วมกันตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ลานน้ำพุ สวนสาธารณะบึงแก่นนคร

 

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2560 ณ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) ภายใต้แนวคิดการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่ ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์สินไซ ,เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น "เกาะวัฒนธรรม" มีเวทีประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น ,รังสรรค์มหัศจรรย์การปั้นทรายกับประติมากรรมสินไซตบประทายโลก ,ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน ,การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในวันที่ 15 เมษายน 2560 ชาวขอนแก่นยังจะได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่มีความพิเศษสุด โดยมีเป้าหมาย 3 ปีที่จะทำลายสถิติโลก ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ - ปี 2560 ตอนที่ 1 คลื่นมนุษย์สุดรางคู่ - ปี 2561 ตอนที่ 2 คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง - ปี 2562 ตอนที่ 3 คลื่นมนุษย์สุดศรีจันทร์

 

ท้ายสุดนี้ นายธีระศักดิ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมสนุกในบรรยากาศการเล่นน้ำในแบบฉบับชาวขอนแก่น ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 15 เมษายน 2560 "สาดโลด สาดเหลือแน้เด้อ " มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอีสานที่จะมอบความสนุกสนาน มิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น ผ่านแคมเปญ OK KHONKAEN สนุกสนาน สามัคคี มีน้ำใจ


เริ่มแล้ว! สงกรานต์ดอกคูนเสียงแคน-ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น


เริ่มแล้ว! สงกรานต์ดอกคูนเสียงแคน-ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น


เริ่มแล้ว! สงกรานต์ดอกคูนเสียงแคน-ถนนข้าวเหนียวขอนแก่น


Cr.matichon

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้