น้ำใจงาม ! ภาคเอกชนใน สปป. ลาว มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 100 ล้านกีบ

นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ

เมื่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
 
ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศ ดังนี้

๑. รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจัดส่งเครื่องกรองน้ำดื่มขนาดใหญ่ (mobile water supplier) สำหรับผู้บริโภค ๓,๐๐๐ คน/เครื่อง ให้แก่ไทย

๒. นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความพร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมาให้คำปรึกษาแก่ไทย

๓. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) ให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าพบและหารือกับ ศปภ. เกี่ยวกับความร่วมมือด้านดาวเทียมระหว่าง ESCAP กับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

๔. คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC) จะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน ๑ ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย และได้บริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำดื่ม บะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารแห้ง นม ผ้าห่ม เป็นต้น ให้แก่ทัณฑสถานในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี อุทัยธานี นครสวรรค์ อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท

๕. สำนักงานการต่างประเทศเมืองเซี่ยเหมินบริจาคเสื้อชูชีพ ๓๐๐ ตัว ผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

๖. สมาคมลาว – ไทยเพื่อมิตรภาพ มอบน้ำดื่มขนาด ๐.๖ ลิตร จำนวน ๑๙๒,๐๐๐ ขวด แก่ไทย

๗. ภาคเอกชนใน สปป. ลาว (บริษัทลาวโทรคมนาคม) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๐๐ ล้านกีบ (ประมาณ ๓๘๔,๐๐๐ บาท)  ผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

๘. Lions Club of Bayan Baru ในมาเลเซีย ได้รวบรวมเงินบริจาคจากสมาชิกของ Lions Club และชาวมาเลเซียทั่วไป เป็นจำนวนเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐ ริงกิต (ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) และได้จัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๓ คันรถบรรทุก

๙. ภาคเอกชนในสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Water Resources Corporation) จะบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก ๑.๘ ลิตร จำนวนประมาณ ๒๐ ตัน แก่ไทย

๑๐. สำหรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ร่วมกับชุมชนไทยในต่างประเทศ นั้น ขณะนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ส่งเงินบริจาครวมทั้งสิ้น จำนวนประมาณ ๓๑๗,๑๙๐ บาท และปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด


เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้