เตือนขาช้อปหิ้วแบรนด์เนมเกิน อาจถูกปรับ-ริบ

เตือนขาช้อปหิ้วแบรนด์เนมเกิน อาจถูกปรับ-ริบ


รายงานข่าวจากกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงใกล้วันปิดภาคเรียนและมีวันหยุดต่อเนื่องหลายเทศกาล จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และอาจซื้อของฝากของที่ระลึก หรือสินค้าแบรนด์เนมที่นิยมกลับมาด้วย หากสินค้าดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งหมดเกิน 10,000 บาท จะต้องสำแดงสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรแก่ผู้โดยสารขาเข้าณ ท่าอากาศยานนานาชาติ หากของดังกล่าวมีมูลค่าเกินกว่ากฎหมายอนุญาต อาจต้องเสียค่าปรับ หรือถูกริบของบางรายการที่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยกรมฯ ไม่ได้ทำการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารทุกราย แต่จะสุ่มตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งยืนยันว่าการปฏิบัติตามหลักพิธีการทางศุลกากร ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้โดยสารทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีของที่ต้องสำแดงแต่หลีกเลี่ยงไม่สำแดงขณะผ่านจุดตรวจไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือเป็นความผิดโดยมีโทษปรับ 4 เท่าของมูลค่าที่บวกค่าภาษีและอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และของที่หลีกเลี่ยงการชำระอากรจะถูกริบเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรทันที

"กรมศุลกากรอยากเตือนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และซื้อของใช้ ของฝาก หรือของที่ระลึกติดตัวกลับมาให้ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจในการผ่านพิธีศุลกากรช่องตรวจสีเขียวและสีแดงให้ถูกต้อง หลังที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวของติดตัวเข้ามาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นของต้องห้าม ทำให้ต้องเสียค่าปรับหรือถูกริบของจำนวนมาก"รายงานข่าวระบุ..

เครดิต :
เครดิต : เดลินิวส์ (อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์)


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้