วิกฤต ศก.สื่อพ่นพิษ!2 ค่ายสื่อใหญ่ เออรี่รีไทร์พนง!!

วิกฤต ศก.สื่อพ่นพิษ!2 ค่ายสื่อใหญ่  เออรี่รีไทร์พนง!!

2 ค่ายสื่อใหญ่ เริ่มทำโครงการพนักงานสมัครใจลาออกแล้ว มติชน ประกาศอัตราจ่ายเงินชดเชย แบบขั้นบันได ตามอายุงาน - 'เนชั่น' งดจ่ายค่าที่จอดรถยนต์ พนักงานควักจ่ายเองอัตราเต็ม 100% เดือนละ 1,200 บาท


        จากกรณี บริษัทเอกชนในกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แจ้งงบดุลแสดงผลประกอบการทางธุรกิจ ในช่วงปี 2558 ซึ่งมีบริษัทเอกชนหลายแห่งประสบปัญหาการขาดทุน บางรายมีรายได้ลดลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ในช่วงวันที่ 31 ส.ค.2559 ที่ผ่านมา มีผู้นำประกาศเรื่อง โครงการสมัครใจลาออก ของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มาเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยมีสาระสำคัญอยู่ที่ การกำหนดอัตราการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ ตามอายุการทำงาน ตั้งแต่ครบ 120 วัน ไปจนถึง กรณีพนักงานอายุ 55 ปี ซึ่งกำหนดระยะเวลาการแจ้งความจำนงเข้ารวมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.2559 - 14 ตุลาคม 2559 (ดูเอกสารประกอบ)


วิกฤต ศก.สื่อพ่นพิษ!2 ค่ายสื่อใหญ่  เออรี่รีไทร์พนง!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกเหนือจากบริษัท มติชนฯ แล้ว ในส่วนของ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็มีการจัดทำโครงการให้พนักงานสมัครใจลาออกเช่นกัน

โดยระบุมาตรการปรับโครงสร้าง ดังนี้

1. เปิด ER แบบสมัครใจ โดยบริษัทตั้งเป้าลดรายจ่าย 5% ของรายจ่ายเงินเดือนรวม ไม่ได้ตั้งเป้าเป็นจำนวนคน

อัตราเงินค่าชดเชยมีบวกเพิ่มจากกฎหมายดังนี้

1) อายุงาน 6 ปี ไม่ถึง 10 ปี รับ 10 เดือน

2) อายุงาน 10 ปี ไม่ถึง 15 ปี รับ 13 เดือน

3) อายุงาน 15 ปี ไม่ถึง 20 ปี รับ 15 เดือน

4) อายุงาน 20 ปีขึ้นไป รับ 17 เดือน

ทั้งนี้ให้พนักงานที่สมัครใจยื่นกับ HR และ HR ส่งให้ CEO พิจารณา ภายใน 31 ส.ค.นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ

2. บริษัทงดสนับสนุนการช่วยจ่ายค่าที่จอดรถยนต์ 800 บาทตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป พนักงานจะตัองจ่ายเองอัตราเต็ม 100℅ ที่ เดือนละ 1,200 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นำส่งงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายและบริการ 759,796,941.55 บาท ต้นทุนขายและบริการ 639,249,979.27 บาท ขาดทุนสุทธิ 87,764,450.13 บาท

เทียบกับงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายและบริการ 915,805,048.64 ต้นทุนขายและบริการ 691,200,291.35 บาท กำไรสุทธิ 20,924,692.06 บาท

เท่ากับว่า รายได้ปี 2558 ลดลง 156 ล้านบาท ส่วนผลกำไร กลับกลายเป็นขาดทุนสูงถึง 87 ล้านบาท

ขณะที่ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2559 นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงผลประกอบการงบการเงินรวมสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระบุว่าผลประกอบการของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทรายย่อย สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2559 ปรากฎว่ามียอดรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 457.27 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน (89.18) ล้านบาท คิดเป็น (16.41%) และมียอดต้นทุนขายและการให้บริการรวม 354.59 ล้านบาท ลดลง (25.67) ล้านบาท คิดเป็น (6.75%)

จึงทำให้ผลประกอบการรวมสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2559 ของ บริษัทฯ มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น กล่าวคือ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2559 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ (61.43) ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงดเดียวกันของปีก่อน (38.89) ล้านบาท คิดเป็น 172.54% สาเหตุที่ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากตั้งแต่ปี 2558 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยและทั่วโลกเข้าขั้นวิกฤตอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจ หนังสือพิมพ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ค่ายเนชั่น สายสื่อสิ่งพิมพ์)

นำส่งงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558 แจ้งว่ามีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 856,296,735 บาท รวมรายได้อื่น 1,004,360,753 บาท รวมรายจ่าย 808,077,079 บาท กำไรสุทธิ 259,113,507 บาท

ขณะที่ปี 2557 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายและบริการ 838,549,756 บาท รวมรายได้อื่น 981,328,096 บาท รวมรายจ่าย 796,333,525 บาท กำไรสุทธิ 155,437,468 บาท

เท่ากับว่า ปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 24 ล้านบาท และกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 104 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเนื้อหาในสายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภายใต้เครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งผลกำไรงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2559 ขาดทุนสุทธิ 67.11 ล้านบาท

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก::  สำนักข่าวอิศรา


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์