“ไดโนซอร์แพลนเน็ต” แจ้งจับบัตรผีขายว่อนโซเชี่ยลฯเสียหายกว่า 5 ล้าน

“ไดโนซอร์แพลนเน็ต” แจ้งจับบัตรผีขายว่อนโซเชี่ยลฯเสียหายกว่า 5 ล้าน

ผู้บริหารไดโนซอร์แพลนเน็ต ชี้แจ้งกรณีปัญหาโปรโมชั่นร่วมกับนิตยสารรายเดือนฉบับหนึ่ง เนื่องจากมีผู้นาตั๋วโปรโมชั่นที่แจกพร้อมนิตยสารไปพิมพ์เลียนแบบแล้วลักลอบจำหน่ายทาง โซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค ย้ำจะเร่งดาเนินคดีถึงที่สุด พร้อมวอนผู้ปกครองเลือกซื้อบัตรโดยผ่านช่องทาง ที่ทางโครงการฯ จัดไว้เพื่อให้เยาวชนได้เข้าไปสนุก และเรียนรู้เรื่องราวไดโนเสาร์

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอฟดับเบิ้ล ยูอาร์ จากัด ผู้ดาเนินโครงการ ไดโนซอร์แพลนเน็ต เปิดเผยถึงกรณีปัญหาเรื่องบัตรโปรโมชั่น ของไดโนซอร์แพลนเน็ต ที่ได้จัดทาร่วมกับ นิตยสารรายเดือนฉบับหนึ่งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยพบว่ามีผู้นำบัตรโปรโมชั่นที่แจกให้ผู้ซื้อนิตยสารดังกล่าว ไปทาการพิมพ์เลียนแบบ และลักลอบจำหน่ายทางออนไลน์ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขของทางโครงการฯ ที่ระบุไว้ 

นายวินิจเปิดเผยว่า ทางไดโนซอร์แพลนเน็ต ได้พบความผิดปกติของจำนวนการใช้บัตรโปรโมชั่นโดยดังกล่าวโดยตลอด 29 วันของเดือนพฤษภาคมมีจำนวนผู้นำมาใช้ร่วมหนึ่งหมื่นใบจจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่า มีการพิมพ์บัตรเลียนแบบเพิ่มเติมออกจำหน่ายจ่ายแจกกัน จึงได้สืบหาจนพบหลกัฐานการซื้อขายทางออนไลน์ ซึ่งตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ได้พิมพ์ไว้บนบัตรนั้นระบุชัดเจนว่าไม่สามารถซื้อขายได้

  ทั้งนี้ ทางไดโนซอร์แพลนเน็ตได้มีการแจ้งความดาเนินการ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทาการ สืบสวนล่อซื้อ และสามารถจับ กุมผู้กระทำความผิดได้โดยในเบื้องต้นคาดว่าได้มีการพิมพ์เลียนแบบบัตร โปรโมชั่นดังกล่าวแล้วลักลอบออกจำหน่ายในจำนวนที่มากกว่าจำนวนบตัรจริงถึง 70% 

  สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องบัตรโปรโมชั่นดังกล่าว ทางไดโนซอร์แพลนเน็ต และสำนักพิมพ์นิตยสาร ได้มีการประกาศเงื่อนไขใหม่ในนการใช้บัตรโปรโมชั่นโดยระหว่างวัน ที่ 28-29 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้ ลูกค้านำหลักฐานการซื้อ หรือนำนิตยสารฉบับ ดังกล่าวมาแสดงพร้อมบัตรโปรโมชั่นเพื่อแลกบัตรเข้าชม ไดโนซอร์แพลนเน็ต

  นายวินิจเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกิดขึน้ ทางโครงการฯเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยคิดเป็น มูลค่าความเสียหายกว่า 5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้บริการที่มีการซื้อโปรโมชั่นมา โดยถูกต้องตามเงื่อนไข แต่ไม่สามาถนำมาใช้ได้ เนื่องจากทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโปรโมชั่นดังกล่าวโดยกะทันหัน

  ผู้บริหารไดโนซอร์แพลนเน็ต กล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับกรณีดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ปกครองบางส่วนที่ ต้องการใช้โปรโมชั่น เพื่อพาบุตรหลาน มาเที่ยวชม และเรียนรู้เรื่องราวของไดโนเสาร์แต่ต้องผิดหวังกับไป ทั้งนี้ไดโนซอร์แพลนเน็ตถือพื้น ที่ของความสนุก และการเรียนรู้ในแบบEdutainment ซึ่งอยู่ในความสนใจ ของเยาวชนจำนวนมาก จึงไม่ต้องการให้เกิดกรณีดังกล่าวขึน้ อีก และขอให้ผู้ปกครองหรือเยาวชน ตรวจสอบข้อมลูและใช้ชอ่งทางจำหน่ายบัตรตามที่โครงการฯ จัดไว้ร่วมกบัพนัธมิตร

  นายวินิจกล่าวเสริมว่า ปัจจุบันทางไดโนซอร์แพลนเน็ต ยังมีการจัดโปรโมชนั่ ร่วมกับพันธมิตรทาง ธุรกิจหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูล โปรโมชั่นได้จากไดโนซอร์แพลนเน็ตโดยตรง ที่เว็บไซด์www.dinosaurplanet.netนอกจากนี้ยังสามารถ ตรวจสอบได้จากพนัธมิตรของโครงการฯ และที่เว็บไซด์ www.idealinthai.com ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง

 

ที่มา บันเทิงออนไลน์


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์