ทูลกระหม่อมฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ตั้งแต่ปี2515

ทูลกระหม่อมฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ตั้งแต่ปี2515


เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2515 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษหน้า 1 ประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ระบุว่า "ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ได้ทรงพระดำริเห็นถ่องแท้ด้วยพระองค์เองแล้วว่า การดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าเป็นกิจพิเศษ กอปรด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงหลายด้าน ไม่ทรงสามารถจะปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยตลอดได้" จึงขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ และขอรับสนองพระเดชพระคุณในฐานะเป็นสามัญชน ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต จึงขออัญเชิญพระบรมราชโองการมาให้ทราบโดยทั่วกันทูลกระหม่อมฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ตั้งแต่ปี2515


ทูลกระหม่อมฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ตั้งแต่ปี2515


ทูลกระหม่อมฯ ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ตั้งแต่ปี2515


เครดิตแหล่งข้อมูล : @gawingawan

เรียบเรียง : ทีมงาน Teenee.com

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์